Ommen – Vanaf het moment dat Hardenberg de stekker uit de BOH (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg)  wilde trekken, heeft de LPO een heldere toekomst geschetst voor de toekomst. Ommen als netwerkgemeente. Daarin spelen de ambtelijk medewerkers een cruciale rol.

Ommen heeft kwalitatief goede en daarbij ook betrokken medewerkers nodig. Medewerkers die eigen initiatief durven en mogen tonen. Minder bureaucratie en meer “eigenaarschap”. Dat is beter voor de medewerkers en ook beter voor Ommen. Dit geldt zowel voor medewerkers van de buitendienst als voor de medewerkers die straks werkzaam zijn in het gemeentehuis van Ommen. Medewerkers moeten in Ommen weer dingen kunnen doen zonder daarvoor in 3-voud een verzoekje in te dienen in Hardenberg. Een losliggende stoeptegel, een afgebroken tak van een boom of een hoop afval die afgevoerd moet worden. Even aanpakken en afhandelen. De nieuwe ambtelijke organisatie is één van de belangrijkste speerpunten van de LPO.