Vriezenveen – De ChristenUnie Twenterand zal zich bij de behandeling van de begroting van de gemeente Twenterand hard maken voor de uitgifte van extra bouwkavels. Dit komt door de vraag naar kavels die er op dit moment is.

“Als ik u vertel dat wij afgelopen weken diverse verzoeken hebben gehad van Aannemers en burgers om grond te willen voor het bouwen van een nieuw huis in Vriezenveen wat er niet is dan lopen wij toch achter de muziek aan. De vraag is er NU en het aanbod niet ! Ik sprak recent een aantal inwoners die Twenterand gaan verlaten en gaan bouwen in Ommen. Een vorm van OZB beheersing is ook om onze gemeente te laten groeien met nieuwe woningen en nieuwe inwoners. We hebben het ontzettend hard nodig. Wij roepen u op college keihard aan de slag te gaan om in 2019 een fors pakket klaar te hebben. Niet in 2020 / 2021 pas maar in 2019 !,” aldus Gerjan Smelt

Het voorstel van de ChristenUnie is om de gronden achter het gemeentehuis als eerste te verkavelen en aan te bieden aan de markt. Hierbij dient de gymzaal gesloopt te worden en er direct nieuw plan gemaakt te worden. De ruimte ligt er. Daarnaast roept de ChristenUnie het college op om te kijken naar nieuwe gronden en plannen. Hetzelfde geldt voor de moeizame uitgifte van bedrijfskavels. De ChristenUnie roept het college op om hiermee echt aan de bak te gaan. Desnoods wordt er een werkgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsverenigingen met de wethouder Eco en wethouder Grondzaken. Nu de economie aantrekt moeten wij onze aanbodkant interessanter maken, anders fietsen wij weer achter de muziek aan. Verderop aan de N36 schieten nieuwe bedrijven als paddenstoelen uit de grond en in Twenterand kunnen wij de grond niet verkopen? Die concurrentieslag moet aangegaan worden, aangezien de vraag er wel is.