Advertentie

CDA, VVD, LAS en CU starten gesprekken over meerderheidscollege Almelo

Almelo - CDA, VVD, LAS en CU starten gesprekken over een meerderheidscollege. Dat staat in het eindrapport van de informateurs Henk Jan Meijer (VVD) en Hans Esmeijer (CDA) dat zij aan de gemeenteraad hebben uitgebracht. Niet alleen kiezen deze fracties voor elkaar ook andere fracties hebben deelname van een combinatie...

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje in Beerzerveld

Ommen - Om goede beslissingen te nemen over zaken die alle inwoners aangaan hoort de LPO graag de mening van inwoners. Daarom organiseert de LPO regelmatig een inloopuurtje. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden op dinsdagavond 31 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners...

Het zomerreces zit er weer op, Lokale Partij Ommen houdt weer inloopuurtje

Ommen - Nu het einde van de zomer nadert, gaat het gemeentelijke politieke jaar weer van start. Een belangrijk jaar omdat er in maart 2018 verkiezingen worden gehouden. De Lokale Partij Ommen zal daarom weer regelmatig een inloopuurtje houden. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden op maandagavond 11 september van...

ChristenUnie wil jaarlijkse monitor illegale prostitutie in Zwolle

Zwolle - Het is te onduidelijk in welke mate illegale prostitutie plaatsvindt in Zwolle. Je ziet ze niet, maar ze zijn er ook in Zwolle, de slachtoffers van mensenhandel die als prostituee moeten werken. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over en wil dat de gemeente hier beter zicht...

Meerderheid gemeenteraad Deventer steunt doorgaan college

Deventer - Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat het Deventer college doorgaat, met duidelijke kaders en werkafspraken. Een motie met deze strekking werd woensdagavond 12 juli aangenomen tijdens de raadsvergadering. Dit betekent dat Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA) en Frits Rorink (CDA) doorgaan als wethouder. De motie...

SP wil opheldering Openbaar Onderwijs Zwolle over berichtgeving sluiting scholen

Zwolle - De Zwolse SP heeft met verbazing kennis genomen van de berichtgeving rondom de sluiting van openbare basisscholen de Ridderspoor en het Veldboeket. Uit een beslisnota van het college van B&W blijkt opnieuw dat stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) flink heeft geblunderd. Nadat afgelopen oktober bekend werd dat...

Superzaterdag in Zwolse wijk Dieze-West

Zwolle - Zaterdag 8 juli is het superzaterdag. Ruim dertig SP'ers trekken de wijk Dieze-West in om in gesprek te gaan met bewoners over leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. De Zwolse SP wordt hierin ondersteund door SP-afdelingen uit de regio en de Tweede Kamerleden Cem Lacin en Zwollenaar Frank...

Nieuwe raadsleden aan de slag voor Almelo

Almelo - 'Dat verklaar en beloof ik' en 'zo waarlijk helpe mij God Almachtig.' De 35 nieuwe raadsleden legden donderdagmiddag 29 maart de eed of belofte af en zijn daarmee officieel raadslid van de gemeente Almelo. In de raadzaal van het stadhuis werd de nieuwe gemeenteraad geinstalleerd "in een functie...

Minimapartij Almelo stelt vragen over de Stadsbank

Almelo - De Minimapartij is samen met de Klienten Raad Almelo (KRA) verbaasd over de hoge rentes die de Stadsbank Oost Nederland rekent en over de oorverdovende stilte hierover vanuit het College. De Minimapartij hecht grote waarde aan een goed minimabeleid. Het is een zeer belangrijke overheidstaak om mensen die...

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Almelo

Almelo - Het opkomstpercentage voor de Tweede Kamerverkiezingen lag in Almelo met 77,17% hoger dan in 2012 toen 68,5% van de stemgerechtigde inwoners ging stemmen. Almelo telt in totaal 54.536 kiesgerechtigden. De Almelose uitslagen per stembureau kunt u inzien bij de balies in het stadhuis vanaf vrijdag 17 maart tot...

