Overijssel – Statenlid Sybren Stelpstra van de ChristenUnie Overijssel heeft vragen gesteld aan het college van GS over het lekken van ontzwavelingsvloeistof In Hardenberg op de NAM-locatie te Collendoorn. Hij wil weten hoe het toezicht op de vergunning voor gebruik en opslag is geregeld.

De ChristenUnie wil ook dat het college van GS bij bedrijven als de NAM en Vermilion informeert op welke locaties gelijksoortige ontzwavelingsvloeistoffen of andere milieubelastende vloeistoffen worden gebruikt. Statenlid Stelpstra vraagt ook naar de omvang van het gebruik. In Collendoorn is een kubieke meter gelekt, maar wat is het totale volume van gebruik. De ChristenUnie wil ook geïnformeerd worde over de vraag of er naast de ontzwavelingsvloeistof ook nog andere vloeistoffen worden gebruikt die het milieu kunnen beschadigen en welk milieueffect. Bovendien is het de vraag wat er gebeurt met de verwerking, dan wel het afsluiten van de putten.

Er vinden nu onderzoeken plaats naar de oorzaken en gevolgen van het lekken. De fractie van de ChristenUnie verlangt van het college van GS om de Provinciale Staten over de uitkomsten van die onderzoeken actief te informeren.