Hellendoorn – Dennis op den Dries, Wethouder Duurzaamheid van de Gemeente Hellendoorn, bevestigt dat er inderdaad capaciteitsschaarste is in delen van het elektriciteitsnetwerk. Dit wordt veroorzaakt door de vraag naar teruglevering van stroom opgewekt met zonnepanelen.

Dit staat in een brief van de wethouder aan de VVD Fractie Hellendoorn, die hierover onlangs vragen heeft gesteld. Op den Dries schrijft dat er in december 2018 van Enexis is vernomen dat er sprake is van transportschaarste in delen van haar netwerk. De vraag naar aansluitingen voor teruglevering is zo groot dat Enexis Netbeheer en TenneT op dit moment in specifieke gevallen melden dat er niet altijd direct voldoende capaciteit kan worden geboden. Voor Overijssel is dit o.a. van toepassing op het station Vroomshoop, waar nog slechts beperkt transportcapaciteit beschikbaar is. “Dit is ook de reden dat wij altijd aan initiatiefnemers adviseren om in een vroeg stadium in contact te treden met Enexis,” aldus de wethouder.

Hij verklaart verder dat initiatieven voor zonnepanelen op daken zullen worden begeleid en dat samen met Enexis zal worden gezocht naar mogelijkheden voor realisatie. Het initiatief aan de Dalvoordeweg, waar niet naar het beoogde verdeelstation in Vroomshoop kan worden geleverd, maar elders over het netwerk wordt verdeeld, geeft aan dat ook als er geen aansluiting mogelijk is op een 110 kV-station er voldoende alternatieven zijn om de elektriciteit terug te leveren, aldus wethouder Op den Dries. “Ondanks dat wij als gemeente geen beheerder zijn van het elektriciteitsnetwerk en daarmee ook niet eindverantwoordelijk – dit is Enexis – zien wij voldoende mogelijkheden voor zon op daken.”