Nijverdal – Het terrein van de voormalige vuilstort op de hoek Holterweg/Bergleidingweg in Nijverdal is op vrijdag 25 januari door de gemeente Hellendoorn met hekken afgesloten.

Op deze locatie wil een initiatiefnemer een mountainbikeparcours realiseren. Afgelopen maandag zijn hiertoe werkzaamheden gestart. Deze werkzaamheden zijn volgens de gemeente echter te rigoreus uitgevoerd en niet uitgevoerd in overeenstemming met de gemaakte afspraken. Voor de aanleg van de mountainbikeparcours geldt dat er een omgevingsvergunning benodigd is. Deze vergunning is nog niet aangevraagd. De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening van het gebied. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de bodem op de voormalige vuilstort. Op last van zowel de provincie als de gemeente zijn de werkzaamheden dan ook stilgelegd. Tot nader order
is het terrein met hekken afgesloten. Provincie en gemeente zijn in overleg met de
initiatiefnemer over het vervolg van het traject.