Wijhe – Mogelijk door het droge en warme weer, zijn er dit jaar meer eikenprocessierupsen dan andere jaren. Binnen de bebouwde kom en bij enkele wegen en routes in het buitengebied bestrijdt de gemeente eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen preventief.

Zij bespuiten de eiken met een biologisch middel. Op de website www.olst-wijhe.nl/eikenprocessierupsen vindt u een overzicht van deze wegen. Processierupsen in alle andere gemeentelijke eiken bestrijden zij alleen wanneer ze zich in een straal van 30 meter van een erf bevinden. De afgelopen periode kregen ze veel meldingen van inwoners (in het buitengebied waar we niet bestrijden) die overlast van eikenprocessierupsen ervaren. Daarom heeft het college van B&W op 3 juli besloten, dat ze op alle overige locaties in het buitengebied waarvoor melding is gedaan ook gaan bestrijden.

Hebt u de afgelopen periode een melding van eikenprocessierupsen in het buitengebied gemaakt, dan bestrijden zij deze rupsen alsnog. Hebt u nog geen melding gemaakt? Geef dit alsnog aan ons door via www.olst-wijhe.nl/onlinemelden. Een aannemer voert de bestrijding (wegzuigen) met een hoogwerker voor de gemeente uit. Omdat er dit jaar erg veel eikenprocessierupsen zijn, kan het 1,5 tot 2 maanden duren, voordat de aannemer de nesten kan bestrijden.