SP: Laat ons drinkwater niet verzuipen in de BTW

Zwolle - De SP in de Zwolse gemeenteraad steunt het verzet tegen de voorgenomen btw verhoging op drinkwater. Waterbedrijven waaronder Vitens dat in Zwolle het drinkwater verzorgt, hebben recent opnieuw een oproep gedaan de btw op kraanwater niet te verhogen van 6 naar 9 procent. De SP steunt dit...

ChristenUnie Overijssel stelt de kandidatenlijsten voor Staten en Waterschappen vast

Overijssel - De ChristenUnie heeft de kandidatenlijsten en programma’s voor de provinciale staten en waterschappen vastgesteld. Eensgezind, zonder wanklank en in een uitermate enthousiaste sfeer. Renate van der Velde uit Kampen trekt de lijst voor de provinciale staten, Herman Odink, Nieuwleusen gaat weer voor het waterschap Drents-Overijsselse Delta en...

Ambitie en ervaring op conceptlijst PvdA Overijssel

Overijssel - De PvdA Overijssel heeft vandaag haar lijst van beoogde kandidaten voor de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 bekend gemaakt. Beoogd lijsttrekker Annemieke Wissink is “enorm trots” op de lijst van 32 kandidaten, die volgens haar een mix is van “frisse jonge ambitie ondersteund door ervaring”. Wissink werd vorige...

Burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle beëdigd voor vierde ambtstermijn

Zwolle - Maandag 9 juli is drs. Henk Jan Meijer door de commissaris van de Koning de heer mr. B. (Boele) Staal voor een nieuwe ambtstermijn geïnstalleerd als burgemeester van Zwolle. Henk Jan Meijer legde aan het begin van de raadsvergadering de belofte af. Sinds 2000 is hij burgemeester in...

Bert Sluijer volgt Sandra Drost op als raadslid SP

Zwolle - Sandra Drost neemt afscheid als gemeenteraadslid. De reden voor haar vertrek is een werkgerelateerde studie. Sandra is raadslid sinds 2014 en hield zich in de raad onder andere bezig met de WMO, (jeugd)zorg en de aanpak van overlast van hangjongeren in Westenholte. Ze blijft actief voor de...

Op welke partij gaat u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart?

Overijssel - 21 Maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. NieuwsOverijssel.nl is nieuwsgierig op welke partij u denkt te gaan stemmen in de gemeente waar u woonachtig bent. 

CDA Dinkelland: Gemeente moet sportclubs actief helpen om subsidie binnen te halen

Denekamp - CDA Dinkelland wil dat de gemeente sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. ‘’De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor sportclubs, maar vrijwilligers zijn vaak druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met het aanvragen van subsidies’’ legt CDA-raadslid Marc Smellink uit. Reden voor deze...

Coalitieakkoord gemeente Hellendoorn rond, nieuw college bekend

Nijverdal - Dinsdagavond 22 mei hebben vier partijen, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66, definitief een akkoord bereikt. Het coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’ geeft weer waar de vier partijen inhoudelijk extra op willen inzetten, maar bovenal spreekt uit het coalitieakkoord de wil om samen te werken, raadsbreed, met inwoners, ondernemers,...

Drieëntwintig sollicitanten burgemeesterschap Oldenzaal

Oldenzaal - Drieëntwintig personen hebben bij Commissaris van de Koning Boele Staal hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Oldenzaal. Tussen de sollicitanten bevinden zich 6 vrouwen en 17 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 42 en 61 jaar. Zeventien kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in...

Eindoordeel informateur Kerckhaert: coalitie CDA-VVD in gemeente Dinkelland

Dinkelland - Informateur Frank Kerckhaert heeft de afgelopen weken afzonderlijke gesprekken gevoerd met fractie-vertegenwoordigers van alle zes fracties in de gemeente. Alle denkbare mogelijkheden van coalitievorming zijn onderzocht. Vanavond sprak hij zijn eindoordeel uit: laat CDA en VVD samen verder gaan. Alle mogelijkheden voor de collegevorming heeft Kerckhaert afgewogen aan...

ChristenUnie Overijssel wil meer weten over de Chinezen van Van Hijum

Overijssel - Gedeputeerde Van Hijum kwam enigszins aangedaan terug van een handelsmissie uit China. Overijssel wil China als handelspartner en heeft belang bij handel met China, maar de chinezen blijken uit te zijn op onze kennis en technologie, waardoor we onze concurrentiepositie verliezen. De gedeputeerde vindt dat we minder...

