Home » Politiek

Politiek

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje in Beerzerveld

Ommen – Om goede beslissingen te nemen over zaken die alle inwoners aangaan hoort de LPO graag de mening van inwoners. Daarom organiseert de LPO regelmatig een inloopuurtje. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden op dinsdagavond 31 oktober van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben aangaande de Ommer politiek. Dit geldt zowel voor individuele burgers als groeperingen. In de komende vergaderingen gaat het vooral over de financiën van de gemeente Ommen. De financiële resultaten van 2017 en de begroting van 2018 staan op de agenda. ...

Read More »

Carmel Debat: ‘We gaan niet linksom, niet rechtsom, wij gaan hogerop’

Raalte – ‘We gaan niet linksom, niet rechtsom, wij gaan hogerop.’ Dit was één van de uitspraken over het vraagstuk uitbreiding vliegveld Lelystad. Tijdens het raadsdebat op vrijdag 20 oktober gingen leerlingen van de klassen 4 vwo van het Carmel College Salland het debat met elkaar aan. Ruim 125 vwo-leerlingen van het Carmel College Salland gingen vrijdagmiddag met elkaar in debat over vier vraagstukken. Leerlingen werden daarbij ingedeeld in een politieke partij en gaven vanuit die achtergrond aan of ze voor of tegen het vraagstuk waren. Burgemeester Martijn Dadema leidde het debat. Elk vraagstuk werd ingeleid door een voor- en ...

Read More »

Dirk Albert Prins nieuw raadslid voor de ChristenUnie Zwolle

Zwolle – Dirk Albert Prins volgt Johannes de Vries op als gemeenteraadslid in Zwolle, die vanwege zijn werk verhuist naar Den Haag. Prins wordt maandag 30 oktober geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de ChristenUnie in Zwolle, tot aan de verkiezingen in maart 2018. Prins: “Ik realiseer me dat het maar een korte periode is, maar ik wil graag bijdragen aan het mooie werk van de ChristenUnie in Zwolle.” Prins is al jaren een betrokken ChristenUnie-lid die de afgelopen jaren regelmatig in de steunfractie meedacht op diverse onderwerpen. Hij werkt sinds enige jaren als zelfstandige in advies- en managementopdrachten in het ...

Read More »

Kandidatenlijst ChristenUnie Twenterand bekend

Den Ham – Tijdens de ledenvergadering van 19 oktober 2017 bij De Fontein te Den Ham hebben de leden naast de lijsttrekker eveneens gestemd over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.  Tijdens de vergadering konden de leden nog wijzigingen aanbrengen in de volgorde van de lijst met kandidaten. De leden volgden het voorstel van de kandidatencommissie en het bestuur. De leden stemden unaniem in met deze lijst. Freddy Bouwhuis, lid van de selectiecommissie: “Het is een mooie en evenwichtige lijst met bekende en vooral nieuwe gezichten. Waardoor we met een jong team de verkiezingen ingaan.” De volgende ...

Read More »

Gerjan Smelt lijsttrekker Christenunie Twenterand

Den Ham – Het bestuur heeft unaniem Gerjan Smelt voorgedragen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dit voorstel is tijdens de ledenvergadering bij De Fontein te Den Ham op 19 oktober 2017 door de leden unaniem overgenomen. Hiermee is Gerjan Smelt de lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Het bestuur heeft besloten om Gerjan Smelt voor te dragen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, omdat er gekeken is naar de prestaties in het verleden en de doelen die in de toekomst gerealiseerd dienen te worden. Het bestuur heeft besloten dat Gerjan Smelt hiervoor de ...

Read More »

Ervaring en vernieuwing op kandidatenlijst van CU Zwolle

Zwolle – De ChristenUnie Zwolle presenteert met gepaste trots de nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In de top-10 is gekozen voor een mix van vernieuwing en ervaring. Drie nieuwe kandidaten staan klaar om zich, samen met de ervaren gemeenteraadsleden, vol passie in te zetten voor onze stad. Lijsttrekker Gerdien Rots: “Hier staat een team van betrokken stadsgenoten die zich willen inzetten voor een hoopvolle toekomst voor alle Zwollenaren. Alle dertig kandidaten zijn enthousiast om mee te bouwen aan Zwolle als stad waarin we er voor elkaar zijn, blijven investeren en eigentijds verduurzamen.” Gerdien Rots (communicatietrainer en dagvoorzitter) is ...

