Zwolle – Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben vandaag een open brief van de gemeenteraad gestuurd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat waarin wordt aangedrongen op een herindeling van het luchtruim vóór de openstelling van Lelystad Airport.

De brief is het resultaat van gesprekken van de Zwolse politieke partijen met inwoners en bewonersgroepen van de stad en omgeving. Tijdens een speciale informatieronde over Lelystad Airport zijn de zorgen en uitgangspunten van inwoners gehoord en verwoord in het manifest ‘The Sky is the Limit!’ van Wijkstichting Stadshagen Totaal en Wijkvereniging Berkum. De zorgen worden door alle partijen van de gemeenteraad van Zwolle gedeeld. De bewonersverenigingen zijn van mening dat de voorgestelde naderingsroutes voor Lelystad Airport zeer veel overlast zullen veroorzaken voor de Zwolse wijken Stadshagen en Berkum. Niet alleen bij de tijdelijke situatie tot aan de herindeling, naar verwachting in 2023, maar ook daarna omdat er geen garanties zijn voor het uitsluiten van laagvliegroutes. De beide wijkorganisaties willen daarom een volstrekt andere ontwikkeling én ander gebruik van Lelystad Airport, nu het nog kan.

Lange glijvluchten
In het manifest wordt geëist dat er eerst een herindeling van het luchtruim komt die rekening houdt met duidelijke randvoorwaarden die de overlast moeten beperken. Hieraan moet worden voldaan voordat er vanaf Lelystad Airport gevlogen wordt. Zo wil men dat er in het heringedeelde luchtruim bij het naderen van het vliegveld gebruik wordt gemaakt van lange glijvluchten vanaf grote hoogte, waarbij niet horizontaal gevlogen wordt. Deze zogenoemde glijvluchtnaderingen zijn op Schiphol in de nachtelijke uren al jaren praktijk. Bij nadering van Lelystad moet tijdens de glijvlucht de vlieghoogte boven het Vechtdal en Zwolle zo groot mogelijk zijn (minimaal 1800 meter) en zo min mogelijk over stedelijk gebied lopen.

Geen vrachtvliegtuigen en widebody’s
Verder stelt het manifest ‘The Sky is the Limit!’ onder meer dat Lelystad Airport aan strikte voorwaarden dient te voldoen wat betreft het aantal vliegbewegingen voor en na de herindeling van het luchtruim. Er moeten geen lijnvluchten plaatsvinden; het gebruik moet beperkt blijven tot chartervluchten. Vrachtvliegtuigen en grote widebody-vliegtuigen moeten worden geweerd en alleen geluidsarme passagierstoestellen worden toegestaan. Lesvluchten mogen uitsluitend worden uitgevoerd met sportvliegtuigjes, en niet met grotere vliegtuigen. Met de open brief en het manifest aan de minister willen B&W en de gemeenteraad van Zwolle er alles aan doen om een herindeling van het luchtruim af te dwingen vóór opening van Lelystad Airport. De minister wordt gevraagd de brief ook onder de aandacht van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat te brengen.