Overijssel gaat aan de slag met duurzaamheid

Overijssel - Rob Wertheim (Statenlid D66 Overijssel): "Het programma nieuwe energie is aangenomen door de staten. Met het programma nieuwe energie wordt gewerkt aan verduurzaming van Overijssel. Zo wordt er €40 miljoen op een groene manier geïnvesteerd met een spin-off van €2 miljard. Een belangrijke inzet van D66 tijdens...

Het lijstduwersdebat van Oost-Nederland

Enschede - In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organiseren twee politieke partijen, namelijk CDA Enschede en PvdA Enschede het lijstduwersdebat van Oost-Nederland. Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Sharon Dijksma (PvdA) gaan met elkaar in debat. Het debat is vrijdagavond 16 maart in Theater Concordia aan de Oude Markt. De...

Gemeenteraad Dinkelland geïnstalleerd

Denekamp - Donderdagavond 29 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad van Dinkelland beëdigd en geïnstalleerd. Na het uitspreken van de belofte is voor hen de raadsperiode 2018-2022 begonnen. De 21 nieuwe raadsleden zijn geïnstalleerd en zijn officieel van start in de nieuwe raadsperiode. Burgemeester Joosten wenste hen veel succes...

Einde ambtstermijn in zicht voor burgemeester Theo Schouten

Oldenzaal - Op 1 juli 2018 loopt de ambtstermijn van burgemeester Theo Schouten af en op 6 juli wordt hij 65 jaar. Schouten heeft aangegeven bij de Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel, Ank Bijleveld, dat hij niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn. Een nieuwe termijn...

SP Zwolle in gesprek met buschauffeurs

Zwolle - Op dinsdag 26 september gaat de SP vanaf 11 uur rondom station Zwolle voor de tweede keer met buschauffeurs in gesprek over problemen in het openbaar vervoer. Ook voert de partij een online onderzoek uit. Actiecoördinator Robert Bos: "Binnen nu en tien jaar gaat de helft van alle...

ChristenUnie wil serieus werk maken van ingraven hoogspanningskabel en stelt vragen

Overijssel - De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Gezondheidsrisico’s spelen daarin een belangrijke rol. Door de elektromagnetische straling kan er een verband zijn met de ziekte van Alzheimer en kinderleukemie. Bij bepaalde windval is er ook sprake...

De PvdA-Zwolle op bezoek in Zwolle-Zuid

Zwolle - Op zaterdag 6 januari trekken leden en fractieleden van de PvdA de wijk Zwolle-Zuid in. De PvdA-Zwolle wil graag horen wat er goed gaat en wat er beter kan in de wijk. Wat is goed voor de toekomst van de wijk en voor Zwolle? De afdeling Zwolle van...

Lokale Partij Ommen houdt laatste inloopuurtje voor de verkiezingen

Ommen - Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De kans voor u om aan te geven welke politiek er de komende jaren gevoerd moet worden. Misschien bent u er nog niet uit en bent u nog een “zwevende kiezer”. Dan is het goed om te weten dat...

Raad van gemeente Dalfsen start zoektocht nieuwe burgemeester

Dalfsen - Op 23 november stopt Han Noten als burgemeester van onze prachtige gemeente. Dat betekent dat de gemeenteraad op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. Een eerste stap is het vaststellen van een nieuw profiel. Wat voor iemand moet de nieuwe burgemeester zijn? De gemeenteraad vraagt hierover advies...

Stella Hanssen (D66) maakt overstap naar VVD Hardenberg

Hardenberg - Donderdag 14 september maken VVD Hardenberg en Stella Hanssen bekend dat Hanssen de overstap maakt van D66 naar VVD Hardenberg. Hanssen: “Ik heb me de afgelopen jaren met veel plezier en toewijding ingezet voor het sociaal democratische gedachtengoed in Hardenberg. Ik kijk dan ook vol trots terug op...

Gerjan Smelt lijsttrekker Christenunie Twenterand

Den Ham - Het bestuur heeft unaniem Gerjan Smelt voorgedragen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dit voorstel is tijdens de ledenvergadering bij De Fontein te Den Ham op 19 oktober 2017 door de leden unaniem overgenomen. Hiermee is Gerjan Smelt de lijsttrekker voor de ChristenUnie...

