Zwartsluis – Het Agnieten College in Zwartsluis hield gisteren de jaarlijkse Open Dag. Basisschoolkinderen uit de omgeving konden op deze dag ervaren hoe het is om op het voortgezet onderwijs te zitten.

Er werd een echte lesdag aangeboden in miniformaat, waarin de leerlingen verschillende lesjes volgden. De basisschoolleerlingen maakten kennis met de wondere wereld van natuur- en scheikunde. Door elektrolyse van water liet de docent een knal horen, die veroorzaakt werd door de waterstof die vrijkwam. Vervolgens werd een potje haargel gemaakt met geur en kleur naar persoonlijke smaak.

Waterval
Tijdens een muziekles studeerden de kinderen een stukje in op verschillende soorten slagwerk. Het muzieklokaal vulde zich met een waterval van geluid tijdens het oefenen. Het resultaat mocht er zijn; een samenspel waarin duidelijk een liedje te herkennen viel.
Door de les sport en beweging konden de leerlingen hun energie kwijt. Er was keuze tussen verschillende sportieve activiteiten. Basketbal, tafeltennis, jongleren, schommelen of bergbeklimmen, voor ieder wat wils.

Improvisatieoefeningen
Bij geschiedenis/aardrijkskunde werd een flitsend bingospel gedaan. Met behulp van de iPad zochten de kinderen wetenswaardigheden op uit dit vakgebied. Wanneer de bingokaart vol was, kon er een leuk prijsje opgehaald worden. Met een grote lach werden improvisatieoefeningen gedaan tijdens de les drama. Een cowboy, fotomodel en ook koorddanser werden nagedaan. De docent godsdienst gaf een boeiende introductie op de symboliek rondom het bar mitswa-feest. Het feest dat gevierd wordt in het Jodendom wanneer een 13- jarige jongen volwassen wordt.

Bloemetje
’s Avonds konden ook de ouder(s) of verzorger(s) kennismaken met het Agnieten College. In de vaklokalen werden informatie en demonstraties gegeven. Tevens werd voorlichting gegeven, onder andere over de zorgstructuur. De leerlingenraad bood de bezoekers een rondleiding aan langs interessante plekken van de school. Er werd aandacht besteed aan de nieuwe afdeling op het Agnieten College: bouw, wonen en interieur. In de aula werden hapjes en drankjes uitgedeeld. Die konden worden genuttigd terwijl alle indrukken van de dag nog eens even met elkaar doorgenomen konden worden. Bij vertrek kregen de bezoekers een bloem aangeboden en een persoonlijke groet, om misschien na de zomervakantie terug te keren als brugklasser op het Agnieten College in Zwartsluis.

Voor wie er niet bij kon zijn, is er op donderdag 24 januari een extra inloopavond vanaf 19.00 uur.