Borne – Het college van burgemeester en wethouders (B&W) wil voor àlle inwoners van Borne toegankelijk taxivervoer. Op basis daarvan is besloten dat inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig te reizen vanaf komende zomer, zonder toetsing en op eigen initiatief, kunnen kiezen uit twee taxibedrijven.

De afgelopen maanden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn er verkennende gesprekken geweest met verschillende vervoerders. Op basis daarvan gaat de gemeente Borne ‘Taxi voor iedereen’ inkopen bij twee vervoerders. ‘Taxi voor iedereen’ kan door iedereen, jong en oud, worden gebruikt. De inwoner kiest een vervoerder. Inwoners die extra ondersteuning nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor een kortingsregeling of voor vervoer met extra structuur en vaste routes.

Ondersteuning
Wie ondersteuning nodig heeft, kan dit aanvragen bij de gemeente. Inwoners die bijvoorbeeld het standaard tarief niet kunnen betalen en door een beperking afhankelijk zijn van ‘Taxi voor iedereen’, kunnen een door de gemeente bepaald aantal zones reizen met het huidige kortingstarief van de Regiotaxi. Voor jongeren die een vaste route of een vaste chauffeur nodig hebben tijdens het reizen naar bijvoorbeeld school of een jeugdinstelling betaalt de gemeente de kosten.

Aanbesteding
Voor de inkoop van ‘Taxi voor iedereen’ is de gemeente Borne een Europese aanbesteding gestart. Inschrijvers worden getoetst op thema’s zoals duurzaamheid, bevorderen zelfstandigheid, landelijke ontwikkelingen, afname van budgetten en de prijs. De geplande startdatum van het contract is 1 juli 2019.