Coalitie-onderhandelingen in de gemeente Enschede tussen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, Groenlinks en ChristenUnie afgebroken

Enschede - De coalitie-onderhandelingen in de gemeente Enschede tussen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, Groenlinks en de ChristenUnie hebben na een aantal weken onderhandelingen niet tot een duurzame coalitie geleid. Inhoudelijke verschillen, maar ook gebrek aan chemie, stonden een perspectief op een werkbare en vruchtbare samenwerking in de weg. Met name...

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

De Lokale Partij Ommen blijft graag in contact staan met de inwoners van Ommen en hoort graag hun mening. Daarom houdt de LPO regelmatig een inloopuurtje. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden op maandagavond 4 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van...

Gemeenteraad Twenterand stemt in met aanleg en exploitatie zonnepark

Vriezenveen - De raad van de gemeente Twenterand heeft dinsdag 15 mei ingestemd met de aanleg en exploitatie van het Zonnepark Oosterweilanden. Ook wil de gemeenteraad de mogelijkheid openhouden om de exploitatie op den duur over te doen aan een coöperatie. Wethouder Van Abbema is blij met deze aanvulling:...

Coalitieakkoord gemeente Hellendoorn rond, nieuw college bekend

Nijverdal - Dinsdagavond 22 mei hebben vier partijen, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66, definitief een akkoord bereikt. Het coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’ geeft weer waar de vier partijen inhoudelijk extra op willen inzetten, maar bovenal spreekt uit het coalitieakkoord de wil om samen te werken, raadsbreed, met inwoners, ondernemers,...

Zwolse coalitiepartijen presenteren coalitieakkoord 2018-2022

Zwolle - Vier fractievoorzitters: Gerdien Rots (ChristenUnie), Sylvana Rikkert (GroenLinks), Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) en Thom van Campen (VVD), ondertekenden vrijdag het coalitieakkoord 2018-2022 onder de titel “Duurzame kwaliteit en groei”. De partijen hebben er vertrouwen in dat door de constructieve coalitiebesprekingen een stevige basis is gelegd voor een verbindend...

Nieuw College van B&W van Losser gepresenteerd

Losser - Op donderdag 24 mei 2018 is het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser gepresenteerd. Tijdens een bijeenkomst in de Grote zaal van ’t Lossers Hoes maakten de drie coalitiepartijen hun kandidaat wethouder bekend. De nieuwe wethouders worden officieel benoemd tijdens een extra raadsvergadering...

Advies informateur richting gemeenteraad Staphorst

Staphorst - Informateur Arie van de Pol heeft op 22 mei in de raadsvergadering zijn eindverslag met advies aangeboden. Hij concludeert dat SGP, ChristenUnie en CDA de beoogde coalitiepartijen zijn.  Het eindverslag is het resultaat van de verkennende fase in het formatieproces na de verkiezingen op 21 maart. Met alle...

Tubbergen: “Coalitievorming nieuwe stijl: samen de agenda opstellen”

Tubbergen - Niet beslissen voor de inwoners, maar samen met de inwoners. Dat is heel kort samengevat de manier van werken van Mijn Dorp 2030. Een manier die past bij de Tubbergse samenleving. Omdat het nieuwe college hiermee in de komende jaren verder wil gaan, wordt het coalitieakkoord niet...

ChristenUnie: wat zijn consequenties van nieuwe manier van dijkversteviging?

Overijssel - De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten wat er anders is aan de nieuwe manier van dijkversteviging bij het Kampereiland. De fractie is verbaasd en blij dat een andere manier van dijkversteviging er toe leidt dat het werk tegen lagere kosten kan worden...

Deventer: Coalitiebesprekingen beëindigd

Deventer - De formatiegesprekken tussen Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66 zijn vanavond beëindigd. Het breekpunt tussen de partijen was de invulling van de extra wethouders. Hierover bleken de opvattingen tussen de partijen te ver uit elkaar te liggen. Alle betrokkenen betreuren het dat deze poging om een coalitie te...

