Commissie Zondagverkenning van links naar rechts: Michael Bres, Jenneke Palland, Arend Runia, Klaas van der Kamp en Ann Alice van de Weerd © Foto Tennekes

Kampen – Begin dit jaar zijn de namen bekendgemaakt van de vijf personen die het gesprek over de vraag: ‘Mogen supermarkten in Kampen open op zondag?’ in goede banen gaan leiden.

Dit als vervolg op het besluit op 1 november 2018 van de raad om in te stemmen met het het initiatiefvoorstel om te komen tot besluitvorming over het al dan niet openstellen van supermarkten op zondag. Een werkgroep uit de raad heeft zich gebogen over het verduidelijken van de opdracht aan de vijf en heeft hen gevraagd een bijdrage te leveren. Nu is het moment gekomen dat de vijf als Commissie Zondagverkenning zelf naar buiten treden en de agenda voor de komende periode bekendmaken.

De commissieleden
Ann Alice van de Weerd, voorzitter
Michael Bres
Jenneke Palland
Klaas van der Kamp
Arend Runia

Doel commissie
De commissie stelt zich als doel het organiseren van een dialoog met inwoners, waarbij perspectieven en meningen over een zondagopenstelling van supermarkten in Kampen worden verkend. Daartoe worden argumenten, belevingen, meningen en emoties geïnventariseerd, onderzocht, bevraagd en vastgelegd. Een uitkomst van alleen cijfers vindt de commissie niet voldoende. Ze zet vier verschillende sporen in: 1. een digitale enquête, 2. twee dialoogsessies, 3. twee speeddialoog-bijeenkomsten en 4. vier overleggen met specifieke doelgroepen.

De informatie uit de enquête wil de commissie onder andere gebruiken voor de drie andere sporen. Op deze manier wil men een zo groot mogelijk deel van de Kamper bevolking bereiken.

De agenda
De agenda voor die vier sporen ziet er als volgt uit:

  • 18 feb t/m 9 maart Enquête online
  • Dinsdag 5 maart Dialoog sessie 1 van 19.30 tot 21.30 uur
  • Zaterdag 9 maart Speed dialogen bijeenkomst 1 van 10.30 tot 12.00 uur
  • Woensdag 20 maart Dialoog sessie 2 van 19.30 tot 21.30 uur
  • Zaterdag 23 maart Speed dialogen bijeenkomst 2 van 13.30 tot 15.00 uur
  • Dinsdag 26 maart Overleg met een specifieke doelgroep 1 van 19.30 tot 21.30 uur
  • Woensdag 27 maart Overleg met een specifieke doelgroep 2 van 19.30 tot 21.30 uur
  • Donderdag 28 maart Overleg met een specifieke doelgroep 3 van 19.30 tot 21.30 uur
  • Maandag 1 april Overleg met een specifieke doelgroep 4 van 19.30 tot 21.30 uur
  • De locaties worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt via social media en onderstaande link.

Communicatie
De commissie zondagverkenning wil zo veel mogelijk communiceren via weekblad De Brug en via de website van de gemeente Kampen, onder http://www.kampen.nl/zondagverkenning.