Enschede – Enschede heeft op dit moment twee locaties voor standplaatsen voor woonwagenbewoners: 65 standplaatsen aan de Winterweg en 12 standplaatsen aan de Robinson Crusoëstraat speciaal voor kermisexploitanten. Corporatie de Woonplaats is de verhuurder op de locatie Winterweg.

De afgelopen week is door potentiele woonwagenbewoners aandacht gevraagd voor de woonwagencultuur en de knelpunten waar ze tegenaan lopen. Grootste knelpunten zijn wat hen betreft het aantal standplaatsen en de criteria om in aanmerking te komen voor een standplaats. Op dinsdag 16 oktober was het eerste gesprek tussen medewerkers van de gemeente en een delegatie van potentiele woonwagenbewoners onder leiding van de heer Hendriks.

Wat is er op 16 oktober afgesproken? Er zijn twee afspraken gemaakt tijdens dit overleg. De eerste afspraak is dat de gemeente Enschede gaat onderzoeken of het huidige beleid over woonwagens nog wel in overeenstemming is met de landelijke regelgeving zoals dat in het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid is vastgesteld. Dat gaat de gemeente uitzoeken. Er komt allereerst een behoefteonderzoek onder de huidige en potentiele woonwagenbewoners in Enschede. De uitkomsten worden verwerkt in de Woonvisie die waarschijnlijk in maart 2019 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Dus niet eerder dan in de loop van 2019 wordt begonnen met de uitvoering van het nieuwe woonwagenbeleid. Kortom, een goede stap voor de toekomstige woonwagencultuur in Enschede, maar geen snelle stap.

Daarom is ook afgesproken dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om voorlopig een tijdelijke woonwagenvoorziening te realiseren voor een beperkt aantal standplaatsen. In de eerste week van november (uiterlijk 2 november) willen zij meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden van een dergelijke tijdelijke voorziening en daarna ook over hoe ze de toewijzing voor een eventuele tijdelijke voorziening gaan regelen. Tot die tijd is de gemeente de situatie aan het onderzoeken en kunnen zij geen nadere informatie geven omdat ze geen nadere informatie hebben.