Read More »

Einde ambtstermijn in zicht voor burgemeester Theo Schouten

Oldenzaal – Op 1 juli 2018 loopt de ambtstermijn van burgemeester Theo Schouten af en op 6 juli wordt hij 65 jaar. Schouten heeft aangegeven bij de Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel, Ank Bijleveld, dat hij niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn. Een nieuwe termijn van 6 jaar kan hij niet volmaken, omdat een burgemeester in functie mag blijven tot uiterlijk 70 jaar. De Commissaris van de Koning zal zo spoedig mogelijk overgaan tot de invulling van de per 1 juli vacante burgemeesterspost. Theo Schouten heeft bij mevrouw Bijleveld aangegeven desgewenst beschikbaar te zijn als waarnemend ...

Read More »

GroenLinks dolblij met ommezwaai college over Bovenhavenstraat

Kampen – GroenLinks Kampen is meer dan tevreden met de nieuwe opstelling van het college van B&W over de stadsvilla aan de Bovenhavenstraat 14. “Met meer dan zes jaar vertraging is nu eindelijk gekozen voor restauratie van de villa door een deskundige partij. En dat is in allerlei opzichten goed nieuws”, vindt raadslid Niels Jeurink. “Goed nieuws voor de meest vervallen entree van de stad. Goed nieuws ook omdat hiermee bijzonder erfgoed voor de binnenstad behouden blijft. En goed nieuws voor de omwonenden, die al zo lang aankijken tegen de bouwval en die zich in 2011 samen met GroenLinks inspanden ...

Read More »

Sytse de Jong stopt als wethouder in Staphorst

Staphorst – Sytse de Jong neemt na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 afscheid als wethouder. Hij is werkzaam in zijn derde en tevens laatste termijn in het college van B&W. Wethouder De Jong: ‘Na twaalf jaar als wethouder, vier jaar in de gemeenteraad en daarvoor een periode in de steunfractie gaat deze deur voor mij sluiten. Terugkijkend overheerst bij mij een gevoel van dankbaarheid. In goede samenwerking tussen raad, college en organisatie is er veel bereikt. Voor en samen mét onze inwoners. In dit alles zijn de grote steun van mijn vrouw en de vreugde van ons gezin van ...

Read More »

CDA Borne kiest Bert Oude Lansink als lijsttrekker

Borne – Tijdens een zeer geslaagde Algemene ledenvergadering van het CDA Borne, die in het teken stond van het kiezen van de nieuwe lijsttrekker en gold als het startmoment voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen, is bij acclamatie Bert Oude Lansink als lijsttrekker gekozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen die gehouden worden op 21 maart 2018. Op basis van gesprekken met leden, fractie- en schaduwfractieleden van het CDA Borne is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de voorgestelde kandidaat breed gedragen zou worden. De vergadering heeft deze conclusie overgenomen en unaniem bevestigd.  Politieke ervaring als raadslid en fractievoorzitter, zijn lokale ...

Read More »

ChristenUnie Hardenberg stelt kandidatenlijst vast tijdens ledenvergadering

Hardenberg – Op advies van selectiecommissie en bestuur heeft de ledenvergadering (9-10-2017) van de ChristenUnie de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld conform de voordracht. De huidige fractievoorzitter Sake Christiaan Stelpstra uit Hardenberg is aangewezen als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma WaardevolHardenberg.nl is geschreven rondom een viertal thema’s; dienstbaarheid, vrijheid, waardigheid en duurzaamheid. Een dienstbare overheid, vrijheid voor eigen keuzes, waardig bestaan voor iedereen met zorg voor diegene die dat nodig hebben en als rentmeesters duurzaam omgaan met onze natuur. Hiermee geven wij een Bijbels invulling aan onze verantwoordelijkheid als gemeentebestuur. Eind juni werd bekend dat Jannes Janssen na de verkiezingen van 21 ...

Read More »

Begroting 2018: lagere lasten voor alle huishoudens in de gemeente Hardenberg

Hardenberg – De gemeente Hardenberg staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit de begroting voor 2018, die het college van B&W aan de gemeenteraad presenteert. Het college stelt daarom voor de lasten voor inwoners te verlagen. De begroting biedt ook ruimte om te investeren in het versterken van de economie, duurzaamheid, onderwijs en in vitaliteit van centra en het buitengebied. Wethouder Jannes Janssen: “Toen het nodig was, hebben we keuzes gemaakt in ambities, bezuinigd op de ambtelijke organisatie en iets extra’s gevraagd van onze inwoners. Nu we de financiën op orde hebben, willen we iets terug doen en klaar zijn ...

