Overijssel – Acht projecten in Overijssel en Gelderland ontvangen een bijdrage uit het Europees subsidieprogramma OP Oost 2014-2020. Hierin werken de EU, het Rijk, en de provincies samen aan een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Speerpunten zijn innovatie en koolstofarme economie.

De Thermo Akoestische Cooler uit Enschede, de bewegingssensor die blessures helpt voorkomen uit Hengelo en de hybride aardappel uit Wageningen; deze en vijf andere projecten ontvangen in totaal ruim 4 miljoen euro subsidie. Met daarbij de eigen bijdragen van bedrijven is dit een investering van ruim 10,5 miljoen in de economie in Overijssel en Overijssel.

In dit project werken twee Overijsselse MKB partijen samen aan een innovatief systeem om sporters, op een wetenschappelijke wijze, passend advies voor blessure beperkende sportschoenen te geven. Het doel is om sportblessures te verminderen. De oplossing richt zich op het meten van de wijze waarop iemand (hard)loopt. Dit gebeurt door beweging met 3D-sensoren te meten en te combineren met druksensoren in een Machine Learning gestuurde softwareoplossing in de cloud.

In dit project wordt een prototype van een betaalbare warmtepomp ontwikkeld die met behulp thermoakoestiek (op basis van geluidsgolven) warmte omzet in koeling. Hierbij is geen elektriciteit nodig, wordt geen CO2 geproduceerd en er zijn geen bewegende onderdelen. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van schadelijke F-gassen (superbroeikasgassen) is het een goed alternatief voor bestaande koelsystemen. De terugverdientijd voor klanten is kort.

Nieuwe aardappel uit zaad, binnen dit project wordt een bevoorradingsketen ofwel supply chain voor de hybride aardappel ontwikkeld. Er is een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om aardappels te telen op basis van zaad in plaats van pootaardappelen. Daarmee kunnen de eigenschappen van aardappelen worden verbeterd, zoals voedingswaarde, grootte en gevoeligheid voor ziektes. Deze technologie is nu zover gereed dat hybride aardappelrassen doorontwikkeld kunnen worden voor de markt en in de supply chain geïmplementeerd kunnen worden. Het traject voor de ontwikkeling wordt in een samenwerkingsverband gedaan van bedrijven uit Gelderland.

Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt daarom innovatieve ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd. Ook nu kan subsidie aangevraagd worden.