© Hessel Bosch

Enschede – De eerste mega-buisstukken van de innovatieve regenwaterberging in de Oldenzaalsestraat liggen in de grond. Met de aanleg van deze enorme waterberging onder een belangrijke aanrijroute loopt Enschede landelijk voorop.

Doel is om wateroverlast in de binnenstad bij hevige regenbuien te voorkomen. Daarnaast zet de gemeente Enschede met dit project in op een groenere en nog aantrekkelijkere binnenstad. Wethouder Jurgen van Houdt is nauw betrokken bij het project: “Dit innovatieve waterbergingssysteem, bestaande uit een waterbergingsbassin en een groenstrook met wadi’s, maakt de stad beter bestand tegen het veranderende klimaat. Zo houden we de stad leefbaar en aantrekkelijk voor onze inwoners en bezoekers: het wordt groen, droog en mooi! Want naast de wateroverlast, pakken we ook hittestress aan en verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte. Het op deze schaal inzetten en combineren van groen en regenwaterberging is nog niet eerder ingezet. Daarmee is Enschede uniek en daar zijn we trots op!”

© Hessel Bosch

Aanpak regenwateroverlast
De gemeente voert al jaren een actief beleid om regenwater op te vangen en te verwerken. Zoals de aanleg van wadi’s in nieuwbouwwijken, een idee dat in Enschede is ontstaan. Maar denk ook aan waterpleinen, het afkoppelen van hemelwaterafvoeren, Roombeek en de Stadsbeek plus de aanpassingen in de Twekkelerzoom.

Uitdagende klus
Het aanbrengen van de waterberging onder een aanrijroute van het centrum is ingrijpend voor partijen in de nabijheid van het werkgebied, vooral voor aanwonenden en ondernemers. Realisatie met zo min mogelijk overlast vraagt om een goede samenwerking en afstemming tussen de vele betrokken partijen. De werkzaamheden en de afsluiting van de Oldenzaalsestraat gebeuren in fases. Het hele project is in stukjes opgeknipt. Dit zorgt ervoor dat bewoners en ondernemers relatief kort overlast ervaren direct voor hun voordeur. Zijstraten en panden blijven op deze manier zo lang mogelijk bereikbaar.

© Hessel Bosch

Huidige stand
Momenteel liggen langs de Oldenzaalsestraat mega buisstukken, van 6 meter lang met een diameter van 2,4 meter. Samen vormen deze buisstukken een waterberging van 700 meter lang. Het plaatsen van de eerste 120 meter start deze week. Hiervoor zijn eerst alle kabels, leidingen en het reguliere gemengd riool van de eerste fase verplaatst. Ook moeten er, voordat de buizen geplaatst kunnen worden, ongeveer honderd vrachtautoladingen met grond afgevoerd worden.

Bovengrondse werk
In het plan wordt ook het warmtenet aangelegd om gebouwen te verwarmen met warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval bij Twence Hengelo. Hierna start het bovengrondse werk; de aanleg van de groenstrook met wadi’s en rijstroken voor gemotoriseerd verkeer, fiets- en voetpaden. Dit gaat stapsgewijs. De vernieuwde Oldenzaalsestraat is naar verwachting eind 2019 klaar. Dan is Enschede weer een stap verder in de ‘regenwater-uitdaging’.