Verkiezingsaffiches in Almelo

Overijssel – Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen in Overijssel. Maar op welke partij moet je stemmen?

De Provinciale Staten is het parlement op provinciaal niveau. Het zijn volksvertegenwoordigers die het bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten) benoemen en controleren. De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. De Eerste Kamer controleert wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Deze wetsvoorstellen kunnen door de Eerste Kamer worden afgekeurd of goedgekeurd. De verkiezingen van 20 maart zijn dus niet alleen belangrijk voor het bestuur van de provincie maar ook voor het bestuur van Nederland.

Veilig waterpeil
De waterschappen zorgen voor rioolwaterzuivering en het regelen van het waterpeil in de beken en rivieren. Een nat buitengebied is vaak beter voor de natuur. Maar als agrarisch gebied te nat is, kan dat tot allerlei problemen leiden. Waterschappen moeten tevens zorgen voor een veilig waterpeil bij extreme neerslag, die meer voorkomt dan vroeger. Hoe ze dat doen kun je mede bepalen door te stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

Stemwijzerlijst
Welke partij past het best bij jou? Een stemwijzer kan helpen om meer duidelijkheid te krijgen. Hieronder staan stemwijzers voor de verkiezingen van 20 maart, onderverdeeld in drie categorieën.

Algemene stemwijzers

Stemwijzers voor doelgroepen

Stemwijzers met humor