Nijverdal – De afgelopen drie weken is geprobeerd binnen de gemeente Hellendoorn een zo breed mogelijke coalitie samen te stellen op basis van een zo breed mogelijk raads- en coalitieakkoord. Ook was er de intentie dit te doen met een maximaal draagvlag van de partijen en het maatschappelijke veld. Verder zou het gebeuren in een zo transparant mogelijk proces. Met deze opdracht is de verkenner Richard Benneker aan het werk gegaan.

Na enkele gezamenlijke gesprekken bleek dat er niet het onderlinge vertrouwen was om transparante gesprekken te voeren. De verkenner zag zich genoodzaakt tot het voeren van en individuele gesprekken met elke partij. Uit deze gesprekken is gebleken dat er voor het vormen van een brede coalitie bij een aantal partijen geen draagvlak is. Verschillen van inzicht hoe de partijen politiek willen bedrijven en onderlinge uitsluiting van elkaar op basis van deze inzichten is één van de redenen. Daarnaast heeft de historie die partijen met elkaar hebben tot gevolg dat een brede coalitievorming niet mogelijk is.

De conclusie die de verkenner uit de gesprekken heeft getrokken is dat er één mogelijkheid is om in Hellendoorn een coalitie te vormen. Hiervoor gaan het CDA, Groen Links, de ChristenUnie en D’66 met elkaar in gesprek. Lokaal Hellendoorn, de PVDA en de VVD worden niet betrokken bij deze besprekingen. Hierdoor wordt mogelijk een coalitie gevormd met een minimale meerderheid van één zetel.  De verkenner heeft geconcludeerd dat daarmee zijn werk afgerond is en heeft zijn opdracht om een zo breed mogelijke coalitie te vormen teruggegeven. De politieke partijen zijn zelf weer aan zet om te komen tot een raads- en coalitieprogramma met het daarbij behorende college.