ChristenUnie Twenterand wil investeren in de gezondheid en toekomst van jongeren

Vriezenveen – De ChristenUnie Twenterand wil in navolging van de landelijke collega’s zich hard maken voor investeringen in de gezondheid en toekomst van jongeren en jongvolwassen.

De ChristenUnie is er alles aangelegen om de NIX18-campagne te laten slagen in het belang van de volksgezondheid van jongeren. Onlangs stelde Joël Voordewind, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, opnieuw vragen over de tegenvallende resultaten van de NIX18-campagne. Deze campagne is bedoeld om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan, maar die campagne heeft tot dusver een beperkt effect.

Dat deze campagne een beperkt effect heeft, valt af te leiden uit een recent onderzoek van het Trimbos-instituut. Het grootste probleem zit in de hoeveelheden die jongeren per gelegenheid drinken. “De controle bij de verkooppunten van alcohol is belabberd en moet veel beter, het kan niet zo zijn dat jongeren onder 18 nog steeds met het grootste gemak alcohol kunnen kopen tijdens evenementen, in de horeca, in sportkantines en in een groot aantal supermarkten. Alcoholmisbruik op jongere leeftijd brengt echt blijvende schade toe aan de hersenen. Hersenen die ze hard nodig hebben om bijvoorbeeld hun opleiding af te maken,” aldus Joël Voordewind

De gestelde vragen, door de collega’s van de PVV, nodigen uit tot een debat over de aanpak van de burgemeester in haar bevoegdheid en tot een debat over de verantwoordelijkheid die ze gezamenlijk willen dragen met het oog op de volksgezondheid. De fractie wil met name debatteren met de raad over het feit of zij zich willen inzetten voor de volksgezondheid van onze jongeren.