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 en referendum gemeente Dinkelland

Denekamp - Vrijdag 23 maart 2018 is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld in een openbare zitting van het Centraal Stembureau van de gemeente Dinkelland. Daarbij zijn de uitgebrachte voorkeursstemmen openbaar gemaakt. Ook zijn de restzetels toegekend. De samenstelling van de gemeenteraad van Dinkelland is vastgesteld voor de periode...

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen Almelo

Almelo - Het opkomstpercentage voor de Tweede Kamerverkiezingen lag in Almelo met 77,17% hoger dan in 2012 toen 68,5% van de stemgerechtigde inwoners ging stemmen. Almelo telt in totaal 54.536 kiesgerechtigden. De Almelose uitslagen per stembureau kunt u inzien bij de balies in het stadhuis vanaf vrijdag 17 maart tot...

ChristenUnie Overijssel wil bredere aanpak en oplossing verkeer bij Ommer Vechtbrug

Ommen - De ChristenUnie Overijssel vindt dat een toekomstbestendige verkeersoplossing bij Ommen niet alleen als een lokaal vraagstuk moet worden benaderd. De doorstroming van het verkeer bij de Vechtbrug in het centrum van Ommen zorgt voor een voortdurende overlast in Ommen. De doorstroming van het verkeer bij Ommen wordt...

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Tubbergen definitief vastgesteld

Tubbergen - Op vrijdag 23 maart 2018 om 10:00 uur zijn door het centraal stembureau van de gemeente Tubbergen de officiële uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Zoals al in de voorlopige uitslagen al bekend werd, is CDA met 12 zetels de grootste partij geworden, gevolgd door Gemeentebelangen/VVD met...

ChristenUnie wil herdefiniëring om veranderende detailhandel

Overijssel - De ChristenUnie wil dat er rekening wordt gehouden met veranderende vormen van detailhandel. Volgens het Overijssels statenlid Arjan Hof gaan handel en detailhandel tegenwoordig hand in hand. Hof: “De provinciale omgevingsverordening voldoet daardoor niet meer aan de actualiteit van de dag. Het kan niet zo zijn dat...

Annemieke Traag nieuwe kandidaat gedeputeerde voor D66 in Overijssel

Zwolle - D66 Overijssel draagt Annemieke Traag voor als gedeputeerde. De vacature was ontstaan na het vertrek van Erik Lievers, die eind januari zijn ontslag indiende. Annemieke Traag is momenteel waarnemend burgemeester in Doetinchem. Daarvoor was zij onder meer gedeputeerde in de provincie Gelderland (2011-2015) en secretaris/algemeen directeur van de Regio...

Tussenstand peiling: Op welke partij gaat u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart?

Overijssel - Op 12 februari is NieuwsOverijssel.nl een peiling gestart om te kijken naar wat de inwoners van Overijssel denken te gaan stemmen. Zie hieronder de tussenstand: Almelo: PVV (36% van de stemmen) CDA (10% van de stemmen) VVD (10% van de stemmen) SP (7% van de stemmen) PvdA (7% van de stemmen) ChristenUnie (7% van de stemmen) GroenLinks (7% van de stemmen) Minimapartij (2% van...

CDA grootste partij in Hof van Twente

Goor - Het CDA is met 9 zetels opnieuw de grootste partij in Hof van Twente. Woensdagavond rond 23.45 uur heeft burgemeester Ellen Nauta de voorlopige uitslag van de verkiezingen op zetelniveau gepresenteerd. Het opkomstpercentage voor deze gemeenteraadsverkiezingen was: 62,46 % (In 2014 was dat 60,1 %). In totaal hebben...

Coalitieakkoord Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen

Denekamp - De fracties van het CDA en VVD presenteren trots het coalitieakkoord Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen. De titel verwijst naar de constante ontwikkeling die Dinkelland doormaakt en een speerpunt van de coalitie voor de aankomende jaren, namelijk de Agenda Duurzaamheid. Op vier speerpunten leggen Ben Blokhuis (CDA), Benno Brand...

