PvdA dringt aan op grensoverschrijdende kernongeval-oefening

Overijssel - De Overijsselse en Dinkellandse fracties van de PvdA dringen aan op een grote gezamenlijke kernongeval-oefening van de Duitse en Nederlandse noodhulpdiensten. Volgens de fracties is een grensoverschrijdende oefening nodig om de afspraken bij een echte ramp te testen.  “De Onderzoeksraad...

GroenLinks: Grote zorgen over welzijn reeën in Zwolle

Zwolle - GroenLinks maakt zich grote zorgen over de leefomstandigheden van twee groepen reeën in de gemeente Zwolle. Een kleine groep reeën op de Kop van Voorst is inmiddels zo in het nauw gekomen, dat de eerste dieren zijn overleden. Dinsdagmiddag nog rukte de dierenambulance uit om...

ChristenUnie wil opheldering over gemeentelijke tekorten jeugdzorg

Overijssel - De ChristenUnie Overijssel wil van het College van Gedeputeerde Staten inzicht in de tekorten op de jeugdzorg bij de Overijsselse gemeenten. De fractie heeft hierover een aantal vragen geformuleerd. Fractievoorzitter Jan Westert snapt dat de jeugdzorg geen provinciale taak meer is, maar: "De tekorten gaan ons wel aan...

Laatste inloopuurtje 2018 bij Lokale Partij Ommen

Ommen - De LPO wil mensen in Ommen graag ontmoeten en houdt daarom op maandagavond 17 december weer een inloopuurtje. Op deze manier blijft de LPO in contact met de inwoners van Ommen. Het inloopuurtje is van 19.30 uur tot 20.30 uur in het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat en...

Lilianne Ploumen (PvdA) stelt Kamervragen over ‘uitrangeren’ Achmea-verzekerden door ziekenhuis Deventer

Deventer - PvdA-Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen vraagt minister Bruins van Medische Zorg om opheldering over het Deventer Ziekenhuis dat Achmea-patiënten voorlopig ‘uitrangeert’. Tot 1 januari neemt het ziekenhuis geen nieuwe patiënten aan die zijn verzekerd via Achmea. Volgens het ziekenhuis dreigt een overschrijding van het met de zorgverzekeraar afgesproken...

ChristenUnie Hellendoorn: maak werk van actieprogramma Kansrijke Start

Nijverdal - Volgens ChristenUnie Hellendoorn verdient ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De gezondheid van baby´s rondom de geboorte is een belangrijke opgave voor ons allemaal: ouders, samenleving, professionals en overheid. De gezondheid van een kind voor,...

SP kiest Harry Broekhuijs als lijsttrekker voor de Statenverkiezingen 2019

Zwolle - Afgevaardigden van de SP afdelingen in Overijssel hebben zaterdag in het Dominicanenklooster in Zwolle het programma en de kieslijst voor de Statenverkiezingen volgend jaar vastgesteld. De ervaren Harry Broekhuijs (57, Schalkhaar) is gekozen tot lijsttrekker. Broekhuijs is al Statenlid voor de SP en houd zich onder meer...

29 sollicitanten voor vacature nieuwe burgemeester Haaksbergen

Haaksbergen - 29 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Haaksbergen. Tussen de sollicitanten bevinden zich 6 vrouwen en 23 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 39 en 62 jaar. 13 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in...

PvdA en Lokaal Hellendoorn willen meer betrokkenheid inwoners vooraf bij prioriteitstelling bezuinigingen

Nijverdal - De PvdA en Lokaal Hellendoorn gaan in de gemeenteraad van 27 November een amendement indienen waarin zij voorstellen om een (digitale) inwoners enquête te houden ter voorbereiding van de komende bezuinigingsopdracht. De gemeente staat voor een grote ombuigingsoperatie die voor alle inwoners gevolgen kan hebben. Als gemeenteraad heeft...

Nieuwe burgemeester in gemeente Oldenzaal

Oldenzaal - De heer drs. P.G. Welman (Patrick) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Oldenzaal. De benoeming gaat in op 17 december 2018. De heer Welman (51 jaar) is lid van het CDA. Hij was wethouder van de gemeente Enschede. De heer Welman volgt de heer drs. T.J. Schouten...