Read More »

GroenLinks wil dat ook gemeente Kampen brief van vijf Overijsselse gemeenten onderschrijft

Kampen – GroenLinks Kampen wil dat de gemeente Kampen zich aansluit bij vijf Overijsselse gemeenten die een brief aan de Tweede Kamer sturen. Met die brief vragen de vijf gemeenten aandacht voor de vliegroutes en de (geringe) vlieghoogte van vliegtuigen van en naar Lelystad Airport. GroenLinks heeft het college van B&W van Kampen inmiddels schriftelijk gevraagd de brief ook te ondertekenen. Vijf Overijsselse gemeenten, waaronder de gemeente Zwolle, schrijven samen een brief aan de Tweede Kamerfracties, meldde RTV Oost op 30 september 2017. Doel daarvan is de vlieghoogte van de aanvliegroutes van en naar Lelystad Airport te beïnvloeden. In de ...

Read More »

Groenlinks en PvdA Borne: Duurzaam en Sociaal

Borne – In een verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in Borne schrijven PvdA en GroenLinks dat ze samen gaan optrekken. In het gezamenlijke programma gaan GroenLinks en PvdA voor een sociale en groene gemeente waarin iedereen meetelt. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het definitief maken van het programma, maar ook aan het samenstellen van een gezamenlijke kandidatenlijst en aan het opzetten van een creatieve campagne voor de verkiezingen. Mensen die daar invloed op willen uit oefenen worden uitgenodigd zich te melden. Ook inwoners van Borne die denken “ik zou wel op de kandidatenlijst voor PvdA/GroenLinks Borne ...

Read More »

ChristenUnie Overijssel wil vuilstortplaatsen recyclen

Overijssel – De ChristenUnie Overijssel wil weten wat er met de vuilnisbulten in Overijssel gebeurt. Hoe zit het beleid in elkaar als het gaat om stortplaatsen die nog in gebruik zijn en wat is er aan nazorg nodig voor de voormalige stortplaatsen? Is het niet veel beter om die afgesloten plaatsen alsnog te recyclen en te verbranden? De Statenfractie van de ChristenUnie wil meer weten over de mogelijkheden en vraagt aan het College van GS om een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden. Statenlid Sybren Stelpstra heeft namens de ChristenUnie Overijssel daarover vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Vuilnisbelten ...

Read More »

Sylvana Rikkert nieuwe lijsttrekker GroenLinks Zwolle

Zwolle – Sylvana Rikkert (32) is donderdagavond door de leden unaniem gekozen tot lijsttrekker van GroenLinks Zwolle. Sylvana is nieuw in de Zwolse politiek en zit boordevol passie en energie om de GroenLinks-lijst aan te voeren. Sylvana: “Ik kan niet wachten om met een enthousiast team aan de slag te gaan om te vechten voor onze waarden: empathie, eerlijk delen en duurzaamheid.” Op nummer 2 van de kandidatenlijst staat Norman Finies en nummer 3 is zittend raadslid Remko de Paus. De top tien bestaat vervolgens uit Patrick Pelman, Margriet Leest, Eildert Noorda, Lennart Hartman, Simone Boshove, Arne Pronk en Mathilde ...

Read More »

Raad geeft subsidie aan Innovatie hub in Tubbergen

Tubbergen – De gemeenteraad van Tubbergen heeft besloten om drie jaar een afbouwende (stimulerings)subsidie ter beschikking te stellen aan de Innovatie hub in Tubbergen, onder voorwaarde dat de ondernemers hier zelf ook aan bijdragen. Volgens de raad is het een mooi initiatief, omdat het mes aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant biedt het bedrijven de gelegenheid gebruik te maken van de aanwezige kennis bij de studenten voor hun innovatievraagstukken, aan de andere kant is het een kans om jong talent te behouden voor de regio en de gemeente. De Innovatie hub Tubbergen is de eerste hub die in ...

Read More »

Ondanks risico’s volksgezondheid geen geitenstop in Overijssel

Overijssel – De Overijsselse geitensector gaat niet op slot. Een voorstel voor een tijdelijk verbod op uitbreiding van geitenhouderijen van de Partij voor de Dieren en de PvdA is door Provinciale Staten verworpen. Omwonenden van geitenhouderijen lopen verhoogd risico op longontsteking. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 22,9% meer risico, berekent de GGD Gelderland in een notitie over geitenhouderij en gezondheid . De oorzaak van de verhoogde kans op ziekte is nog onduidelijk. PvdA en Partij voor de Dieren willen dat tot de bron van de ziekte duidelijk is geitenhouderijen niet verder kunnen uitbreiden. ...

