Kampen/Ijsselmuiden – Vanaf januari 2018 gaan de huisartsen van de Berent Avercamppraktijk, Hanzepraktijk (Kampen) en Goedzorg (IJsselmuiden) werken met een praktijkondersteuner Jeugd. Zij vullen de huisartsen aan in hun dagelijks werk als het gaat om steun aan kinderen en jongeren met (psycho)sociale klachten. De praktijkondersteuners komen van Mindfit, Accare en Dimence.

Huisartsen bieden uiteraard nu ook al dergelijke hulp aan kinderen, maar met de inzet van praktijkondersteuners specifiek voor de jeugd, kunnen meer jeugdigen beter en sneller geholpen worden in de huisartsenpraktijk zelf, waardoor de inzet van zwaardere zorg eventueel voorkomen kan worden. Kinderen die specialistische jeugdhulp nodig hebben, worden net als nu uiteraard doorverwezen door de huisarts. Doel is het kind en het gezin zo snel mogelijk de juiste hulp te geven die nodig is, met als uitgangspunt: lichte hulp waar nodig, zwaar waar moet.

Wethouder Geert Meijering: “De praktijkondersteuner draagt bij aan het bieden van de laagdrempelige ondersteuning die het beste past bij de vraag van de jeugdige en het gezin en jeugdigen krijgen de zorg die zij nodig hebben: dicht bij huis, snel en niet zwaarder dan nodig is. Een belangrijke stap in de zorg en ondersteuning aan onze jeugd, die sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.”
Daarnaast zorgt de praktijkondersteuner voor een goede verbinding tussen huisartsen en scholen, CJG, specialistische jeugdhulpinstellingen en andere betrokken partijen rondom de jeugdigen. Zij gaan meer samenwerken en elkaar versterken zodat de kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan jeugd en gezin verbetert. De gemeente neemt de volledige kosten voor haar rekening van de inzet van de praktijkondersteuners.

Op woensdag 20 december tekenen gemeente en de betrokken instellingen en huisartsen de overeenkomsten. Het betreft een project voor de duur van in ieder geval 1 jaar. Gedurende dit jaar vinden er twee evaluatie momenten plaats en een eindevaluatie. Op basis van de eindevaluatie maakt de gemeente samen met de betrokken huisartsen een keuze of het project omgezet wordt naar een structurele voorziening.