CDA in gemeente Hardenberg de grootste partij

Hardenberg - Het CDA heeft woensdag 21 maart 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Hardenberg de meeste stemmen behaald. Met in totaal 30,9 procent van de stemmen is CDA daarmee de grootste partij geworden. Tweede partij werd ChristenUnie met 18,3 procent van de stemmen, gevolgd door OpKoers.nu met 13,8...

Ook Ommen staat positief tegenover fusie woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste

Ommen - Ook het college van B&W staat positief tegenover de voorgenomen fusie van de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste. Dit heeft het college kenbaar gemaakt in een brief. De woningstichtingen voegen deze brief bij hun verzoek om goedkeuring voor de fusie aan de Minister van Volkshuisvesting Woningstichtingen...

Marcus Elzinga van GemeenteBelangen Twenterand genomineerd voor ‘Beste raadslid van Nederland’

Vroomshoop - Raadslid Marcus Elzinga van GemeenteBelangen Twenterand is genomineerd voor de verkiezing  ‘Beste raadslid van Nederland’. Deze verkiezing wordt georganiseerd door De Volkskrant, Omroep WNL en het Periklesinstituut. In de motivatie is het volgende te lezen: “Hij stelt zaken aan de orde. En roept de gevestigde orde tot...

Minimapartij Almelo: “Almelo overtreedt ook in 2017 de wet”

Almelo - De Minimapartij constateert dat de regeling voor de huishoudelijke hulp in de gemeente Almelo nog  maanden niet aan de wet zal voldoen. Wel is fractievoorzitter Bolhuis van de Minimapartij blij  dat de  gemeenteraad middels een Raadsbrief wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen. In die raadsbrief staan vooral goede...

GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie starten inhoudelijke gesprekken

Vriezenveen - In lijn met het advies van informateur Mark Boumans heeft afgelopen vrijdag 20 april een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de fracties van GBT en ChristenUnie. Doel van dit gesprek was om samen te ontdekken of er voldoende basis is om verder te gaan met inhoudelijke gesprekken. In...

Zwolse raad in debat over passend onderwijs en jeugdhulp

Zwolle - Maandag 9 januari 2017 gaat de Zwolse raad in debat over de Ontwikkelagenda voor passend onderwijs en jeugdhulp. De gemeenteraad hoort graag vooraf van betrokkenen/professionals wat zij van het voorstel vinden. Uitgangspunt voor de ontwikkelagenda is dat passend onderwijs en jeugdhulp met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken....

Advies informateur richting gemeenteraad Staphorst

Staphorst - Informateur Arie van de Pol heeft op 22 mei in de raadsvergadering zijn eindverslag met advies aangeboden. Hij concludeert dat SGP, ChristenUnie en CDA de beoogde coalitiepartijen zijn.  Het eindverslag is het resultaat van de verkennende fase in het formatieproces na de verkiezingen op 21 maart. Met alle...

SP opnieuw in gesprek met buschauffeurs Zwolle

Zwolle - Op woensdagavond 8 november gaat de SP vanaf 19:30 uur rondom station Zwolle met buschauffeurs in gesprek over problemen in het openbaar vervoer. Ook voert de partij een online onderzoek uit. Actiecoördinator Robert Bos: "Dit is de derde keer dat we met buschauffeurs in gesprek gaan. Van de...

Tussenstand peiling: Op welke partij gaat u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart?

Overijssel - Op 12 februari is NieuwsOverijssel.nl een peiling gestart om te kijken naar wat de inwoners van Overijssel denken te gaan stemmen. Zie hieronder de tussenstand: Almelo: PVV (36% van de stemmen) CDA (10% van de stemmen) VVD (10% van de stemmen) SP (7% van de stemmen) PvdA (7% van de stemmen) ChristenUnie (7% van de stemmen) GroenLinks (7% van de stemmen) Minimapartij (2% van...

