Digitalisering historisch gemeentearchief Raalte afgerond

Raalte – Vanmiddag is de Historische Vereniging Raalte en Omstreken door de gemeente Raalte in het zonnetje gezet. De vereniging heeft de afgelopen jaren veel werk verzet op het gebied van het inventariseren en digitaliseren van oude gemeentelijke archieven. Mede dankzij een drietal vrijwilligers zijn de historische stukken uit de periode 1812 – 1924 nu ook digitaal te raadplegen.

Als dank voor de geleverde diensten ontving de vereniging een cheque uit handen van wethouder Niens. De gemeente is verplicht haar archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Dit is onder andere vastgelegd in de Archiefwet. Het inventariseren en digitaliseren is een enorme klus waar in 2004 al mee begonnen is. Stap voor stap zijn de stukken gedigitaliseerd en beschreven door de Historische Vereniging Raalte en Omstreken. Dankzij de werkzaamheden is het archief goed te beheren en is het opzoeken van bepaalde informatie gemakkelijker geworden. Wethouder Niens: “Om het verleden te leren kennen is het belangrijk dat het toegankelijk is. Daarom is het zo mooi dat dankzij de inzet van deze vrijwilligers vele aktes en documenten door digitalisering veilig zijn gesteld voor de toekomst. De gegevens zijn nu beschikbaar voor iedereen.”

De herkomst van de onlangs gedigitaliseerde documenten is divers. Het gaat onder andere om oude aanvragen van bouwvergunningen, aanbestedingen van gemeentelijke gebouwen en documenten van aangelegde archieven door burgemeesters.