Overijssel – De rietsector in de Weerribben-Wieden heeft het zwaar. Subsidies dalen, de opbrengsten dalen en de rietsnijders krijgen steeds kortere pachtcontracten. De ChristenUnie Overijssel heeft dit onderwerp vorig jaar al geagendeerd, maar er lijkt geen verbetering in de situatie te komen. Daarom heeft de ChristenUnie nu schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de problemen in de rietsector.

De riettelers ervaren problemen op allerlei gebieden. De subsidiebedragen dalen al langere tijd. De opbrengsten dalen ook doordat er veel riet uit China wordt geïmporteerd. Verder lopen de riettelers er tegenaan dat zij geen langjarige pachtcontracten meer krijgen van de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten). De ChristenUnie wil weten hoe dit zit en hoe de rietsector weer toekomstbestendig gemaakt kan worden.

De rietteelt kan alleen bestaan met subsidie. Deze subsidies zijn in de afgelopen jaren gedaald en dreigen volgend jaar nog verder te dalen. Dat komt doordat in sommige rietgebieden er sneller gewerkt kan worden door nieuwe technieken en nieuwe machines. In de Weerribben-Wieden is dat echter niet of nauwelijks het geval. De grond is moerassig waardoor grote machines het gebied alleen maar beschadigen en sommige delen zijn alleen bereikbaar per boot. De ChristenUnie wil weten of de hoogte van de subsidies afgestemd kan worden op de bewerkelijkheid van een gebied.

De riettelers hebben er ook veel last van dat Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten steeds vaker werken met kortdurende pachtcontracten. Waar vroeger pachtcontracten een minimale duur van zes jaar hadden, worden er nu veel pachtcontracten uitgegeven voor één of soms enkele jaren. “Om als bedrijf te kunnen innoveren en vernieuwen heb je enige mate van zekerheid nodig over de toekomst. Kortdurende contracten om rietlandschappen te beheren werken desastreus voor een bedrijf en mogelijk ook voor het landschap zelf”, aldus Arjan Hof, die als Statenlid zich intensief bezighoudt met de problematiek. Renate van der Velde, lijstrekker van de ChristenUnie Overijssel vult aan “daarom willen we graag weten waarom Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten niet meer werken met lange pachtcontracten en of de provincie een rol kan spelen om deze tendens te keren.” De provincie, de natuurorganisaties en de riettelers hebben immers hetzelfde belang: de instandhouding van de prachtige natuur in de Weerribben-Wieden.