Zwols college kiest voor optimaliseren sociaal domein

Zwolle - Het college van b. en w. heeft zijn interventieplan voor het sociale domein donderdag naar de gemeenteraad gestuurd. Twee maanden geleden bleek een tekort van zes miljoen euro over 2017 in het sociale domein (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning). Bij onveranderd beleid zou dit verder oplopen naar 10,5...

Provincie Overijssel krijgt ervaren waarnemend Commissaris van de Koning

Overijssel - De heer mr. B. (Boele) Staal wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De Provincie Overijssel is blij met de beoogde waarnemer. “Met Boele Staal...

Nieuwe griffier voor gemeente Tubbergen

Tubbergen - De allerlaatste reguliere raadsvergadering van de gemeente Tubbergen stond maandagavond in het teken van afscheid nemen en een nieuw begin. De huidige raad vergaderde voor de allerlaatste keer en na 21 maart kan het politieke landschap er weer heel anders uitzien. Wie ook afscheid nam, was raadsgriffier...

GroenLinks en Pvda willen van Zwolse burgemeester weten waarom anti-Zwarte Piet demonstratie is verboden

Zwolle - Ongeloof en teleurstelling overheerst bij de fracties van GroenLinks Zwolle en PvdA Zwolle over het besluit van de burgemeester om de demonstratie tegen Zwarte Piet te verbieden. Dat het voor het tweede jaar op rij niet mogelijk blijkt te zijn om in Zwolle zo’n demonstratie vreedzaam te...

GroenLinks: “Menistenbrug voor langzaam verkeer maakt Zwolle nog meer fietsstad”

Zwolle - GroenLinks Zwolle is blij dat het college heeft doorgepakt met het veiliger maken van de Menistenbrug. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste omwonenden voor het handhaven van de autoafsluiting zijn. Bovendien komt het de verkeersveiligheid te goede. In juli verzocht GroenLinks-raadslid Norman Finies een onderzoek om de...

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje in Beerzerveld

Ommen - Om goede beslissingen te nemen over zaken die alle inwoners aangaan hoort de LPO graag de mening van inwoners. Daarom organiseert de LPO regelmatig een inloopuurtje. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden op dinsdagavond 31 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners...

Raadsbesluit herfinanciering FC Twente

Enschede - Donderdag 16 februari besluit de gemeenteraad over de herfinanciering van FC Twente. De vergadering begint om 18:00 uur in de raadzaal en is live te volgen via www.raad053.nl. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om tot nieuwe afspraken te komen over de bestaande geldlening en...

SP eist bouwstop geitenhouderijen Overijssel na uitkomst GGD onderzoek

Overijssel - Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen in Overijssel een aanzienlijk verhoogt risico lopen op longaandoeningen. De SP in Overijssel wil daarom een onmiddellijke stop op nieuwe geitenhouderijen en uitbreiding van bestaande bedrijven om de volksgezondheid te beschermen. SP-Statenlid Henriëtte Klein Bleumink stelde naar...

Advies informateur: laat ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD een nieuw college vormen

Zwolle - ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD zijn de meest logische partijen om samen een nieuw college van burgemeester en wethouders te vormen. Laat hen de volgende fase van het proces ingaan. Dat is het advies van informateur Janco Cnossen aan de ChristenUnie voor de vorming van het nieuwe...

CDA, LPO en de ChristenUnie hebben een bestuursakkoord gesloten voor de periode 2018-2022

Ommen - Het bestuursakkoord heeft de titel Samen Ommen! gekregen. Ook hebben de partijen overeenstemming bereikt over de samenstelling en portefeuilleverdeling van het nieuwe college. Maandag 28 mei 2018 is het bestuursakkoord gepresenteerd en ondertekend door de fractievoorzitters Annelies Bakelaar (CDA), Leo Bongers (LPO) en Frans van der Mooren...

