Ter illustratie © Pixabay

Raalte – De gemeente Raalte en provincie Overijssel hebben een stadsarrangement afgesloten. Het stadsarrangement bestaat uit een aantal actiepunten die in de periode 2019 – 2021 gaan bijdragen aan de versterking van het centrum. De provincie Overijssel ondersteunt het arrangement met een bijdrage van €170.000,-.

De gemeente werkt onder andere samen met het Raalter Ondernemers Verbond (ROV), de Stadsbeweging en het Toeristische Platform Raalte. Wethouder Dennis Melenhorst: “Met de actiepunten uit het stadsarrangement willen we het centrum aantrekkelijk maken. Zo gaan we onder andere aan de slag met het verbeteren van de sfeer en beleving van de pleinen en straten, en het veiliger, toegankelijker en toekomstbestendiger maken van de openbare ruimte”. Henny Zomer van het ROV vult aan: “Daarnaast willen we helder krijgen waarin het centrum zich onderscheidt en wie de huidige én toekomstige consument precies is, zodat we daar gericht op kunnen inzetten”.

Samen met de betrokken partijen stelt de gemeente één overkoepelende visie op de ruimtelijke kwaliteit van het centrum op. Zo zorgt zij ervoor dat de verschillende opgaves op elkaar aansluiten. Gedeputeerde Ruimte Monique van Haaf: “Die gezamenlijke visie sluit helemaal aan bij de werkwijze van de Stadsbeweging. Een vitale stad maak je met elkaar”.

Ga voor meer informatie over het Stadsarrangement Raalte 2019 – 2021 naar
www.raalte.nl/stadsarrangement.