Overijssel – De provincie werkt aan een regionale economie, waarin iedereen zo veel mogelijk de kans krijgt om mee te doen. De provincie kijkt niet naar beperkingen, maar naar mogelijkheden van mensen.

Ondanks de zwakkere positie van kwetsbare jongeren, ouderen en statushouders op de arbeidsmarkt, is hun bijdrage van groot belang om te voorkomen dat een tekort aan personeel een remmende factor wordt voor de groei van de regionale economie. De subsidie is bedoeld voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Leertrajecten zijn trajecten waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing en/of passende begeleiding. Het doel is om voor de kwetsbare groepen de kansen op betaald werk te vergroten. De subsidie vergoed 50% van de kosten tot een maximum van € 2.500,- per plek. Kijk voor meer informatie over de subsidie op het subsidieloket.