Nieuwe college van B&W Hardenberg aan de slag

Hardenberg - Tijdens de raadsvergadering zijn vanavond vier nieuwe wethouders benoemd en drie raadsleden geïnstalleerd. Daarmee is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Hardenberg een feit en is de nieuwe gemeenteraad met 33 leden nu definitief gevormd. Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet heeft de raad...

Zwols college kiest voor optimaliseren sociaal domein

Zwolle - Het college van b. en w. heeft zijn interventieplan voor het sociale domein donderdag naar de gemeenteraad gestuurd. Twee maanden geleden bleek een tekort van zes miljoen euro over 2017 in het sociale domein (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning). Bij onveranderd beleid zou dit verder oplopen naar 10,5...

Nieuw college benoemd in Dinkelland

Denekamp - Tijdens de raadsvergadering van 15 mei 2018 zijn in Dinkelland de nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd voor de periode 2018-2022. Het college van B&W bestaat vanaf dit moment uit burgemeester John Joosten, wethouders Ilse Duursma (CDA), Ben Blokhuis (CDA) en Benno Brand (VVD). Het beleid voor de...

SP Overijssel stelt vragen over subsidie voor bankensector

Overijssel - In navolging van de Friese SP-fractie heeft ook de SP in Overijssel vragen gesteld over het voornemen van de provincies Overijssel, Friesland en Drenthe om gezamenlijk 240.000 euro cofinanciering te steken in een project om ontslagen werknemers in de bankensector aan nieuw werk te helpen. Dit is...

Ingebruikname station Stadshagen mag overstappen in Zwolle niet moeilijker maken, GroenLinks denkt mee

Zwolle/Kampen - De GroenLinks-fracties in Kampen, Zwolle en Provinciale Staten van Overijssel zijn verbaasd en bezorgd over de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Kamperlijn. GroenLinks, een partij met veel fervente openbaar vervoer gebruikers in haar aanhang, denkt graag mee over mogelijkheden om station Stadshagen in gebruik te...

Coalitieakkoord Borne is gereed, wethouderskandidaten zijn Mulder, Kotteman en Velten

Losser - CDA, GB90 en Borne-Nu hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling. Ook hebben deze partijen hun wethouderskandidaten bekend gemaakt. Het coalitieakkoord is een aanvulling op het raadsakkoord. In het coalitieakkoord zijn de voor Borne belangrijke thema’s infrastructuur en veiligheid opgenomen, omdat bij het opstellen van...

Coalitiegesprekken Zwolle: Overeenstemming over grote onderwerpen en portefeuilles verdeeld

Zwolle - De nieuwe coalitie van Zwolle start met zes wethouders. De vertegenwoordigers van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD staan de komende vier jaar voor een forse taak. Een extra wethouder maakt het mogelijk om elke portefeuille de aandacht te geven die het verdient. Er staat veel te gebeuren in...

Coalitieakkoord Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen

Denekamp - De fracties van het CDA en VVD presenteren trots het coalitieakkoord Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen. De titel verwijst naar de constante ontwikkeling die Dinkelland doormaakt en een speerpunt van de coalitie voor de aankomende jaren, namelijk de Agenda Duurzaamheid. Op vier speerpunten leggen Ben Blokhuis (CDA), Benno Brand...

Beoogde college Tubbergen: Nieuw, anders en vooral samen

Tubbergen - Nieuw, anders en vooral samen. Dat is de wens van het beoogd college van de gemeente Tubbergen. In de afgelopen weken hebben CDA, GB/VVD en Dorpen Centraal met elkaar hard gewerkt aan het opstellen van het Tubbergs Akkoord en aan het samenstellen van een nieuw college. CDA...

Raad van gemeente Dalfsen start zoektocht nieuwe burgemeester

Dalfsen - Op 23 november stopt Han Noten als burgemeester van onze prachtige gemeente. Dat betekent dat de gemeenteraad op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. Een eerste stap is het vaststellen van een nieuw profiel. Wat voor iemand moet de nieuwe burgemeester zijn? De gemeenteraad vraagt hierover advies...

