Hengelo – Ronald Krabbenbos van Landschap Overijssel verzorgt op 14 februari een vervolg op zijn presentatie over het Lonnekermeer en omgeving. Dit gebeurt op een lezingenavond die wordt georganiseerd door NMR Hengelo. Daarnaast komt een idee voor windturbines in Hof van Twente aan de orde. 

Vorig jaar vertelde Ronald Krabbenbos in een lezing voor de Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o. over alle plannen die in het Lonnekermeer zouden worden uitgevoerd. De geplande werkzaamheden zijn grotendeels afgerond en nu is het de bedoeling om te laten zien hoe de uitvoering verlopen is. Krabbenbos legt uit: “Het Lonnekermeer is een van de ruim 160 natuurgebieden in Europa die deel uitmaken van Natura 2000. Het heeft grote natuurwaarde vanwege zowel droge als vochtige heide.”

Witsnuitlibellen
“Zeer bijzonder is dat in het Lonnekermeer de grootste populatie witsnuitlibellen van Nederland leeft,” vertelt Krabbenbos. “De kwaliteit van de natuur gaat echter achteruit door verdroging en vermesting. In mijn vorige lezing heb ik aangegeven wat wij daar aan gaan doen en welke planten en dieren daar baat bij hebben. Wat ik nu ga vertellen, is wat wij afgelopen zomer hebben bereikt in het Lonnekermeer. Ik ga de mensen meenemen hoe dat proces gegaan is en hoe de uitvoering er uitziet, rekening houdend met de ecologie ter plaatse.”

Nooit gebaggerd
Ronald Krabbenbos gaat in zijn presentatie vertellen over het baggeren van het Lonnekermeer. “Baggeren is nog nooit gebeurd sinds het meer ruim honderd jaar geleden voor het eerst is gegraven. Het meer hebben we droog gepompt, voor zover het al niet droog was in de droge zomer van 2018. Bij de werkzaamheden hebben we in feite profijt gehad van de lage grondwaterstand vorige zomer. Van tevoren zijn we aan het afvissen geweest. De vissen zijn veilig naar een andere vijver overgebracht.”

Impressie van de windturbines in Hof van Twente

Twee windturbines
De tweede lezing op 14 februari wordt verzorgd door Annemarie en Bert Kristen. Zij houden zich bezig met duurzame melkveehouderij en zijn voorstanders van duurzame technieken. Ze willen uitleg geven over hun idee om op hun grondgebied, net over de grens van de gemeentes Hengelo en Borne, in Hof van Twente dus, twee windturbines te realiseren. Ze vinden het belangrijk dat bewoners van die omgeving betrokken worden bij het plan. Stichting Borne Energie en Raedhuys Pure Energie uit Enschede helpen de plannen uitwerken.

Thema-avond Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o.
De lezingen vinden plaats op donderdagavond 14 februari om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Beursstraat in Hengelo. De toegang is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld. De koffie en thee staat klaar. Aanmelden kan via email: nmrhengelo2016@gmail.com.