Lelystad Airport © Fotostudio Wierd

Lelystad – Kritiek en commentaar op het gewijzigde Luchthavenbesluit Lelystad Airport kunnen vanaf vrijdag 11 januari t/m 21 februari 2019 worden ingediend. Dit is de zogenoemde zienswijzenperiode.

Het bestaande Luchthavenbesluit Lelystad uit 2015 is vorig jaar op diverse onderdelen gewijzigd. De veranderingen zijn onder meer doorgevoerd op basis van de in 2018 geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) over Lelystad Airport. Het brengt de milieueffecten van het gebruik van de luchthaven in kaart op basis van gecorrigeerde invoergegevens, zoals stuwkracht en vlieghoogten van grote vliegtuigen. Tevens werd het uiteindelijke maximumaantal vliegtuigbewegingen van grote vliegtuigen vastgesteld op 45.000 per jaar. En de voorwaarden zijn bepaald waaronder vliegtuigen bij uitzondering mogen landen en vertrekken tussen 23.00 en 24.00 uur. NieuwsOverijssel besteedde hier onlangs al aandacht aan.

Aanmelding informatiebijeenkomst
Burgers kunnen reageren op het ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan via de link onder dit bericht. Ook zijn de locaties van de regionale informatiebijeenkomsten bekendgemaakt. In Overijssel gebeurt dit op 11 februari 2019 van 18.00 uur tot 21.30 uur in de Nieuwe Buitensociëteit aan het Stationsplein 1 te Zwolle. Voor de informatiebijeenkomsten geldt dat maximaal 300 bezoekers worden toegelaten. Aanmelding is verplicht en kan vanaf morgen via een link op onderstaande informatiepagina. Daar worden ook de relevante rapporten online gezet door de overheid.

https://platformparticipatie.nl/projectenlijst/lelystad-airport-uitbreiding-luchthaven/ontwerpwijziging/index.aspx