Read More »

CU Overijssel: Extra dieseltrein Vechtdallijnen roept vragen

Overijssel – Naar aanleiding van een brief van reizigersvereniging Alma heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan GS over een mogelijke derde dieseltrein op het traject Almelo-Hardenberg. De ChristenUnie streeft er al jaren naar om het openbaarvervoer per trein in het Noord-Oosten van de provincie en het land te verbeteren maar ook om de diesels te vervangen voor elektrisch aangedreven treinen. Daarnaast ziet de ChristenUnie dat de treindienst op het traject Almelo-Mariënberg kwetsbaar is gebleken en is de ChristenUnie blij om te zien dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de treindiensten. Bij de nu gebleken oplossing ...

Read More »

Doortrekken haag Almeloseweg in Vriezenveen

Vriezenveen – Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 september 2017 zal de ChristenUnie Twenterand een motie indienen om de kosten voor het doortrekken van de haag aan de Almeloseweg-Oost te verhalen op de eigenaar. De ChristenUnie heeft geconstateerd dat de eigenaar van een perceel dat grenst aan de zuidelijke fiets/voetverbinding de groenstrook, die door de gemeente Twenterand was aangelegd, eigenhandig heeft verwijderd. Aangezien deze strook was aangelegd naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in 2006 en in overeenstemming met de buurt was gerealiseerd. De ChristenUnie is van mening dat de gemeente beleid maakt dat in het ...

Read More »

SP Zwolle in gesprek met buschauffeurs

Zwolle – Op dinsdag 26 september gaat de SP vanaf 11 uur rondom station Zwolle voor de tweede keer met buschauffeurs in gesprek over problemen in het openbaar vervoer. Ook voert de partij een online onderzoek uit. Actiecoördinator Robert Bos: “Binnen nu en tien jaar gaat de helft van alle buschauffeurs met pensioen en volgens de vervoerders zijn er niet voldoende mensen om hen te vervangen. Uit onze eerdere gesprekken met buschauffeurs blijkt dat er wel genoeg mensen zijn die in het OV willen werken, maar die werken bijna allemaal via uitzendbureaus op basis van nulurencontracten en zij hebben nauwelijks ...

Read More »

D66 Zwolle wil groen terug voor te kappen bomen Grote Kerk

Zwolle – Maandag 25 september is er een debat in de gemeenteraad over de toekomst van de Grote Kerk. Voorgesteld wordt de kerk te verbouwen. Hiervoor moeten een aantal bomen op het Oude Kerkplein gekapt worden. D66 wil dat het verdwijnen van deze grote bomen gecompenseerd wordt in de binnenstad. En vraagt het college of zij hiertoe bereid is. “Groen is erg belangrijk voor de stad. Het heeft meerdere functies en naast het tegengaan van hitte en de opname van water is een groene stad met grote bomen gewoon heel erg mooi,” aldus fractievoorzitter Sonja Paauw.  D66 wil monumenten bewaren ...

Read More »

PvdA Overijssel: Al maanden geen rolstoeltoegang in trein Zwolle-Leeuwarden

Zwolle – Rolstoelreizigers die met de intercity van Zwolle naar Leeuwarden willen komen van een koude kermis thuis. Al maanden is het Zwolse perron 7 voor rolstoelen ‘geblokkeerd’, zegt NS. Rolstoelassistentie bij in- of uitstappen is niet mogelijk. En dus moeten mindervaliden omreizen, met forse reistijdverlenging, ongemak en ergernis tot gevolg. Onduidelijk is hoe lang de situatie nog gaat duren. Bizar, vindt PvdA-Statenlid Hans Nooter. Hij wil dat NS opheldering geeft over de problemen en zo snel mogelijk met een oplossing komt. “Mensen die in een rolstoel zitten moeten net als ieder ander met de trein of de bus kunnen ...