Tweede gesprek coalitievorming gemeente Hellendoorn

Nijverdal - Zaterdag 31 maart heeft het tweede overleg plaatsgevonden over de coalitievorming in de gemeente Hellendoorn. Alle partijen hebben in dit overleg aangegeven graag op inhoud met elkaar in gesprek te gaan om zo te komen tot een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord. Er wordt gestreefd naar een akkoord...

LPO Ommen ziet kansen

Ommen - De LPO heeft kennis genomen van de beslissing door de gemeente Hardenberg om een einde te maken aan de BOH (Bestuursdienst Ommen Hardenberg). Vooral het moment en de manier waarop roept grote vraagtekens op. Wat de LPO betreft klinkt in het besluit vooral frustratie door over het feit...

Alwin te Rietstap kandidaat wethouder namens ChristenUnie voor de gemeente Hardenberg

Hardenberg - ChristenUnie Hardenberg schuift Alwin te Rietstap (38) uit Bergentheim naar voren als kandidaat-wethouder. Wanneer de ChristenUnie deelneemt aan een nieuw college is de ChristenUnie in staat om een jonge talentvolle kandidaat voor het wethouderschap te leveren. Te Rietstap is nu statenlid en vicefractievoorzitter van provinciale staten van...

ChristenUnie wil serieus werk maken van ingraven hoogspanningskabel en stelt vragen

Overijssel - De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Gezondheidsrisico’s spelen daarin een belangrijke rol. Door de elektromagnetische straling kan er een verband zijn met de ziekte van Alzheimer en kinderleukemie. Bij bepaalde windval is er ook sprake...

SP: Opnieuw blijkt Biomassa heilloze weg voor Overijssel

Zwolle - De provincie Overijssel leunt in haar transitie naar duurzame energie veel te veel op biomassa. Dat blijkt uit een advies van onderzoeksbureau Atelier Overijssel. Zelfs als er grote innovatie op dit gebied plaatsvindt is er zo veel ruimte nodig om biomassa te produceren dat dit volgens het...

Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen gemeente Hellendoorn

Nijverdal - Vanochtend, vrijdag 23 maart, heeft het centraal stembureau de verkiezingsuitslag in de gemeente Hellendoorn vastgesteld. De uitslag is conform de voorlopige uitslag van woensdagavond 21 maart. In totaal zijn 17.934 geldige stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage komt dit jaar uit op 63,50%. In 2014 lag dit op 61,08%....

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Uitslagen en opkomstpercentage

Bekijk hieronder de opkomstpercentage en de voorlopige uitslagen. Zodra er meer bekend is wordt dit hieronder ingevuld. Gemeente Almelo: 1. CDA: 6 zetels 2. VVD: 6 zetels 3. Lokaal Almelo Samen: 5 zetels 4. PVV: 3 zetels 5. D66: 2 zetels 6. PvdA: 2 zetels 7 SP: 2 zetels 8. ChristenUnie: 2 zetels 9. GroenLinks: 2 zetels 10. Partij...

Uitslagen gemeente Zwolle definitief, meer dan helft gemeenteraad Zwolle vernieuwd

Zwolle - De definitieve samenstelling van de nieuwe gemeenteraad van Zwolle is bekend.  Vanochtend om 10.00 uur heeft het hoofd van het Centraal Stembureau Zwolle de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De ChristenUnie is in Zwolle de grootste partij gebleven met 10683 uitgebrachte stemmen (7 zetels). Grote winnaars zijn GroenLinks met...

Coalitieakkoord Tubbergen: “Samen verder bouwen”

Tubbergen - Waaraan de gemeente Tubbergen de komende vier jaar gaat werken? Dat wordt voor een groot deel bepaald door de inwoners. Nadat maandagavond het Tubbergs Akkoord door de gemeenteraad unaniem is aangenomen, kunnen de handen uit de mouwen. Gedurende de zomermaanden gaan college en de voltallige raad in...

Live on stage met Lodewijk Asscher in Hengelo

Hengelo - Woensdagavond 1 maart 'Live on stage' met Lodewijk Asscher in Hengelo. Een inspirerende avond waarin het publiek met Lodewijk Asscher in gesprek gaat over hoe we Nederland samen vooruit brengen. Dit alles wordt ingeleid door Sharon Dijksma en muzikaal omlijst door 'The Charles Darwin Selection'. Ga in gesprek...