Zwolle – “Er moet vaart komen in het ondergronds brengen van hoogspanningskabels.” Dat stelt het ChristenUnie Statenlid Stelpstra, die ook in juli het onderwerp al had geagendeerd. “De hoogspanningsmasten in ’s-Heerenbroek en de IJsseldelta staan centraal.” 

Tijdens de commissievergadering bij de provincie Overijssel zei Statenlid Stelpstra dat de provincie met een oplossing moet komen die aansluit bij eerdere signalen rond ’s-Heerenbroek. Betrouwbaarheid en gezondheid zijn de kernwoorden voor Stelpstra.
“De mensen kijken en wachten af. In 2009 schrijft de provincie al (PS 2009/88): ‘De Kamperlijn doorsnijdt de polder Mastenbroek, welke onderdeel is van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Een kernkwaliteit van het gebied is de weidsheid en die willen wij zo goed mogelijk beschermen. Om die reden willen wij bijvoorbeeld de aanwezige hoogspanningsleidingen ondergronds aanleggen.’ Ik wil weten of er nog iets staat te gebeuren,” zo is de mening van het ChristenUnie-statenlid

Bovenleiding spoorlijn
Elektrificatie van de spoorlijn impliceert dat er een bovenleiding aangelegd moet worden. Andere oplossingen zijn verkend, maar bieden geen soelaas. Ze zijn veel duurder of ze verkeren nog in een experimenteel stadium, aldus Stelpstra. “De aanleg van de bovenleiding in het gebied tussen Zwolle en Kampen moet daarom worden afgewogen tegen de effecten daarvan op de polder Mastenbroek. Wij hechten daarbij groot belang aan participatie van burgers in het gebied.” Het ChristenUnie Statenlid Stelpstra vindt dat als als Provinciale Staten dat schrijven en er suggesties worden gewekt, en beloften worden gedaan, dat die dan ook moeten worden uitgevoerd. “Dat heet een betrouwbare overheid.”

Gezondheid en straling
Stelpstra stelt dat er causale verbanden zijn tussen de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen en leukemie bij kinderen. Dat is wetenschappelijk vastgesteld. Andere gezondheidsklachten zijn niet uitgesloten. Dat bevestigt eens te meer dat er nu echt iets moet gebeuren, meent Stelpstra. De Rijksoverheid probeert hierin een oplossing te bieden met een opkoopregeling van één huis dat er loodrecht onder staat. Dat is niet de echte oplossing, wel een deel omdat dit geld gebruikt kan worden voor ondergronds verkabelen. “Met een timmermansoog is echter te zien dat meer huizen last van de straling moeten hebben. Straling gaat niet alleen loodrecht naar beneden. Ook dat is wetenschappelijk bewezen. Voordat wij een motie hierover indienen, vraag ik de gedeputeerde een toezegging te doen dit probleem op te lossen,” zegt ChristenUnie Statenlid Stelpstra. “Bij de begrotingsbehandeling heb ik daar al op gewezen. Het college heeft dus ruim tijd gehad om er over na te denken. Het geld is er en laten we geen semantische discussies gaan voeren over tram en treinlijnen. Het gaat om betrouwbaarheid en gezondheid.”

Vragen over verkabelingsbesluit
Een tweede punt dat Stelpstra aan de orde stelt is het verkabelingsbesluit hoogspanningslijnen. “Dat onderwerp heeft helaas ook lang op de agenda gestaan van overheden. Dat vraagt actie, temeer daar er een vijftien jaren planning voor schijnt te liggen.” Namens de ChristenUnie heeft Stelpstra daarbij de volgende vragen:

  • Kunnen de locaties inzichtelijk gemaakt worden?
  • Zijn er nog locaties die over woongebieden/huizen heen lopen en niet genoemd zijn?
  • Wie neemt het initiatief tot ondergrondse verkabeling?
  • Hoe lopen daarin de vergunningstrajecten, met name in de tijd? Eerder is gesproken over een tijdvak van vijftien jaar.
  • Hoe worden omwonenden daarover geïnformeerd en wanneer (ongeveer)?
  • Op welke wijze worden ze nog betrokken?
  • Zijn er koppelkansen met de energietransitie?

De ChristenUnie ziet uit naar de antwoorden van het college en hoopt dat er snel een goede oplossing komt voor het probleem van de hoogspanningskabels in de IJsseldelta en elders in de provincie.