SP en buschauffeurs bieden onderzoek OV aan aan Provinciale Staten

Overijssel - Woensdagmiddag 17:00 trekt een groep buschauffeurs samen met de SP naar het provinciehuis om een rapport aan te bieden aan de commissie Verkeer en Vervoer van de Provinciale Staten. De arbeidsvoorwaarden van buschauffeurs staan al lange tijd onder druk. Recent nog werd er daarvoor ook een dag gestaakt....

Bert Dedden legt wethouderschap neer

Steenwijk - Bert Dedden, de huidige wethouder van Buitengewoon Leefbaar (BGL), legt per direct zijn wethouderschap neer. Burgemeester Rob Bats: “Bert Dedden heeft naar aanleiding van de discussie rond de IGSD besloten zijn wethouderschap neer te leggen. Hij is van mening dat hij onvoldoende steun heeft bij de afhandeling van...

Losser en Enschede willen experimenteren met centraal tellen van stemmen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Losser/Enschede - De colleges van B&W van Losser en Enschede hebben ingestemd met het voorstel om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 te experimenteren met het centraal tellen van de uitgebrachte stemmen. De gemeenteraden van Enschede en Losser moeten nog instemmen met het voorstel. Daarna bepaalt het Ministerie...

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

Ommen - De Lokale Partij Ommen staat graag in direct contact met de inwoners van de gemeente en houdt daarom op maandagavond 12 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur weer een inloopuurtje. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben...

D66 blij met zorgvuldig besluit rondom Lelystad Airport

Zwolle - Minister Van Nieuwenhuizen maakt vandaag bekend dat besluitvorming over de uitbreiding van Lelystad Airport met minimaal een jaar wordt uitgesteld. Dankzij de onophoudelijke deskundige inbreng van Hoogoverijssel en andere bewonerscomité’s neemt de minister nu een zorgvuldig besluit. D66 Zwolle is telkens kritisch geweest over de zorgvuldigheid van het...

GroenLinks wil schone economie in hele regio Zwolle

Zwolle - De fracties van GroenLinks in gemeenteraden en Provinciale Staten van de Regio Zwolle willen dat deze regio zich profileert als een economische topregio met een schone economie. Op 15 december wordt tijdens het Regio Zwolle Congres gesproken over de branding (profilering) van de Regio Zwolle. GroenLinks vindt dat...

Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen gemeente Hellendoorn

Nijverdal - Vanochtend, vrijdag 23 maart, heeft het centraal stembureau de verkiezingsuitslag in de gemeente Hellendoorn vastgesteld. De uitslag is conform de voorlopige uitslag van woensdagavond 21 maart. In totaal zijn 17.934 geldige stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage komt dit jaar uit op 63,50%. In 2014 lag dit op 61,08%....

Gemeenteraad van Steenwijkerland draagt Rob Bats voor als nieuwe burgemeester

Steenwijk - De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft vanavond een unaniem besluit genomen over de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van Steenwijkerland. De gemeenteraad heeft de heer J.H. (Rob) Bats aanbevolen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeenteraad verwacht dat na het zomerreces Rob Bats wordt benoemd...

VVD Zwolle vraagt naar ontbreken excellente scholen in Zwolle

Zwolle - Zwolle telt geen nieuwe excellente scholen. Dat leest de VVD-fractie in het artikel Scholen laten excellente predicaat links liggen. Dit terwijl er 54 excellente scholen bij zijn gekomen. De VVD is een groot voorstander van excellente scholen en vindt het teleurstellend dat onze stad buiten de boot...

Nieuwe raadsleden aan de slag voor Almelo

Almelo - 'Dat verklaar en beloof ik' en 'zo waarlijk helpe mij God Almachtig.' De 35 nieuwe raadsleden legden donderdagmiddag 29 maart de eed of belofte af en zijn daarmee officieel raadslid van de gemeente Almelo. In de raadzaal van het stadhuis werd de nieuwe gemeenteraad geinstalleerd "in een functie...

