Raalte – In 2019 zijn er twee keer verkiezingen. Op 20 maart voor de Provinciale Staten en het Waterschap, op 23 mei voor het Europees Parlement. Het is een hele klus om deze verkiezingen goed te laten verlopen. Daarom is de gemeente Raalte op zoek naar enthousiaste mensen die hierbij willen helpen.

Raalte is op zoek naar personen van 18 jaar of ouder die stressbestendig en nauwkeurig zijn en die op 20 maart of 23 mei beschikbaar zijn. Wie het leuk vindt om samen met andere stembureauleden en tellers een succes te maken van de verkiezingen, wordt gevraagd zich aan te melden. Belangstellenden kunnen ervoor kiezen om actief te zijn als stembureaulid, als teller op de verkiezingsavond, of als teller bij het centraal tellen. Naast een leuke dag of avond, wordt ook een vergoeding voor het werk geboden.

Werkzaamheden
Een stembureaulid is samen met de voorzitter en de andere stembureauleden verantwoordelijk voor een goed verloop van de verkiezingen in een stembureau. Tijdens een verplichte instructiebijeenkomst wordt uitleg gegeven over de taken. Vanaf 21.00 uur komen de tellers in beeld. Zij helpen bij het handmatig tellen van de stemmen op lijstniveau. Ook de stembureauleden en de voorzitter van het stembureau zijn aanwezig om te tellen. De tellers bij het centraal tellen komen later in beeld. Dit gebeurt op donderdag 21 maart en maandag 27 mei. Bij het centraal tellen worden de stemmen op kandidaatniveau geteld. Alle stemmen van de hele gemeente Raalte worden dan op één centrale locatie geteld.

Aanmelding
Aanmelden voor een van de drie functies kan tot 21 januari via www.raalte.nl/verkiezingen. De gemeente Raalte bekijkt de aanmeldingen en vervolgens horen belangstellenden of ze wel of niet zijn ingedeeld. Als er meer aanmeldingen dan vacatures zijn, worden deze op de reservelijst voor volgende verkiezingen geplaatst.