Zwolle – De Zwolse SP lanceerde donderdag haar verkiezingsprogramma voor 2018, genaamd “Voor Elkaar. Voor Zwolle”. De SP wil radicaal breken met het beleid van de afgelopen jaren en kiest voor de speerpunten voldoende betaalbare (huur)woningen, armoedebestrijding, meer groen en lagere woonlasten.

De SP strijdt voor een stad waar we dingen niet alleen voor onszelf doen, maar juist voor elkaar. Waar we omkijken naar een ander en de handen ineenslaan om zaken te verbeteren. Dat begint met mensen meer invloed geven op hun eigen buurt. Dan staan er niet zoals nu elke maand boze insprekers in de raadszaal, maar krijgen inwoners een gevoel van trots en solidariteit en krijgen zij vertrouwen in hun stadsbestuur.

Lijsttrekker Brammert Geerling: “Met de groei van de stad en toenemende woningnood is het bouwen van veel meer betaalbare sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen topprioriteit. Dat geldt ook voor middeldure huur, maar die ziet de SP dan wel het liefst in handen van de woningbouwcorporaties. Nieuwe projecten moeten minimaal 40 procent sociale huur gaan bevatten. Want dáár is behoefte aan, niet aan stadsvilla’s of weer een penthouse van een miljoen.

Er is meer nodig dan alleen meer woningen. Mensen zijn steeds meer geld kwijt aan hun woonlasten. Huurders en lagere inkomens worden hierdoor extra hard getroffen. Daarom wil de SP huren matigen, het woonlastenfonds uitbreiden en zetten we volop in op duurzaamheid om energielasten te verlagen. Door de afvalstoffenheffing en de OZB anders in te richten verlagen we de woonlasten van grote groepen huurders en huiseigenaren. Huiseigenaren kunnen daarnaast rekenen op steun en aantrekkelijke collectieve maatregelen zoals een zonnefonds om hun woning te verduurzamen.”

De SP wil een offensief om armoede terug te dringen, specifiek voor de 2600 Zwolse kinderen die nu opgroeien in armoede. Er moet eindelijk echt werk gemaakt worden van mensen aan het werk helpen. Daarvoor komt de SP met een stimuleringsregeling. De grens voor armoederegelingen gaat wat de SP betreft naar 120 procent van het sociaal minimum. Mensen met schulden moeten snel en adequaat worden geholpen door de gemeente en niet aan allerlei commerciële bureaus worden overgeleverd. In Zwolle wordt niet gewerkt onder het minimumloon, dus ook niet door mensen met een uitkering.

Op het gebied van duurzaamheid moet de lat hoger en inwoners moeten daarvan profiteren. De SP wil corporaties, huiseigenaren en kleine ondernemers ondersteunen met het verduurzamen van hun bezit. Groene initiatieven wil de SP ondersteunen door vrijstelling van leges en het versimpelen van het krijgen van vergunningen. De gemeente investeert in groen in de wijken en stimuleert bewoners hun tuin te vergroenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here