Home » Politiek

Politiek

ChristenUnie Overijssel stelt vragen over criminaliteit op het platteland

Overijssel – In een krantenartikel met als kop “Politie schiet tekort op platteland: ‘Criminelen hebben vrij spel’ is openbaar gemaakt dat de twaalf commissarissen van de koning zich zorgen maken over de toenemende criminaliteit op het platte land. De hoogste politiecommandant Oost Nederland noemt de kritiek van de provincies onzin, althans hij fronst er zijn wenkbrauwen bij, maar pleit vervolgens wel voor meer politiemensen. “Die kun je altijd gebruiken”. Dat klinkt niet erg dringend en overtuigend, aldus de ChristenUnie Overijssel die hierover kritische vragen stelt. Zo wil de ChristenUnie weten in hoeverre er in Overijssel sprake is van een capaciteitsprobleem ...

Read More »

SP steunt stakende NS medewerkers

Zwolle – NS medewerkers hebben maandagochtend op station Zwolle het werk neergelegd. De SP steunt de staking. In alle vroegte ging daarom een groep SP’ers, waaronder Tweede Kamerlid Frank Futselaar, gewapend met snoeptomaten en koek langs om de stakers een hart onder de riem te steken en te praten over de toekomst van de NS. NS personeel voert al geruime tijd actie. Zij eisen onder meer voor standaard twee conducteurs op dubbeldekkers in verband met de veiligheid. Ook willen ze dat de NS serieus meedingt naar regionale lijnen en succesvol bedrijfsonderdeel NS Retail niet in de uitverkoop doet. SP-fractievoorzitter Brammert ...

Read More »

Gemeenteraad van Steenwijkerland draagt Rob Bats voor als nieuwe burgemeester

Steenwijk – De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft vanavond een unaniem besluit genomen over de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van Steenwijkerland. De gemeenteraad heeft de heer J.H. (Rob) Bats aanbevolen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeenteraad verwacht dat na het zomerreces Rob Bats wordt benoemd als eerste burger van Steenwijkerland. De vertrouwenscommissie omschrijft Rob Bats als een ervaren en energieke bestuurder met een duidelijke visie. Een bestuurder die geloofwaardig de trots van Steenwijkerland kan uitdragen. Hij is zeer benaderbaar voor inwoners en bedrijfsleven en in staat te enthousiasmeren en te inspireren. Hij is een verbinder, gericht ...

Read More »

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

Ommen – De Lokale Partij Ommen staat graag in direct contact met de inwoners van de gemeente en houdt daarom op maandagavond 19 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur weer een inloopuurtje. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben aangaande de Ommer politiek. Dit geldt zowel voor individuele burgers als groeperingen. De komende vergadering staat vooral in het teken van de financiële positie van de gemeente Ommen. Het betreft de 1e bestuursrapportage 2017 en de kadernota 2018. De LPO hoort graag hoe u daar over denkt. Het inloopuurtje zal ...

Read More »

College van B&W Twenterand past subsidieverordening aan

Vriezenveen – Het College van burgemeester en wethouders heeft de algemene subsidieverordening geëvalueerd en aangepast. De belangrijkste wijzigingen luiden als volgt: het onderscheid tussen activiteiten- en resultaatsubsidies vervalt, één aanvraagdatum voor alle subsidieaanvragen, de aanvraagdatum wordt 1 oktober en er is een mogelijkheid om lopende het jaar een vernieuwende activiteit aan te vragen. Volgens wethouder Martha van Abbema komt het college met deze aanpassingen grotendeels tegemoet aan de belangrijkste wensen van de organisaties: “We hebben het afgelopen jaar goed geluisterd naar de ervaringen van verenigingen en instellingen met de nieuwe verordening en zijn daarover met hen in gesprek gegaan. Dat ...

Read More »

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

Ommen – De Lokale Partij Ommen staat graag in direct contact met de inwoners van de gemeente en houdt daarom op maandagavond 12 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur weer een inloopuurtje. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben aangaande de Ommer politiek. Dit geldt zowel voor individuele burgers als groeperingen. De komende vergadering staat vooral in het teken van de Toekomstvisie 2030 en de Verkeersvisie 2030. De LPO hoort graag hoe u daar over denkt. Het inloopuurtje zal gehouden worden in het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat 2 in ...

