Hengelo – De SP voert volop campagne en spreekt derhalve met veel mensen. Dat doen zij op thema’s die voor de gemeente van belang zijn, zoals werk, groen, wonen en zorg.

Van mensen die een indicatie hebben voor huishoudelijke hulp hoorden zij de afgelopen maanden (januari en februari) al veelvuldig dat de invoering van de nieuwe norm voor “een schoon huis”, zoals die vanaf 1 januari 2018 geldt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning nog niet naar volle tevredenheid wordt uitgevoerd. De partij heeft de geluiden die ze hebben gehoord afgelopen maandag ook nog weer gecheckt tijdens een bijeenkomst die ze hebben gehouden in Groot Driene. Daar werd opnieuw bevestigd dat één en ander nog niet goed verloopt. Derhalve heeft de patij een aantal vragen.

Als beleidskader voor de huishoudelijke hulp in Hengelo geldt, dat wordt gestuurd op resultaat. De norm is, dat de inwoners de hulp en ondersteuning krijgen – indien geïndiceerd – voor “een leefbare woning”. Vanaf 1 januari 2018 hoort het “verzorgen van de was” ook uitdrukkelijk tot de norm voor een leefbaar huis. Tot en met eind 2017 was dat niet zo. Mensen konden daarvoor toen aanvullende vouchers voor een bedrag van € 5,- per uur kopen bij dezelfde aanbieder die ook hun huis leefbaar houdt.

Onder andere omdat “de verzorging van de was” nu ook in de norm voor een leefbaar huis moet zitten, heeft de wethouder de huishoudelijke hulp in 2017 opnieuw aanbesteed. De volgende aanbieders zijn door Hengelo met ingang van 1 januari 2018 gecontracteerd:
– Tzorg;
– Thuisgenoten;
– Carinova;
– Stichting het Thuisgevoel;
– Aster Zorg;
– Beter Thuis Wonen Thuiszorg;
– Zorggroep Manna.

In Hengelo zijn er ruim 3000 mensen die recht hebben op huishoudelijke ondersteuning. De partij hoort van de inwoners die een beroep doen op huishoudelijke ondersteuning via de Wmo, dat ondanks de nieuwe aanbesteding er feitelijk nog geen verandering heeft plaatsgevonden in het aantal uren dat er hulp en ondersteuning wordt geboden. Veelal komt deze klacht van mensen die tot 31 december 2017 extra hulp inkochten via de € 5,- vouchers. Een mogelijkheid die er nu niet meer is, omdat hulp die eerder in de vouchers was opgenomen nu in de basisnorm van een “leefbaar huis” zit.

De vragen die de SP gaat stellen:
“1. Is de veronderstelling van onze inwoners terecht dat de opname van “de verzorging van de was” in de basisnorm ook moet leiden tot meer uren feitelijke hulp?
2. Welk beeld hebt u van de wijze waarop de verschillende aanbieders de nieuwe norm invullen?
3. Komen er bij het college ook vragen en klachten binnen over de wijze waarop hulp, die eerst kon worden ingekocht via de vouchers, nu in de basisnorm wordt ingevuld?
4. Kunt u het beeld bevestigen dat er verschillen zijn tussen de verschillende aanbieders van huishoudelijke hulp met betrekking tot de wijze waarop de norm voor een leefbaar huis wordt ingevuld?”.