Read More »

De SP in Zwolle wil papiercontainer kringloop Zuid terug

Zwolle – De Zwolse SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het beperken van de papierinzameling bij de kringloop aan de Nieuwe Deventerweg in Zwolle Zuid. De container is nu alleen nog op woensdag en vrijdag beschikbaar. De SP heeft al verschillende klachten ontvangen en dringt er bij het college op aan de container zeven dagen per week beschikbaar te maken en vaker te legen om overlast tegen te gaan. SP-fractievoorzitter Brammert Geerling: “Omdat de papiercontainer geregeld vol zit, zetten mensen hun papier naast de container neer. Om dan maar op minder dagen in te zamelen, is ...

Read More »

Lokale Partij Ommen houdt weer inloopuurtje

Ommen – Om goede beslissingen te nemen over zaken die alle inwoners aangaan hoort de LPO graag de mening van inwoners. Daarom organiseert de LPO regelmatig een inloopuurtje. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden op maandagavond 25 september van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben aangaande de Ommer politiek. Dit geldt zowel voor individuele burgers als groeperingen. In de komende raadsvergadering gaan er beslissingen genomen worden over onder andere het hondenbeleid en de economische visie 2030. De LPO hoort graag hoe u daar over denkt. ...

Read More »

Ambtenaren gemeente Tubbergen en Dinkelland valt niets te verwijten

Dinkelland/Tubbergen – De vier topfunctionarissen bij Tubergen, Dinkelland en Noaberkracht die ten onrechte een prestatiebeloning hebben ontvangen treft geen enkele blaam. “Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen topfunctionarissen geen prestatiebeloning ontvangen. Dat is bij ons wel gebeurd”, zegt burgemeester Ineke Bakker, de voorzitter van de ambtelijke organisatie. “Wij hebben daarin als werkgevers dus een fout gemaakt. Die fout is pas bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 ontdekt. Dat is inmiddels duidelijk geworden nadat de zaak uitvoerig is onderzocht.” Als werkgevers van de betrokken functionarissen, vinden het bestuur van Noaberkracht, het presidium van de gemeente Tubbergen en de werkgeverscommissie ...

Read More »

Stella Hanssen (D66) maakt overstap naar VVD Hardenberg

Hardenberg – Donderdag 14 september maken VVD Hardenberg en Stella Hanssen bekend dat Hanssen de overstap maakt van D66 naar VVD Hardenberg. Hanssen: “Ik heb me de afgelopen jaren met veel plezier en toewijding ingezet voor het sociaal democratische gedachtengoed in Hardenberg. Ik kijk dan ook vol trots terug op dat wat we bereikt hebben. De afgelopen periode kwam ik steeds meer tot de conclusie dat mijn opvattingen beter aansluiten bij de lijn van VVD Hardenberg en ik me steeds minder herkende in de lijn van D66. VVD Hardenberg is een mooie partij, oprecht, betrokken en vooral met heel veel ...

Read More »

Losser en Enschede willen experimenteren met centraal tellen van stemmen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Losser/Enschede – De colleges van B&W van Losser en Enschede hebben ingestemd met het voorstel om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 te experimenteren met het centraal tellen van de uitgebrachte stemmen. De gemeenteraden van Enschede en Losser moeten nog instemmen met het voorstel. Daarna bepaalt het Ministerie van Binnenlandse Zaken of Enschede en Losser worden ingeloot voor deelname aan het experiment. Het centraal tellen gebeurt dan in de Diekmanhal in Enschede. Speciale telteams controleren en tellen daar de stemmen op kandidaatniveau. De verwachting is dat door het centraal tellen het huidige tijdrovende en vermoeiende telproces efficiënter, uniformer en ...

Read More »

Burgemeester Peter Snijders van gemeente Hardenberg herbenoemd

Hardenberg – De heer Peter Snijders is officieel herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Hardenberg. De gemeenteraad gaf in mei dit jaar aan graag verder te willen met de heer Snijders als burgemeester voor een nieuwe periode van zes jaar. De Commissaris van de Koning in Overijssel mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld nam de aanbeveling van de gemeenteraad over in een advies aan de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Die droeg Peter Snijders voor herbenoeming voor bij de Koning. De aanbeveling tot herbenoeming is inmiddels bij koninklijk besluit bekrachtigd. Snijders, lid van de VVD, legde dinsdagavond 12 september op het ...

Read More »

Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op 14 september 2017

Kampen – De gemeenteraad houdt op donderdag 14 september weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt. Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 en eindigt even voor 20.00 uur. Om 20.00 uur begint namelijk de hamerstukkenraadsvergadering. U wordt dan ook vriendelijk verzocht zoveel mogelijk rond of kort na 19.00 uur aanwezig te zijn. Als er om 19.30 ...

Read More »