Zwolle – De fractie van GroenLinks voelt zich gesterkt door de uitkomsten van het Stentor onderzoek over Vuurwerk waaruit blijkt dat 45% van de Zwolse ondervraagden een modernere Nieuwjaarsviering wenst zonder consumentenvuurwerk. Dit zou een grote verbetering zijn voor de volksgezondheid, het milieu en dierenwelzijn.

GroenLinks stelt daarom samen met Christenunie en D66 vragen, waarin we van het
college willen weten of zij mogelijkheden ziet om schade en overlast van vuurwerk te
verminderen bijvoorbeeld door vuurwerkvrije zones te realiseren en andere maatregelen te nemen:

1. Hoe vaak is de politie bij de voorgaande jaarwisseling in Zwolle handhavend
opgetreden? En waaruit bestond dat optreden precies?
2. Hoe vaak was vuurwerk onderdeel van geweld tegen hulpverleners en handhavers
rondom de voorgaande jaarwisseling in Zwolle?
3. Kunt u aangeven in welke wijken en buurten van Zwolle de overlast door
vuurwerk het grootst was?
4. Bent u bereid de komende jaarwisseling te inventariseren in welke wijken en
buurten de overlast het grootst is? Zo ja, wilt u de gemeenteraad in het voorjaar
van 2019 informeren over de resultaten?
5. Bent u vervolgens bereid met de mensen in de wijken waar de overlast het
grootst is en de betreffende wijkmanagers in overleg te gaan over de maatregelen
die per wijk gewenst en effectief zijn?
6. Bent u bekend met het experiment van de gemeente Almere, waarbij inwoners
zich met steun van de gemeente kunnen inzetten voor ‘vrijwillige vuurwerkvrije
zones’, met de aanpak in Enschede, waar op basis van een ‘Burgerbesluit
Vuurwerk’ sprake is van vuurwerkvrije zones, voorlichting in het algemeen en
specifiek op scholen en met de aanpak in Rotterdam en Amsterdam, waar juist
zones worden aangewezen waar vuurwerk wèl is toegestaan? Kunt u gemotiveerd
aangeven of u een van deze genoemde aanpakken overweegt in Zwolle?
7. In hoeverre zou volgens u een centrale vuurwerkshow in Zwolle bijdragen aan een
feestelijke jaarwisseling voor alle mensen in Zwolle? Is daarvoor ruimte in het
centrum van Zwolle?
8. Kunt u aangeven in hoeverre vuurwerkvrije zones bij verzorgingshuizen,
kinderboerderijen en het ziekenhuis wenselijk en handhaafbaar zijn?
9. Kunt u uw antwoorden op deze vragen versturen vóór 25 december 2018?