Enschede – De PVV heeft zowel landelijk als in de provincie Overijssel schriftelijke vragen gesteld over de optie van luchtvrachtvervoer op Twente Airport. De PVV wil dat deze optie in een quick-scan verder wordt onderzocht.

Erik Veltmeijer stelt: ‘De PVV wil al lange tijd de logistieke sector, en daarmee onze economie, beter aansluiten op de wereldeconomie. Luchtvrachtverkeer op Twente Airport zorgt hiervoor. De minister stelt nu haar luchtvaartnota op. Dit is het moment om Twente Airport op de kaart te zetten.’ De vraag of Twente Airport kan worden ingezet voor luchtvrachtverkeer komt van het bedrijfsleven zelf. Schiphol heeft hiervoor een capaciteitsprobleem, waardoor er gekeken moet worden naar alternatieven. De PVV is al jaren voorstander van een volwaardige luchthaven in Twente. Veltmeijer: ‘In tegenstelling tot de luchtfietserij van TechBase Twente of het debacle van Lithium Werks, levert luchtvrachtvervoer wel echte banen op. Dit is het moment om deze banen te pakken. Kansen wachten namelijk niet, die gaan voorbij.’ Als Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de PVV geen concrete stappen onderneemt, komt de partij tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 februari met een motie om actie af te dwingen.