Nijverdal – Het is inmiddels een zeer gewaardeerde traditie geworden. Aan het eind van het kerkelijk jaar, net voor de advent, zingt de Regenboogcantorij het jaar door. In een bijzonder eindejaarsconcert worden de verschillende periodes in het kerkelijk jaar bezongen. In koorzang, samenzang en korte lezingen en voordrachten komen achtereenvolgens advent en kerst, lijdenstijd, Pasen, Pinksteren en het eind van het kerkelijk jaar aan de orde.

Het indrukwekkende jaarlijkse concert mag zich verheugen in een nog steeds toenemende belangstelling. Liefhebbers van kerkmuziek uit heel Europa en uit verschillende perioden. Mensen met gevoel voor liturgie beleven momenten van herkenning en laten zich ook verrassen door onbekend werk. De uitvoering heeft een duidelijk christelijke achtergrond en inhoud, maar spreekt ook liefhebbers van vocale klassieke muziek aan, zo is tijdens de vorige edities gebleken. Voor dit bijzondere concert heeft de Regenboogcantorij zich verzekerd van de medewerking van organist Gerrit Hoekstra.

De Regenboogcantorij is een kleine groep enthousiaste en getalenteerde zangers en zangeressen die voornamelijk ondersteunend in de eredienst actief is. Maar hun passie voor vocale muziek en de waardering van toehoorders maakt dat ze ook regelmatig concerteren. Ook die concerten zijn altijd direct gerelateerd aan een christelijk religieuze context. De cantorij staat onder leiding van Gerdinand Piksen.

Het concert wordt gegeven op zaterdag 24 november om 19.30 uur in de Regenboogkerk aan de Grotestraat in Nijverdal. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.