Overijssel – Natuur en Milieu Overijssel vroeg eerder al eens om mee te denken over het klimaatbeleid. Dat leverde veel respons op die de organisatie echt heeft geholpen. En nu is daar de kwestie van de wolf die terug is in Nederland.

Matthijs Nijboer van Natuur en Milieu Overijssel heeft een oproep verstuurd aan mensen die de organisatie een warm hart toedragen. Hij is op zoek naar manieren om de discussie over de wolf op een normale manier te laten verlopen. Een escalatie zoals bij de beheersbeslissingen van Staatsbosbeheer over de grote grazers in de Oostvaardersplassen moet voorkomen worden.

Groot leefgebied
“Er zijn vorig jaar tien wolven in ons land waargenomen,” aldus Nijboer. “Tenminste drie daarvan zitten op dit moment nog in ons land, waarvan twee vrouwtjeswolven zich inmiddels op de Veluwe hebben gevestigd. Voor zover bekend, is er momenteel in Overijssel geen wolf aanwezig. Wolven hebben echter een groot leefgebied en beperken zich niet tot één afgeschermd natuurgebied. Als dit voorjaar een paar jonge wolvenmannen ons land binnen lopen en zich bij de vrouwtjes aansluiten kunnen er nog dit jaar jonge wolfjes worden geboren. De kans daarop is groot, zeggen deskundigen.”

Wolf teruggekeerd
Sommige mensen vinden de komst van de wolf prachtig. Je kunt het beschouwen als bewijs dat de natuur zich herstelt. De terugkeer van de wolf als kroon op alle inspanningen om Nederland weer groen en mooi te maken. Maar anderen zijn minder enthousiast, zegt Nijboer. “Schapenhouders houden hun hart vast, en ook veel andere mensen op het platteland worden niet echt blij van de gedachte dat er ’s avonds in het donker een wolf rond hun huis sluipt.”

Suggesties welkom
Nijboer constateert dat voor- en tegenstanders van de wolf moeilijk met elkaar in gesprek gaan. Standpunten verharden zich razendsnel. Mensen vinden de wolf niks of vinden de wolf prachtig. “Men wil beschermen of bejagen. Een middenweg is niet of nauwelijks te vinden. Het is niet aan Natuur en Milieu Overijssel om te bepalen wat Nederland van de wolf moet vinden,” aldus Nijboer. “Maar wij zetten ons wel graag in voor een behoorlijke discussie. Harde woorden en polarisatie doen vaak meer kwaad dan goed. Hoe voorkom je die verharding?” Natuur en Milieu Overijssel wil graag horen hoe de mensen in Overijssel hierover denken. Hoe kun je deze discussie het beste voeren? Nijboer: “Alle suggesties zijn welkom via de website of de facebookpagina van Natuur en Milieu Overijssel. Intussen zijn al reacties binnengekomen, maar elke nieuwe suggestie wordt zeer op prijs gesteld. Na afloop worden alle reacties op een rijtje gezet.”