Read More »

CU Overijssel: Detailhandelsvisie Overijssel mag wel tandje scherper

Overijssel – De ChristenUnie Overijssel vindt dat de detailhandelsvisies van Overijssel wel een tandje scherper mag. Dat zegt fractievoorzitter Jan Westert in reactie op het SER-advies over de detailhandel. Het college van GS reageert wat de CU betreft te luchtig. De Overijsselse winkelleegstand is een van de hoogste van Nederland. Op Limburg na staat Overijssel bovenaan het provinciaal leegstandslijstje. De ChristenUnie is blij met de initiatieven die de provincie aanjaagt, met name de stadsweging kan op steun rekenen. Maar de fractie heeft ook vragen of het beleid wel werkt. Het SER-advies stuurt aan op aanscherping. De ChristenUnie deelt die lijn. ...

Read More »

Jacques Wagteveld legt wethouderschap definitief neer

Steenwijk – Jacques Wagteveld heeft aan het college van B&W laten weten zijn wethouderschap definitief neer te leggen. Eerder al had hij aangegeven dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden en zijn gezondheid het wethouderschap voor onbepaalde tijd niet kon uitoefenen. Jacques Wagteveld zat namens het CPB in het college. Douwe Oosterveen neemt nu definitief het wethouderschap van Jacques Wagteveld over. Burgemeester Rob Bats ‘Jacques Wagteveld heeft op dinsdag 6 juni zijn ontslag als wethouder bij mij als voorzitter van het college ingediend. Hij heeft aangegeven dat zijn gezondheid nog te wensen overlaat. Hierdoor kan hij niet volledig naar eigen tevredenheid als ...

Read More »

Inwoners Losser zoeken ‘benaderbare en menselijke burgervader’ (v/m)

Losser – Tot 1 juni konden de inwoners meedenken over een nieuw profiel voor de burgemeester van de gemeente Losser. In totaal hebben 206 inwoners de enquête ingevuld. De gemeenteraad neemt de reacties mee bij het opstellen van de profielschets. Deze wordt op 14 juni vastgesteld door de gemeenteraad. Opvallende wens: ‘graag een jonge hond, mits op puppycursus geweest’. Namens de fractievoorzitters bedankt Lies ter Haar de inwoners voor de reacties: ‘De inhoud van de reacties geeft een mooi beeld van wat de inwoners verwachten van de nieuwe burgemeester. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen.’ Het merendeel heeft de ...

Read More »

Minima Partij: schriftelijke vragen Gemeentelijk Vastgoed

Almelo – In de afgelopen periode is er binnen de raad meerdere keren gesproken over de toekomst van (maatschappelijk) vastgoed dat in het bezit is van de Gemeente Almelo. Op verzoek heeft de raad destijds de zogenoemde ABC-lijst ontvangen, echter biedt dit geen volledig overzicht van het vastgoed dat de gemeente bezit en de plannen daarmee. Ook is de lijst die de raad heeft ontvangen gedateerd. Het college heeft toegezegd dat het gemeentelijk vastgoed voor een ieder digitaal inzichtelijk gemaakt zou worden. Tot op heden ziet de partij  onvoldoende vorderingen, daarom stelt de partij de volgende vragen: 1. Op welke ...

Read More »

“Vertel het de PvdA”

Zwolle – Leden en fractieleden van de PvdA Zwolle gaan op zaterdag 10 juni naar Stadshagen om verhalen over het wonen in deze wijk te verzamelen. De Partij van de Arbeid is benieuwd wat Zwollenaren vinden van de wijk waarin ze wonen. Na Zwolle Zuid en Assendorp is deze keer Stadshagen aan de beurt. Wat gaat er goed in de wijk, wat zou er verbeterd kunnen worden? Waar zijn de bewoners tevreden over of zijn er zaken waar ze zich al jaren aan ergeren? Waar moet de partij zich hard voor maken? De PvdA trekt de wijken in om al ...

Read More »

Wethouder Van As kondigt vertrek aan

Zwolle – Wethouder Filip van As (ChristenUnie) van de gemeente Zwolle heeft met onmiddellijke ingang zijn functie beschikbaar gesteld. In onderstaande persverklaring motiveert hij zijn besluit: ‘Ik heb mij de afgelopen zeven jaar met hart en ziel ingezet voor deze functie. Het was steeds een voorrecht om als wethouder deze mooie stad te mogen dienen. En het kost mij dan ook veel moeite en pijn om daar nu afscheid van te nemen. Toch zie ik deze stap als onvermijdelijk.  Een van de belangrijkste onderdelen van mijn portefeuille is duurzaamheid; een thema dat mij zeer aan het hart gaat. Een belangrijke ...