CDA Dinkelland stelt vragen over eisen aan EHBO bij dorpsfeesten

Dinkelland - CDA vraagt burgemeester Joosten van de gemeente Dinkelland naar de eisen van eerste hulpverlening bij dorpsfeesten. Uit gesprekken met de organisatie van de zomerfeesten in Saasveld blijkt dat bij evenementen minimaal twee gediplomeerde EHBO’ers zijn vereist, waarvan één gespecialiseerd moet zijn in drank- en drugsincidenten. “Organisatoren en EHBO verenigingen zijn...

ChristenUnie wil jaarlijkse monitor illegale prostitutie in Zwolle

Zwolle - Het is te onduidelijk in welke mate illegale prostitutie plaatsvindt in Zwolle. Je ziet ze niet, maar ze zijn er ook in Zwolle, de slachtoffers van mensenhandel die als prostituee moeten werken. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over en wil dat de gemeente hier beter zicht...

Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op 14 september 2017

Kampen - De gemeenteraad houdt op donderdag 14 september weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda's van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts...

Tweede gesprek coalitievorming gemeente Hellendoorn

Nijverdal - Zaterdag 31 maart heeft het tweede overleg plaatsgevonden over de coalitievorming in de gemeente Hellendoorn. Alle partijen hebben in dit overleg aangegeven graag op inhoud met elkaar in gesprek te gaan om zo te komen tot een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord. Er wordt gestreefd naar een akkoord...

Overijssel gaat aan de slag met duurzaamheid

Overijssel - Rob Wertheim (Statenlid D66 Overijssel): "Het programma nieuwe energie is aangenomen door de staten. Met het programma nieuwe energie wordt gewerkt aan verduurzaming van Overijssel. Zo wordt er €40 miljoen op een groene manier geïnvesteerd met een spin-off van €2 miljard. Een belangrijke inzet van D66 tijdens...

GroenLinks Kampen onaangenaam verrast over sloop panden Boven Havenstraat

Kampen - GroenLinks Kampen is onaangenaam verrast, boos ook, over de mededeling van wethouder Veldhoen dat de panden aan de Boven Havenstraat gesloopt gaan worden. De wethouder deelde dit mee tijdens de vergadering van de commissie ruimtelijke ontwikkeling op donderdagavond 8 december 2016. GroenLinks vindt dat onaanvaardbaar. Raadslid Niels Jeurink:...

Ilona Lagas en Theo Katerberg waarnemend wethouders voor Hans ter Keurst

Ommen - De coalitie draagt de raadsleden Ilona Lagas (VVD) en Theo Katerberg (CDA) voor als waarnemend wethouders. Zij nemen de taken van wethouder Hans ter Keurst, die langdurig ziek is, tijdelijk over. Mevrouw Lagas en de heer Katerberg doen dat in deeltijd: ieder 50%. Wethouder Hans ter Keurst is...

GroenLinks blijft voorstander van plan omwonenden en vrienden van Bolwerk Buitenwacht

Kampen - GroenLinks Kampen is onaangenaam verrast door het nieuwe plan van het college van B&W voor Bolwerk Buitenwacht dat op dinsdag 23 januari aan de omwonenden is gepresenteerd. Raadslid Niels Jeurink daarover: “De omwonenden zijn zich rot geschrokken en dat kan ik me heel goed voorstellen. Een dubbel...

VVD Zwolle: “Waarom geen Carbid in het Ittersummerpark”

Zwolle - Het College stelt voor om carbidschieten in het Ittersummerpark niet langer mogelijk te maken op oudejaarsdag vanwege 'te weinig animo'. De VVD denkt dat er wel degelijk Zwollenaren zijn die hun oudejaarsdag doorbrengen met carbidschieten in het Ittersummerpark en stelt hierover schriftelijke vragen. Carbidschieten wordt vermeld op de...

Welke toekomst is er voor de oude ambachten riettelers, vissers en punterbouwers in de...

Overijssel - Uit in opdracht van de Provincie gedane onderzoek geeft als belangrijke aanbeveling om te komen tot een gezamenlijk platform om de ambachten zichtbaarder te maken. Jan Westert, fractievoorzitter ChristenUnie Overijssel vraagt zich daarbij af of het college ook kan aangeven op welke wijze deze samenwerking helpt om...