Ingezonden brief Leefbaar Haaksbergen

Beste collega raadsleden, In de raadsvergadering van woensdag 25 januari jl. heb ik, mede namens Jeffrey Rouwenhorst, als leden van de commissie Middelen en Bestuur, aangegeven dat we met een voorstel tot raadsonderzoek zouden komen. De aanleiding is de vertrouwelijke brief die alle gemeenteraadsleden hebben ontvangen diezelfde woensdag over de...

Groenlinks en PvdA Borne: Duurzaam en Sociaal

Borne - In een verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in Borne schrijven PvdA en GroenLinks dat ze samen gaan optrekken. In het gezamenlijke programma gaan GroenLinks en PvdA voor een sociale en groene gemeente waarin iedereen meetelt. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het definitief maken van...

Mariska ten Heuw lijsttrekker, SP Hengelo presenteert actieve, betrokken en ervaren lijst met kandidaten

Hengelo - De SP Hengelo legt de leden op donderdag 30 november een kandidatenlijst voor die betrokkenheid bij Hengelo, activisme en ervaring uitstraalt. In de afgelopen maanden heeft een kandidatencommissie met tientallen leden gesproken die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart beschikbaar zijn en heeft de voordracht samengesteld. “We...

Nieuw College van B&W van Losser gepresenteerd

Losser - Op donderdag 24 mei 2018 is het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser gepresenteerd. Tijdens een bijeenkomst in de Grote zaal van ’t Lossers Hoes maakten de drie coalitiepartijen hun kandidaat wethouder bekend. De nieuwe wethouders worden officieel benoemd tijdens een extra raadsvergadering...

Carmel Debat: ‘We gaan niet linksom, niet rechtsom, wij gaan hogerop’

Raalte - ‘We gaan niet linksom, niet rechtsom, wij gaan hogerop.’ Dit was één van de uitspraken over het vraagstuk uitbreiding vliegveld Lelystad. Tijdens het raadsdebat op vrijdag 20 oktober gingen leerlingen van de klassen 4 vwo van het Carmel College Salland het debat met elkaar aan. Ruim 125 vwo-leerlingen...

Ingebruikname station Stadshagen mag overstappen in Zwolle niet moeilijker maken, GroenLinks denkt mee

Zwolle/Kampen - De GroenLinks-fracties in Kampen, Zwolle en Provinciale Staten van Overijssel zijn verbaasd en bezorgd over de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Kamperlijn. GroenLinks, een partij met veel fervente openbaar vervoer gebruikers in haar aanhang, denkt graag mee over mogelijkheden om station Stadshagen in gebruik te...

ChristenUnie onder de indruk van De Makelij in Dedemsvaart

Dedemsvaart - De Statenfractie van de ChristenUnie in Overijssel bezocht deze week De Makelij te Dedemsvaart in het kader van een tour langs sociale ondernemingen. Fractievoorzitter Jan Westert was onder de indruk van De Makelij. “Deze mensen nemen vrijwillig het initiatief om participatie mogelijk te maken van burgers die...

PvdA Overijssel: “Wie wint de provinciale subsidieloterij?”

Overijssel - De provincie Overijssel heeft veel verschillende subsidieregelingen: voor natuurbeheer, bodemsanering en groen in de stad, voor culturele instellingen, innovatie in 'agro & food', zonnepanelen, scholing in het MKB en nieuwe vormen van lokaal personenvervoer. Maar wie ontvangt die subsidies eigenlijk? Daarover heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld...

Theo de Putter treedt af als wethouder van de gemeente Wierden

Wierden - Vanwege gezondheidsproblemen stopt Theo de Putter per 1 januari 2017 als wethouder van de gemeente Wierden. Theo de Putter: ‘Het is wrang, maar realistisch te constateren dat mijn belastbaarheid het afgelopen jaar sterk is teruggelopen. Het is juist die belastbaarheid, de tomeloze inzet, die het vak van wethouder...