Read More »

ChristenUnie Zwolle wil door met lijsttrekker Gerdien Rots

Zwolle – Gerdien Rots wordt hoogstwaarschijnlijk opnieuw lijsttrekker voor de ChristenUnie in Zwolle. De leden van de ChristenUnie in Zwolle spreken zich aanstaande dinsdag uit over het lijsttrekkerschap, waarvoor Rots de enige kandidaat is. Het ChristenUnie-bestuur spreekt bij de voordracht van Gerdien Rots over haar als ‘ijzersterk boegbeeld, verbindende politica en dienstbare fractieleider’. Marcel Hindriks, voorzitter van de Zwolse ChristenUnie-afdeling is naar eigen zeggen ‘trots op Rots’: “Ze is authentiek, luistert met aandacht naar mensen en houdt rekening met andermans standpunten, terwijl ze tegelijkertijd staat voor ons eigen, herkenbare ChristenUnie-programma. Ze komt op voor herkenbare ChristenUnie-waarden zoals rekening houden met ...

Read More »

PvdA stelt vragen over leegstaande zorgappartementen sociale huursector

Zwolle – In het artikel van 22 mei in eem krant „Leegstand in nieuw zorghuis in Zwolle”, wordt er gesteld dat appartementen in de sociale huursector, bedoeld voor senioren met een hulpvraag, maandenlang leegstaan. Het gaat om appartementen in woonzorgcentrum Westenhage en Fermate. In het artikel wordt de landelijke ingestelde inkomensnorm als boosdoener genoemd: de woningbouwcorporatie is verplicht te kijken naar het inkomen van de woningzoekende bij het toewijzen van een woning. De leegstaande appartementen blijken aan de hoge kant, namelijk vanaf 647,86 per maand. Indien de woningzoekende een inkomen heeft lager dan 22.200 (voor alleenstaanden) of 30.150 (meerpersoonshuishoudens) komt hij ...

Read More »

Raadsspreekuur en informatieavond gemeenteraad Kampen op 24 mei 2017

Kampen – De gemeenteraad houdt op woensdag 24 mei weer een raadsspreekuur. Aansluitend is er een informatieavond. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt. Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 en eindigt ook ditmaal om 19.30 uur door de aansluitende informatieavond die om 19.30 uur begint. U wordt dan ook vriendelijk verzocht zoveel mogelijk rond of kort na 19.00 ...

Read More »

Ga direct in gesprek met leden van gemeenteraad in Losser

Losser – Het gemeentehuis in Losser wordt verbouwd tot kulturhus. Daarom vergadert de gemeenteraad tot aan de zomer op een andere locatie: bij De Vereeniging in De Lutte. Dat is tevens een mooie gelegenheid voor inwoners uit de hele gemeente Losser om eens persoonlijk in gesprek te gaan met raadsleden. Voorafgaande aan elke raadsvergadering kunt u nu, tussen 19.00 en 19.30 uur, met raadsleden spreken. Er zijn vertegenwoordigers van alle politieke partijen aanwezig. De eerste gelegenheid is dinsdag 23 mei aanstaande om 19.00 uur. De koffie en thee staan klaar! De gemeenteraad van de Losser wil steeds graag weten wat ...

Read More »

Oriëntatieavond Actief in de politiek in gemeente Zwolle

Zwolle – Op 24 mei organiseren de politieke partijen in Zwolle een avond om kennis te maken met de partijen en hun standpunten. Ook kunnen belangstellenden vrijblijvend in gesprek over hoe je actief kunt zijn in de plaatselijke politiek. Deelnemende politieke partijen aan deze avond zijn D’66, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en de ChristenUnie. Zij presenteren zichzelf kort en geven inzicht in hoe ze hun standpunten bepalen. Daarna kan men informeel binnenlopen bij de verschillende fractiekamers om vrijblijvend met fracties en besturen in gesprek te gaan en te horen hoe men actief kan zijn in de plaatselijke politiek. Iedereen is ...

Read More »

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

Ommen – De Lokale Partij Ommen staat graag in direct contact met de inwoners van de gemeente en houdt daarom op maandagavond 22 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur weer een inloopuurtje. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben aangaande de Ommer politiek. Dit geldt zowel voor individuele burgers als groeperingen. In de komende vergadering staat in het teken van de Rekeningscommissie. Dit betekent dat er gesproken zal worden over de jaarstukken 2016 en de begroting van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg van 2018. De LPO hoort graag hoe u daar ...

