© Archief

Hertme – De heer Ben Blenke is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Woensdag rond 21.00 uur ontvangt hij de bijbehorende versierselen uit handen van burgemeester Rob Welten in restaurant Hof in Huis aan de Hertmerweg 25 te Hertme. De heer Blenke neemt die avond als voorzitter afscheid van het bestuur van de R.K. Uitvaartvereniging te Hertme.

De heer B. (Bernardus Baptista) (roepnaam Ben) Blenke heeft een enorme staat van vrijwillige diensten. Hij is voorgedragen door de R.K. Uitvaartvereniging Hertme met medewerking van diverse andere verenigingen en groeperingen uit de gemeenschap waar hij zich ook veel voor heeft ingezet. Hierbij slechts een greep uit zijn grootse inzet voor de Bornse samenleving. Voor de R.K. Uitvaartvereniging Hertme is de heer Blenke al ruim 47 jaar actief als bestuurder. Hij heeft er onder andere voor gezorgd dat zaken geautomatiseerd én efficiënt ingericht werden en alles goed voor elkaar is. Dat heeft zeker toe bijgedragen dat het ledenaantal flink is toegenomen.

Als 14-jarig knaapje begon Ben zijn indrukwekkende vrijwilligerscarrière als koorzanger (tenor) bij het kerkkoor van de geloofsgemeenschap H. Stephanus. Sinds 2002 is hij als dirigent verbonden aan het koor. Na een lidmaatschap van ruim 70 jaar wordt hij in de geloofsgemeenschap Hertme gezien als een cultuurbewaker van de kerkelijke gebruiken en met name de Gregoriaanse muziek. In 1973 begon Ben als koorzanger bij herenkoor Camarata en in 1975 werd Ben ook lid van het kerkkoor te Saasveld. Zo was hij lange tijd aan drie koren verbonden als zanger. Hij bezocht drie avonden in de week de repetities naast de uitvoeringen die meestal twee keer per week plaatsvonden.

Ook de mensen van de Heemkundegroep Hertme kunnen al zo’n dertig jaar rekenen op de betrokkenheid van de heer Blenke. Hij is vraagbaak voor de vereniging en organisator van diverse activiteiten en tentoonstellingen van de vereniging. Ben is daarnaast één van de geïnterviewden voor de documentaire ‘Nooit Verteld’, een film over Hertme in de Tweede Wereldoorlog.