Kieslijst D66 Borne vastgesteld

Borne - De leden van D66 Borne hebben afgelopen maand de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Deze is recentelijk door het hoofdbestuur goedgekeurd. De kieslijst telt 8 personen. Naast ervaren raadsleden staan er ook nieuwe kandidaten op de lijst. Een goede mix waar het bestuur van D66 Borne vol...

Pop-up store D66: Minister Ingrid van Engelshoven opent enige winkel die zondag open is

Zwolle - D66 Zwolle opent op zaterdag 16 en zondag 17 maart een pop-up store in de Sassenstraat. Hiermee wil de partij bijdragen aan een levendige binnenstad op zondag. Tegelijk wil D66 laten zien dat het echt tijd wordt dat Zwolle als grootste stad in de regio ook op zondag...

ChristenUnie en PvdA willen onmiddellijke redding schaapskuddes

Overijssel - De provincie moet onmiddellijk geld vrijmaken om het handjevol schaapskuddes dat Overijssel nog heeft te redden. Dat vinden de Statenfracties van ChristenUnie en de PvdA. 'Gescheperde' schaapskuddes met herder zitten al jaren in financieel zwaar weer. Dat bleek ook bij een bezoek dat Arjan Hof (ChristenUnie) en...

SP Overijssel: plastic plan D66 lost slechts deel van het probleem op

Overijssel - De SP is positief over het D66 voorstel om het plastic-probleem aan te pakken. Het plan zoals dat nu besproken wordt binnen de commissie milieu en energie van de Provinciale Staten van Overijssel lost echter slechts een klein deel van het probleem op, waardoor het wanneer het...

Lokale Partij Ommen houdt weer inloopuurtje

Ommen - Om goede beslissingen te nemen over zaken die alle inwoners aangaan hoort de LPO graag de mening van inwoners. Daarom organiseert de LPO regelmatig een inloopuurtje. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden op maandagavond 4 december van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners...

ChristenUnie Twente zet bij Agenda van Twente in op de onderkant van arbeidsmarkt

Twente - Op 8 februari jl. hebben de gezamenlijke fracties in de vergadering van ChristenUnie Twente gesproken over de Agenda van Twente. De huidige lijn van de Agenda is nu vooral gericht op techniek, talenten en het behouden van kapitaal voor de regio. De ChristenUnie volgt deze lijn maar...

Bijdrage VVD Zwolle begroting 2017

Zwolle - De VVD investeert in onze stad zodat alle Zwollenaren gaan merken dat het beter gaat. Daarom wilde VVD geld steken in de infrastructuur van Zwolle, in lagere lasten voor ondernemers en in het oplossen van knelpunten bij sportclubs. Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Thom van Campen. "Het...

Garanties bij Gaswinning Hardenberg

Overijssel - Nu er opnieuw advies over het winningsplan is gegeven door de provincie Overijssel over het winningsgebied Hardenberg Oost heeft de ChristenUnie daar een aantal vragen over gesteld. Sybren Stelpstra statenlid van die partij wil graag een aantal garanties hebben voordat tot winning wordt overgegaan. Zo is het...

BurgerBelangen Hengelo stelt vragen aan college over Islamitische begraafplaats in Twente

Hengelo - De fractie krijgt steeds meer signalen dat er een behoefte is aan een islamitische begraafplaats in Twente.  Ook bij het lijsttrekkersdebat van de Samenwerkende Turkse Verenigingen is hier even over gesproken, de aanwezige partijen waren er positief over. In Nederland, ook in Twente, zijn de islamitische begraafplaatsen over...

Alwin te Rietstap kandidaat wethouder namens ChristenUnie voor de gemeente Hardenberg

Hardenberg - ChristenUnie Hardenberg schuift Alwin te Rietstap (38) uit Bergentheim naar voren als kandidaat-wethouder. Wanneer de ChristenUnie deelneemt aan een nieuw college is de ChristenUnie in staat om een jonge talentvolle kandidaat voor het wethouderschap te leveren. Te Rietstap is nu statenlid en vicefractievoorzitter van provinciale staten van...

Volg ons!

5,806FansLike
170VolgersVolg