Hengelo – Wie op zoek is naar een bouwkavel in Hengelo kan op zaterdag 16
maart terecht op de Kavelmarkt in Bibliotheek Hengelo. Bezoekers
krijgen informatie over het veelzijdige kavelaanbod van de gemeente
Hengelo en van Holtkamp Bouw. 

Tijdens de Kavel- & Woningmarkt kunnen bezoekers kennis nemen van de gemeentelijke
projecten waarbinnen vrije kavels te koop zijn. Er zijn kavels voor verschillende
woonwensen. Of men nu in de stad wil wonen of liever bij het buitengebied. Er is de hele dag een architect aanwezig die gratis voor mensen schetst wat er mogelijk is op hun droomkavel. Ook is er een adviseur die van alles kan vertellen over duurzaam bouwen. Daarnaast is er informatie over het bestaande en nieuwe aanbod, over de ligging, de kavelgrootte en de kosten van de kavels. Ook Holtkamp Bouw laat zien welke kavels zij in de verkoop hebben in Dalmeden.

Vragen over duurzaam bouwen?
Sinds juli 2018 worden nieuwe woningen niet meer aangesloten op het aardgasnet. Dat
heeft uiteraard gevolgen voor een nieuw te bouwen woning. Tijdens de kavelmarkt is een
adviseur aanwezig die informatie kan geven over duurzaam bouwen.
Datum: Zaterdag 16 maart
Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Locatie: Bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34
Kijk voor meer informatie op www.kavelsinhengelo.nl of volg ons op Facebook: Kavels in
Hengelo.