Zwolle: Onderhandelaars coalitie boeken vooruitgang: afspraken over thema’s

Zwolle - Ook in deze vakantieweek hebben de onderhandelaars van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD verder gesproken over de gezamenlijke agenda voor de komende vier jaar op weg naar Zwolle in 2030. Vorige week schetsten ze hun visie op Zwolle in 2030 met een uitnodiging aan de stad om...

Coalitiepartijen Steenwijkerland op hoofdlijnen akkoord

Steenwijk - De nieuwe coalitie van Steenwijkerland, bestaande uit de partijen BGL, PvdA, VVD en CU, zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een coalitieakkoord. Ook de portefeuilleverdeling voor het nieuwe college van B&W is bekend. Dit maakt formateur Martin Knol namens de partijen bekend. Volgens Martin Knol is het...

ChristenUnie wil meer weten van ‘Reest-overschrijdende samenwerking’

Overijssel - De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij de berichtgeving over de gebrekkige grensoverschrijdende samenwerking tussen Overijssel en Drenthe rond de Reest kunnen plaatsen. Uit recente berichten in de regionale pers en berichten aan de gemeente De Wolden valt te signaleren dat...

SP: Opnieuw blijkt Biomassa heilloze weg voor Overijssel

Zwolle - De provincie Overijssel leunt in haar transitie naar duurzame energie veel te veel op biomassa. Dat blijkt uit een advies van onderzoeksbureau Atelier Overijssel. Zelfs als er grote innovatie op dit gebied plaatsvindt is er zo veel ruimte nodig om biomassa te produceren dat dit volgens het...

GroenLinks wil onderzoek naar tevredenheid burgerinitiatieven over contact met gemeente Zwolle

Zwolle - De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, haalde onlangs stevig uit naar gemeenten: “Gemeenten leven in hun eigen wereld, zijn log, traag, tegenstrijdig en ondoorzichtig”. Deze uithaal kwam naar aanleiding van het onlangs door hem gepresenteerde rapport: Burgerinitiatief: ‘Waar een wil is…’ Op basis van onderzoek onder burgerinitiatieven...

SP in Overijssel steunt staking OV

Overijssel - 30 april en 1 mei leggen medewerkers van het regionale openbaar vervoer het werk neer. Ook in Overijssel wordt gestaakt. De SP in Overijssel steunt de strijd van de stakers voor goede arbeidsvoorwaarden. Eerder staakten chauffeurs al terecht voor het recht om gewoon van het toilet gebruik...

Onderhandelaars coalitie Hardenberg bereiken akkoord op hoofdlijnen

Hardenberg - De onderhandelingsdelegaties van CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt. De onderhandelaars leggen dit akkoord nu voor aan hun fracties. Mocht het tot een definitief akkoord komen, dan nemen Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA)...

Eerste contouren gezamenlijke ambitie beoogde Kamper coalitie zichtbaar

Kampen - De partijen ChristenUnie, GBK,CDA en Groenlinks zijn met elkaar in gesprek om te onderzoeken of zij gezamenlijk een coalitie en coalitieprogramma kunnen vormen. In de eerste fase is in een aantal sessies teruggekeken op de afgelopen raadsperiode en is gewerkt aan het vormgeven van een gezamenlijke ambitie....

Formatiefase Hengelo verloopt voorspoedig

Hengelo - De beoogde Hengelose coalitie van ProHengelo, VVD, SP en D66 is nu een week bezig met de formatie. Volgens formateur Wim Boomkamp verloopt de formatiefase tot nu toe voorspoedig. Er wordt gewerkt aan een akkoord op hoofdlijnen. Zo blijft er ruimte om samen met de raad hieraan verder...

Ben Blokhuis voorgedragen als wethouder voor het CDA Dinkelland

Denekamp - Ben Blokhuis uit Deurningen wordt door de fractie van het CDA Dinkelland voorgedragen als kandidaat voor het wethouderschap. Voor de vorming van het college heeft de CDA fractie gezocht naar een tweede wethouder, naast de huidige wethouder Ilse Duursma. Hiervoor is binnen de fractie gekeken naar een...

Volg ons op social media!

5,549FansLike
67VolgersVolg
83VolgersVolg