Nieuwe burgemeester in gemeente Dalfsen

Mevrouw drs. E. van Lente (Erica) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Dalfsen. De benoeming gaat in op 14 januari 2019. Mevrouw Van Lente (39 jaar) is lid van de PvdA. Zij is op dit moment waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum. Mevrouw Van Lente volgt de heer...

GroenLinks stelt samen met ChristenUnie en D66 vragen over mogelijke vuurwerktraditie in Zwolle

Zwolle - De fractie van GroenLinks voelt zich gesterkt door de uitkomsten van het Stentor onderzoek over Vuurwerk waaruit blijkt dat 45% van de Zwolse ondervraagden een modernere Nieuwjaarsviering wenst zonder consumentenvuurwerk. Dit zou een grote verbetering zijn voor de volksgezondheid, het milieu en dierenwelzijn. GroenLinks stelt daarom samen met...

Berkum laat onderuit bij Excelsior ’31

Zwolle - Berkum heeft bij Excelsior ’31 met 2-1 verloren, waarbij de beslissing pas in de slotfase viel. Berkum kwam na een snelle achterstand in de tweede helft aardig terug en had enige tijd uitzicht op een punt, maar moest daarna alsnog het hoofd buigen. “We hebben het in...

GroenLinks: “Menistenbrug voor langzaam verkeer maakt Zwolle nog meer fietsstad”

Zwolle - GroenLinks Zwolle is blij dat het college heeft doorgepakt met het veiliger maken van de Menistenbrug. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste omwonenden voor het handhaven van de autoafsluiting zijn. Bovendien komt het de verkeersveiligheid te goede. In juli verzocht GroenLinks-raadslid Norman Finies een onderzoek om de...

Falco Bruinsma (OpKoers.nu) stopt als wethouder, Jan ten Kate volgt hem op

Hardenberg - Falco Bruinsma (OpKoers.nu) stopt vanwege gezondheidsredenen als wethouder van de gemeente Hardenberg. OpKoers.nu draagt Jan ten Kate nu voor als zijn vervanger. Ten Kate is nu nog wethouder in gemeente De Wolden. Falco Bruinsma werd op 17 mei geïnstalleerd als wethouder namens OpKoers.nu. Sinds oktober is Bruinsma afwezig...

Raad van gemeente Dalfsen beslist over ruimtelijke regels voor grootschalige energieopwekking

Dalfsen – De gemeenteraad van Dalfsen heeft het college gevraagd om ruimtelijke regels te stellen voor projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het college legt nu het Beoordelingskader grootschalige energieopwekking voor aan de raad. Dit beoordelingskader zorgt ervoor dat initiatieven op dit gebied niet zomaar uitgevoerd kunnen worden, maar eerst...

ChristenUnie wil oplossing voor hoogspanningskabel ‘s-Heerenbroek

Zwolle - “Er moet vaart komen in het ondergronds brengen van hoogspanningskabels.” Dat stelt het ChristenUnie Statenlid Stelpstra, die ook in juli het onderwerp al had geagendeerd. "De hoogspanningsmasten in ’s-Heerenbroek en de IJsseldelta staan centraal.”  Tijdens de commissievergadering bij de provincie Overijssel zei Statenlid Stelpstra dat de provincie met een...

GroenLinks en Pvda willen van Zwolse burgemeester weten waarom anti-Zwarte Piet demonstratie is verboden

Zwolle - Ongeloof en teleurstelling overheerst bij de fracties van GroenLinks Zwolle en PvdA Zwolle over het besluit van de burgemeester om de demonstratie tegen Zwarte Piet te verbieden. Dat het voor het tweede jaar op rij niet mogelijk blijkt te zijn om in Zwolle zo’n demonstratie vreedzaam te...

SP Zwolle: Ook mensen met schulden een goede zorgpolis

Zwolle - De Zwolse SP springt in de bres voor mensen met langdurige betalingsachterstanden. Zij kunnen niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Deze groep inwoners met een collectieve zorgpolis van de gemeente Zwolle blijft daardoor vastzitten aan Zilveren Kruis, terwijl zij alle voordelen van de huidige collectieve polis verliezen. De...

GBT: “Volop aandacht voor zorg(en) kwetsbare inwoners én huishoudboekje”

Twenterand - Als GBT de behandeling van de Begroting 2019 samenvat dan springt de grote aandacht voor de zorg(en) van kwetsbare inwoners er uit. “De hulp en ondersteuning voor jong en oud blijft in stand en willen we waar kan verbeteren. Wachtlijsten? Daar willen we niet eens over praten”,...

