Zwolle – De ChristenUnie in Zwolle presenteert haar verkiezingsprogramma op een hele gewone manier, namelijk in gewone taal. Geen bestuurlijke en ingewikkelde zinnen, maar kort en met begrijpelijke woorden. Daarnaast is er ook een samenvatting, een ingesproken versie voor blinden en slechtzienden en natuurlijk het uitgebreide programma.

De ChristenUnie brengt daarmee al één van haar standpunten in de praktijk: het versimpelen van de communicatie vanuit de overheid. “Voor de ChristenUnie telt ieder mens mee, maar we zien dat het mensen soms niet lukt om mee te komen. Heel concreet vormt de manier waarop de gemeente communiceert vaak al een belemmering. Dat is vaak veel te ingewikkeld. Wij willen laten zien dat het ook simpeler kan, te beginnen bij ons eigen verkiezingsprogramma, zegt lijsttrekker Gerdien Rots. De afgelopen 4 jaar was de ChristenUnie de grootste partij in Zwolle. Gerdien Rots: “We zijn trots op wat er samen met de stad bereikt is, zoals de overgang van de zorgtaken naar de gemeente. Dat is in Zwolle zorgvuldig verlopen. En we zijn ook, ondanks de financiële crisis, als regio Zwolle een economische topregio gebleven. We zijn blijven investeren in de aantrekkelijkheid van de stad! Maar we zijn nog niet klaar.”

Na de verkiezingen op 21 maart wil de ChristenUnie onder andere inzetten op het gebruik schonere energie. Binnen één generatie wil de partij af van de fossiele brandstoffen. Om huishoudens daarbij te helpen, stelt de partij een duurzaamheidslening in voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook moeten mensen gemakkelijk informatie en advies kunnen krijgen over simpele stappen die zij kunnen zetten om duurzame keuzes te maken. Zo’n adviseur, een duurzaamheidsmakelaar, zou gratis beschikbaar moeten zijn. De andere standpunten lees je in het hele verkiezingsprogramma, de samenvatting, het versie in gewone taal of de ingesproken versie voor blinden en slechtzienden, beschikbaar op www.oogvoorzwolle.nl.