Read More »

CU Zwolle stelt vragen over krakers in Zwolle

Zwolle – Na ruim een jaar hebben pakweg een maand geleden de krakers die andermans eigendom aan de Grote Voort bezetten, het pand verlaten. Behalve dat het niet hun eigendom is en de eigenaar niet blij was met de ongevraagde bewoning, ontstond er met de krakers een gevaarlijke situatie van ondeugdelijk aangelegde elektra- en gasaansluitingen. Daarmee is het kraken in Zwolle niet verdwenen. Afgelopen weekend schreef een krant dat ten minste een van de krakers nu een woning aan de Spoolderbergweg heeft bezet. De opgevoerde kraker doet in de krant een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij vindt dat kraken mag, stelt dat men ...

Read More »

SP Zwolle wil actie gemeente tegen te hoge kamerhuren

Zwolle – De SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het rapport ‘Check je Kamer’ van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hieruit blijkt dat een groot deel van Zwolse studenten te veel betalen voor hun kamer en dat het probleem sinds vorig jaar is toegenomen. De SP wil dat de gemeente de problemen actief aanpakt en inzet op betere voorlichting. Hoge kamerhuren zijn al jaren een probleem. Uit het onderzoek van de LSVb blijkt dat veel Zwolse studenten meer betalen dan volgens het puntenstelsel zou moeten. Vorig jaar stelde de SP dit probleem al aan de kaak ...

Read More »

SP Zwolle tegen zandwinning Milligerplas

Zwolle – De Zwolse SP wil niet dat er opnieuw zand gewonnen wordt in de Milligerplas. De gemeenteraad stemt maandag over een voorstel dat dit mogelijk moet maken. De zandwinning tast de natuur aan en gaat lijnrecht in tegen het streven de plas aantrekkelijk te maken voor de onderwatersport. De SP pleit juist voor de ontwikkeling van de Milligerplas tot volwaardige recreatieplas voor Stadshagen. Zandwinning maakt het zicht onderwater dusdanig slecht dat de plas tot een jaar nadat dit is gestopt niet aantrekkelijk is om te duiken. Eerder dreigde de Wythmenerplas al voor de duiksport verloren te gaan doordat er ...

Read More »

ChristenUnie vraagt meer aandacht voor Nationale Parken

Overijssel – De ChristenUnie Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij het oordeel delen dat het vooral sappelen is met de Nationale Parken. In het dagblad Trouw (15 april 2017) stond te lezen dat de parken bezig zijn te overleven. Bovendien vraagt de ChristenUnie meer aandacht voor Support for nature. Evenementen- en sportorganisaties die over gebruik maken van het terrein van de nationale parken steunen op die manier de natuur door een bijdrage van de deelnemers aan bijvoorbeeld de educatieve functie van de natuurparken. De ChristenUnie heeft over de Nationale Parken vragen gesteld aan het college ...

Read More »

ChristenUnie Ommen betrekt samenleving bij verkiezingsprogramma

Ommen – ChristenUnie Ommen nodigt organisaties en verenigingen uit om input te leveren voor gemeentelijk verkiezingsprogramma. In een brief aan verenigingen en organisaties heeft de ChristenUnie Ommen gevraagd om thema’s en speerpunten in te brengen voor het nieuw op te stellen verkiezingsprogramma. Naast de eigen opvattingen over de politieke koers voor de gemeente Ommen vindt de Ommer ChristenUnie het van belang aandachtspunten mee te krijgen uit de Ommer gemeenschap over belangrijke thema’s voor de gemeente. “Een politieke partij doet er goed aan om bij de voorbereiding van het verkiezingsprogramma voor een nieuwe periode ook thema’s en aandachtpunten op te halen ...

Read More »

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

Ommen – De Lokale Partij Ommen staat graag in direct contact met de inwoners van de gemeente en houdt daarom op maandagavond 8 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur weer een inloopuurtje. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben aangaande de Ommer politiek. Dit geldt zowel voor individuele burgers als groeperingen. In de komende commissievergadering staan onder andere het kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen, aanleg fietspad Dunnewind in Varsen en aanpassing bestemmingsplan Buitengebied op de agenda. De LPO hoort graag hoe u daar over denkt. Het inloopuurtje zal gehouden worden in ...