Lijsttrekker van PVV Hengelo trekt zich terug

Hengelo - De lijsttrekker van de PVV in Hengelo Jordi Rietman trekt zich terug om privéredenen. Dat heeft de PVV bekendgemaakt dinsdag bekend gemaakt. Rietman heeft zijn besluit genomen na „heftige reacties en emoties” van zijn familie. „Hoewel ik al jaren bij de partij betrokken ben, hebben de zeer heftige reacties...

“SP heeft 100% Zwols hart voor de zaak!”

Zwolle - De SP Zwolle is in de afgelopen week bij meerdere kleine ondernemers geweest, met de vraag mee te doen aan de MKB actie '100% Zwols hart voor de zaak'. SP Zwolle wil weten hoe ze de kleine ondernemer kan ondersteunen. Actiecoördinator Sabine Trachter: "Op de dag van de...

Nieuwe coalitie in de gemeente Deventer

Deventer - De onderhandelende partijen zijn gereed en presenteren vrijdag 6 juli het coalitieakkoord. De coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA treedt op 11 juli aan met de installatie van de wethouders. Formateur Henk Nijhof laat weten dat de partijen er op inhoud uit zijn en alleen nog...

LPO maakt zich sterk voor ambtelijk medewerkers

Ommen - Vanaf het moment dat Hardenberg de stekker uit de BOH (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg)  wilde trekken, heeft de LPO een heldere toekomst geschetst voor de toekomst. Ommen als netwerkgemeente. Daarin spelen de ambtelijk medewerkers een cruciale rol. Ommen heeft kwalitatief goede en daarbij ook betrokken medewerkers nodig. Medewerkers die...

SP Overijssel wil geen zonnepanelen op landbouwgrond

Overijssel - Zolang er binnen de provincie Overijssel nog daken beschikbaar zijn op bedrijventerreinen en openbare gebouwen zoals scholen, sporthallen en gemeentehuizen hebben deze wat de Overijsselse SP-fractie betreft, voor de installatie van zonnepanelen de voorkeur boven het gebruik van landbouwgrond. De schaarse beschikbare ruimte moet op een zorgvuldige...

De PvdA van Zwolle bij u in de buurt

Zwolle - Op zaterdag 17 februari trekken leden en fractieleden van de PvdA de wijk Aalanden in. Tussen 11 en 13 uur gaan de Zwolse PvdA-ers langs de deuren om de inwoners van de Aalanden een roos als symbool van de sociaal-democratie aan te bieden. De PvdA-Zwolle wil graag horen...

PVV wil in 3 gemeenten meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Overijssel - De Partij Voor de Vrijheid wil bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen meedoen in tientallen gemeenten door heel het land. Het gaat om de volgende gemeenten in Overijssel: Gemeente Twenterand, Gemeente Almelo en Gemeente Enschede. In samenwerking met de Provinciale Statenfracties is daarom een lijst samengesteld van plaatsen waar de...

Drie wethouders werken vooralsnog samen door

Deventer - Wethouders Liesbeth Grijsen, Jan Jaap Kolkman en Frits Rorink nemen ieder een deel van het takenpakket over van wethouder Robin Hartogh Heys, die op 5 juli ontslag nam. Op deze manier kunnen de lopende projecten doorgang vinden. “Het belangrijkste is dat Deventer verder kan.” Woensdag 5 juli trok...

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

Ommen - Om goede beslissingen te nemen over zaken die alle inwoners aangaan hoort de LPO graag de mening van inwoners. Daarom organiseert de LPO regelmatig een inloopuurtje. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden op maandagavond 13 november van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners...

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

Ommen - De Lokale Partij Ommen staat graag in direct contact met de inwoners van de gemeente en houdt daarom op maandagavond 20 maart van 19.30 uur tot 20.30 uur weer een inloopuurtje. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties...

SP Hengelo stelt vragen over huishoudelijke hulp

Hengelo - De SP voert volop campagne en spreekt derhalve met veel mensen. Dat doen zij op thema’s die voor de gemeente van belang zijn, zoals werk, groen, wonen en zorg. Van mensen die een indicatie hebben voor huishoudelijke hulp hoorden zij de afgelopen maanden (januari en februari) al...

Volg ons!

5,744FansLike
73VolgersVolg
127VolgersVolg