Kampen – De gemeenteraad houdt op donderdag 11 januari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

De gemeenteraad heeft het raadsspreekuur geëvalueerd en geconstateerd dat het raadsspreekuur nog steeds voorziet in een behoefte. Wel is de belangstelling in 2017 afgenomen. Per keer hebben gemiddeld ongeveer twee personen hiervan gebruik gemaakt. Daarom is besloten de duur van het raadsspreekuur terug te brengen tot een half uur. Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 en eindigt om 19.30 uur. U wordt vriendelijk verzocht zoveel mogelijk rond of kort na 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Waarover mag het gaan? In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies –waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen– mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van januari aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 2 januari.

Als u met fracties wenst te spreken over deze of andere onderwerpen, dan bent u van harte welkom op donderdag 11 januari op het raadsspreekuur. U kunt dan de negen fracties in één keer toespreken, maar u kunt er ook voor kiezen om enkele of alle fracties één voor één langs te gaan. Houd u er rekening mee dat dit laatste meer tijd kost.