Habrinkhoek/Albergen – Vanwege asfalteringswerkzaamheden op de N349 tussen Harbrinkhoek en Albergen, heeft de provincie Overijssel omleidingsroutes aangegeven. Om sluipverkeer te voorkomen op aansluitende gemeentewegen, zijn in het buitengebied afzettingen geplaatst.

Na twee weken blijkt dat niet iedereen deze maatregelen op prijs stelt. Een aantal keer zijn de afzettingen zonder toestemming verwijderd en in het kanaal gedumpt. Ook wordt de Hagweg, waar een verbod geldt voor alle motorvoertuigen, als sluiproute gebruikt. Na overleg hebben de provincie Overijssel, de gemeente Tubbergen, de politie en de aannemer daarom besloten om de afzetting op de Gravendijk in een verzwaarde vorm terug te zetten en deze te laten controleren door camerabewaking. Om het sluipverkeer op de Hagweg terug te dringen, gaat de politie extra handhaven. Ook wordt door middel van aanvullende bebording nogmaals het verbod voor alle motorvoertuigen op de aansluitende wegen extra aangegeven.