Read More »

MinimaPartij Almelo: De rente van de Stadsbank Oost Nederland is te hoog

Almelo – De rente die de Stadsbank Oost Nederland in rekening brengt op de leningen is hoog. Dit meldt het college van Almelo aan de Minimapartij. Deze fractie heeft bij monde van fractievoorzitter Lieneke Bolhuis vragen gesteld over de hoge rente. Deze rente kan oplopen tot 11,4%. Bij een bank is de gemiddelde rente een stuk lager. Op verzoek van Almelo en de 22 andere gemeenten die samen eigenaar zijn van de Stadsbank, wordt nu onderzocht of de rente omlaag kan en wat dat gaat kosten voor de gemeenten. “Wat in Den Haag kan, moet hier ook kunnen”, zegt Bolhuis. ...

Read More »

Inwoners geven mening over nieuwe burgemeester voor Ommen

Ommen – Ommen zoekt een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester. De procedure daarvoor is in gang gezet. Namens de gemeenteraad vormen de fractievoorzitters van CDA, ChristenUnie, VVD, LPO, VOV, D66 en PvdA een voorbereidingscommissie. Deze heeft een concept-profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat aan welke functie-eisen, wensen en verwachtingen de nieuwe burgemeester van Ommen moet voldoen. De voorbereidingscommissie wil hierbij graag ideeën en meningen van de inwoners van Ommen meenemen. Dat gebeurt via een enquête. De resultaten van deze enquête worden verwerkt in de definitieve profielschets. Die wordt besproken in een extra openbare gemeenteraadsvergadering van dinsdag 13 juni met de ...

Read More »

VVD Zwolle stelt vragen aan College over de wijk Wipstrik in Zwolle

Zwolle – De fractie van de VVD is in de wijk Wipstrik huis aan huis langs geweest bij buurtbewoners en met hen gesproken over het woongenot en zaken die opvallen in de buurt. Uit het buurtonderzoek kwamen o.a. de gebrekkige verlichting van lantaarnpalen en de verloedering op straat (vervuiling) naar voren als minpunten. Daarnaast ook gebreken in de bestrating en het wegdek (bijvoorbeeld de Herenweg). Deze zaken hebben volgens een aantal bewoners geleid tot meer inbraken en daarmee een verminderd gevoel van veiligheid. Deze onderwerpen komen ook naar voren als knelpunten in het buurt voor buurt onderzoek en werden ze werden ...

Read More »

Minimapartij Almelo stelt vragen over Almelo pas

Almelo – De Minimapartij heeft in de Tubantia van 8 april 2017 kennis genomen van de Almelo Pas. Met enige verbazing hebben zij het bijbehorend collegebesluit gelezen. Een enorm budget is gemoeid met deze pas, namelijk € 880.000. Verheugd zijn we om te lezen dat Almelo Doet Mee en haar voucher vervangen worden door de pas. Een eind aan de stigmatisering van de minima. Naar aanleiding van de berichtgeving en het collegebesluit heeft de Minimapartij enkele vragen over de financiering en de haalbaarheid van de Almelo Pas. De vragen die de partij stelt aan het college: “1. Wij lezen dat de ...

Read More »

Gemeenteraad Ommen organiseert op 10 mei de eerste editie van het OmmerPodium

Ommen – De gemeenteraad van Ommen wil meer ruimte bieden voor initiatieven en ideeën uit de samenleving. Daarom organiseert de raad dit jaar het OmmerPodium: een gelegenheid waar inwoners, ondernemers en organisaties hun stem kunnen laten horen bij de gemeente. De eerste editie vindt plaats op woensdagavond 10 mei om 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Het motto van het OmmerPodium is: Met hart voor Ommen. Het OmmerPodium is een idee van Marjolijn Rhee (natuurlijkommen.nl). De raadswerkgroep participatie van de Ommer gemeenteraad heeft dit initiatief omarmd en organiseert nu namens de gemeenteraad een bijeenkomst. “We willen inwoners, ondernemers ...

Read More »

PvdA Overijssel luidt noodklok over landschapselementen

Overijssel – Houtwallen, meidoornhagen, een enkele oude eik in een weiland: karakteristieke onderdelen die het aanzicht van het Overijsselse landschap bepalen. Het is de taak van de provincie en gemeenten om deze kwetsbare landschapselementen te beschermen. Maar in de nieuwe omgevingsvisie waarover de provincie woensdag beslist vervalt de ambitie om 50% van het Overijsselse landschap onder duurzaam beheer te brengen. De reden is dat de beschikbare middelen voor bescherming van het landschap fors achteruit. “De verkeerde keuze,” vindt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. Wissink: “In een rap tempo verdwijnen er belangrijke elementen uit het Overijsselse landschap. Als we niet uitkijken raken we ...

Read More »