Vroomshoop – Vanavond heeft GBT haar actiepunten gepresenteerd voor de periode na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Met een programma die verder kijkt dan de gebruikelijke vier jaar, omdat GBT langdurig wil inzetten op tegengaan van krimp. Elke inwoner krijgt hierbij de aandacht die het verdient, maar jongeren en vooral ouderen krijgen hierbij speciale aandacht. Daarnaast stelde de enige onafhankelijke lokale partij in Twenterand haar kandidatenlijst vast. Mark Paters werd hierbij unaniem gekozen tot nummer 1.

Marcus Elzinga presenteerde namens de programmacommissie aan het begin van de openbare ledenbijeenkomst GBT’s “Speerpunten- en actieprogramma na 2018”. Leidend was de bevolkingskrimp die ook aan onze gemeente niet voorbij zal gaan. Maar om een leefbare, veilige en financieel gezonde gemeente te blijven speelt het behoud en verbeteren van voorzieningen hierin een cruciale rol. “Wat er ook speelt in de gemeente, laat het vooral de jeugd zijn. We moeten ervoor zorgen dat ze in onze gemeente blijven wonen of later na de studie alsnog terugkomen. Binden is dus belangrijk. Betaalbare jongerenhuisvesting, starterswoningen, sport, een goed verenigingsleven en evenementen dragen hieraan bij.”

“Zonder anderen tekort te doen, maar tegenwoordig hebben ouderen de toekomst. Een groot deel van de ouderen hebben het nu moeilijk. Door enerzijds maatregelen van het Rijk, maar anderzijds is ook in deze gemeente jarenlang bezuinigd door de huidige coalitie gevormd door CDA, ChristenUnie en SGP. Ouderenzorg, ouderenhulp en ouderenwerk zijn er flink op achteruit gegaan, waardoor bijvoorbeeld deelname aan activiteiten haast onbetaalbaar is geworden. Met name kwetsbare ouderen zijn hier het dupe van. En GBT wil juist dat alle ouderen mee kunnen doen in de samenleving. We zetten hier zwaar op in. Ouderen kunnen op ons rekenen.” De vele aanwezigen konden zich goed vinden in deze woorden en het programma werd dan ook aangenomen.

Na een selectieprocedure heeft een kandidatencommissie een kandidatenlijst samengesteld bestaande uit 30 leden, afkomstig uit alle kernen van de gemeente Twenterand. In de top 5 van de lijst is elke kern vertegenwoordigd. Met Mark Paters uit Vroomshoop (1), Marcus Elzinga uit Geerdijk (2), Alberts Engels uit Westerhaar (3), Bart-Jan Harmsen uit Den Ham (4)en Rik Pape uit Vriezenveen (5). GBT houdt mede daarom vast aan haar verkiezingsslogan ‘Elke kern telt’, ook omdat het inhoudelijk nog steeds hard nodig is. Er moet meer eenheid komen. De leden stemden in met de kandidatenlijst.

Geheel nieuw bovenin de kandidatenlijst zijn de nummers 7 en 8. Dat zijn respectievelijk Gerrald Albersen uit Vriezenveen en Gerrit Laarman uit Den Ham, waarmee dit brinkdorp met 3 leden, Frank Stolte staat op 10, goed vertegenwoordigd is. Nieuw talent voor de toekomst staat op 11, 12, 14, 16, 17 en 21. De kandidatenlijst wordt afgesloten door een wereldberoemde lijstduwer in de persoon van darter Christian Kist. Een bullseye voor GBT.

Kandidatenlijst:

1. Mark Paters (Vroomshoop)
2. Marcus Elzinga (Geerdijk)
3. Albert Engels (Westerhaar)
4. Bart-Jan Harmsen (Den Ham)
5. Rik Pape (Vriezenveen)
6. Roel Koster (Vriezenveen)
7. Gerrald Albersen (Vriezenveen)
8. Gerrit Laarman (Den Ham)
9. Dini Beulakker (Vroomshoop)
10. Frank Stolte (Den Ham)
11. Niek Sloot (Vriezenveen)
12. Savannah Makkinga (Vroomshoop)
13. Jeannette Jager (Westerhaar)
14. Alex van Veen (Geerdijk)
15. Wilco Dekker (Westerhaar)
16. Mike Wendels (Vroomshoop)
17. Margo Koster (Vriezenveen)
18. Jacob Niks (Westerhaar)
19. Bennie Alferink (Vroomshoop)
20. Kalinda Drenth (Alkmaar)
21. Yarrick Seigers (Vroomshoop)
22. Alyssa Spijkers (Vroomshoop)
23. Joop van der Vinne (Vroomshoop)
24. Frank Kruiskamp (Vriezenveen)
25. Elbert Schreur (Westerhaar)
26. Bonne Niks (Westerhaar)
27. Roger Purperhart (Vroomshoop)
28. André Idzinga (Dronhen)
29. Gerrit Jurjens (De Pollen)
30. Christian Kist (Vroomshoop)

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here