Huisartsen krijgen praktijkondersteuning voor jeugd-GGZ

Nijverdal  - Het college van B&W van de gemeente Hellendoorn stelt de gemeenteraad voor om een proef te starten met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugd van 0 tot 18 jaar. Deze praktijkondersteuner vormt als het ware de verbindende schakel tussen de eerstelijns hulp van de huisartsen en...

ChristenUnie Twenterand zet in op bouwkavels

Vriezenveen - De ChristenUnie Twenterand zal zich bij de behandeling van de begroting van de gemeente Twenterand hard maken voor de uitgifte van extra bouwkavels. Dit komt door de vraag naar kavels die er op dit moment is. “Als ik u vertel dat wij afgelopen weken diverse verzoeken hebben gehad...

Zwolse raad stelt begroting voor 2019 vast

Zwolle - Vrijdag 9 november heeft de Zwolse gemeenteraad de gemeentelijke begroting voor 2019 vastgesteld. Alle partijen stemden voor, behalve de SP, die kwam met een tegenbegroting. Daarmee heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit voor Zwolle genomen over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Het was de...

Borhave thuis ruim voorbij Foreholte

Borne - Borhave stond zondag in Borne in de wedstrijd tegen Foreholte voor de opdracht om te winnen van de nummer laatst in de competitie. Foreholte kwam met heel andere bedoelingen naar Borne en gaf daar in de eerste fase van de wedstrijd uitvoering aan. In het eerste kwartier...

ChristenUnie Overijssel wil consequenties verplaatsingsbesluit hoogspanningskabels weten

Overijssel - Statenlid Sybren Stelpstra van de ChristenUnie wil van het college van GS weten wat de consequenties zijn in Overijssel als hoogspanningskabels ondergronds worden verkabeld. Hij had het onderwerp al geagendeerd voor een commissievergadering, maar door het kabinetsbesluit dat 55 gemeenten in Nederland hoogspanningskabels ondergronds kunnen verplaatsen, is...

SP Zwolle komt met tegenbegroting

Zwolle - De Zwolse SP fractie komt dit jaar met een eigen tegenbegroting. Aanstaande vrijdag zal de SP deze aan de gemeenteraad presenteren. De partij kiest voor investeringen in armoedebestrijding, meer opbouwwerkers, een betere schuldhulpverlening, festivals en groen. Voor de bekostiging daarvan is volledig financiële dekking aanwezig. Deze bestaat...

D66 wil regionale democratie versterken

Overijssel - De lokale afdelingen van D66 in de regio IJsselland nemen het initiatief om samen met andere politieke partijen de regionale democratie te versterken. Volgens de D66-fracties is het hoog tijd dat de gemeenteraden het al maar groeiende aantal regionale samenwerkingsverbanden beter kunnen controleren en gezamenlijk kaders kunnen...

ChristenUnie reageert positief kritisch op de begroting van de provincie

Overijssel - Tijdens de begrotingsbehandeling sprak Jan Westert, fractievoorzitter van de Statenfractie van de ChristenUnie, zijn waardering uit voor de begroting van de provincie Overijssel. Maar hij bracht in zijn bijdrage ook enkele punten naar voren die extra aandacht vragen. Een belangrijke maatschappelijke opgave is het bewaken van onze rechtsstaat....

ChristenUnie Overijssel wil helderheid kansen spoorlijn Twente-Groningen

Overijssel - De ChristenUnie Overijssel wil helderheid over de mogelijkheden van de spoorlijn Twente-Groningen, de zogenoemde Nedersaksenlijn. De spoorverbindingen wordt regelmatig als belangrijk genoemd. Er ligt een rapport over deze lijn. Vanaf Emmen moet er nog een betrekkelijk kort stuk nieuw worden aangelegd. Zowel uit oogpunt van leefbaarheid en economische...

SP Zwolle betrekt partijpand

Zwolle - De Zwolse SP opent op donderdag 8 november de deuren van haar nieuwe pand aan de Willemsvaart 16A. Afdelingsvoorzitter Simon Zandvliet: "Steeds meer Zwollenaren worden actief voor de SP en daardoor groeit onze afdeling. De ruimte in het fractiehuis werd te krap en het afdelingsbestuur besloot op zoek...