Raad geeft subsidie aan Innovatie hub in Tubbergen

0
37

Tubbergen – De gemeenteraad van Tubbergen heeft besloten om drie jaar een afbouwende (stimulerings)subsidie ter beschikking te stellen aan de Innovatie hub in Tubbergen, onder voorwaarde dat de ondernemers hier zelf ook aan bijdragen. Volgens de raad is het een mooi initiatief, omdat het mes aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant biedt het bedrijven de gelegenheid gebruik te maken van de aanwezige kennis bij de studenten voor hun innovatievraagstukken, aan de andere kant is het een kans om jong talent te behouden voor de regio en de gemeente.

De Innovatie hub Tubbergen is de eerste hub die in de regio Twente van start gaat. Door middel van de uitvoering van uitdagende stage- en afstudeeropdrachten bij Loohuis Installatietechnieken (Fleringen/Tubbergen), Kamphuis Sloopwerken (Reutum) en Bouwmetaal (Tubbergen) proberen studenten het innovatievermogen van deze bedrijven te vergroten. De studenten werken voor één van de bedrijven en aanvullend vinden gezamenlijke activiteiten plaats, om ook van elkaar te kunnen leren. Voor de dagelijkse aansturing van de hub is een projectmanager aangenomen. Naast het contact met onderwijsinstellingen zorgt de projectmanager voor de begeleiding van studenten tijdens een stage- of afstudeertraject. Deze werkwijze draagt bij aan maximale resultaten voor student én bedrijf. Volgens Leon Oosterik van Dorpen Centraal is het belangrijk dat er een betere aansluiting komt tussen het onderwijs en het lokale bedrijfsleven. “Wij hopen dat door deze Innovatie hub meerdere bekwame afgestudeerden een plek vinden bij onze lokale bedrijven in plaats van dat zij hun carrière ergens anders opbouwen.”

Herbert Oude Luttikhuis van Gemeentebelangen/VVD en Henk Wessels (PvdA) zijn positief over de Innovatie hub, maar zij vinden het belangrijk te blijven kijken of de doelstellingen hiermee worden gehaald. Wessels: “De kruisbestuiving tussen studenten en bedrijfsleven is een win-win situatie. De gemeente en de bedrijven dragen samen de kosten. De Innovatie hub heeft zich elders al bewezen. Mogelijk kunnen we hierdoor Twents talent in de regio houden. Wij pleiten wel voor een halfjaarlijkse evaluatie.” Oude Luttikhuis zegt hierover: “We zijn voor het geven van een impuls om laagdrempeliger te zijn voor de groep studenten en latere werknemers die onze bedrijven kunnen helpen te blijven innoveren. Echter er moet wel een duidelijke nulmeting komen en in het voortraject moeten evaluatievragen worden opgesteld over wat we exact willen bereiken en of dit instrument ons ook daadwerkelijk helpt die doelen te realiseren.”

Ellen Veenhuis (CDA) wil graag dat de lokale bedrijven toegang hebben tot talent. “De Innovatie hub draagt hieraan bij. Tevens vult het de behoefte van de deelnemende bedrijven aan verjonging, innovatie, talent en beschikbaarheid van potentiële werknemers goed in. Uiteraard hopen wij dat de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs hiermee wordt verbeterd en dat het bijdraagt aan het verder innoveren van ons bedrijfsleven. Een belangrijke ontwikkeling die zorgt voor een goed ondernemersklimaat en werkgelegenheid, wat bijdraagt aan de leefbaarheid van onze gemeente. We wensen betrokkenen veel succes met de start van de Innovatie hub.” In de Achterhoek is het effect van de Innovatie hub positief. Een groot deel van de studenten blijft na afloop van een stage- of afstudeerperiode bij de bedrijven werken. De bekendheid van de bedrijven daar is onder studenten enorm toegenomen en steeds vaker blijven zij hierdoor verbonden aan de regio. Wethouder Roy de Witte hoopt dat de Innovatie hub Tubbergen dezelfde uitwerking heeft. “De Innovatie hub slaat de brug tussen het (hoger) onderwijs en het bedrijfsleven. Het aantrekken en behouden van jong talent binnen de gemeente draagt bovendien bij aan de algehele leefbaarheid. Innovatie hub Tubbergen is een praktische invulling van een samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs.”

Reageer op dit artikel

  Subscribe  
Abonneren op