Raalte – Raaltenaren wonen met plezier in hun gemeente. Ze geven hun leefomgeving een 8,2. Ook de algemene waardering van de gemeentelijke dienstverlening zit in de lift. Van een 6,6 in 2016 naar een 7 in 2018.

Het landelijke benchmarkonderzoek Waar Staat Je Gemeente laat zien dat Raalte op alle onderzoeksthema’s stijgt en in verhouding beter presteert dan gemeenten van vergelijkbare grootte. De gemeente deed eind 2018 mee aan het onderzoek.

Burgemeester Martijn Dadema: “De resultaten laten zien dat we het goed doen op een groot aantal aspecten, daar ben ik oprecht trots op. Maar onze lat ligt hoog. We grijpen de resultaten aan om onze dienstverlening te blijven verbeteren. Het verschil maken voor inwoners van onze gemeente. Daar draait het om!” Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de gemeente Raalte op alle thema’s significant hoger scoort dan in 2016.

Het onderzoek
De gemeente Raalte heeft eind 2018 deelgenomen aan het landelijk benchmarkingsonderzoek Waar Staat Je Gemeente (WSJG). In dit onderzoek is 2100 inwoners gevraagd naar maatschappelijke thema’s als het woon- en leefklimaat, de relatie burger – gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en het thema zorg en welzijn. In totaal hebben 612 inwoners de vragenlijst ingevuld in de periode tussen 20 november en 23 december 2018. Daarnaast zijn ruim honderd baliebezoekers geënquêteerd over de klanttevredenheid van de balie.

Het rapport is te downloaden op www.raalte.nl/waarstaatjegemeente.