Politiek

ChristenUnie wil schadeprotocol Gaswinning ook voor Overijssel

Overijssel – De acceptatie voor vermindering van de gaswinning in Groningen begint toe te nemen en de drang op de schadeafhandeling eveneens. Kleinere gasvelden in ander delen van ons land worden daardoor letterlijk en figuurlijk onder druk gezet om meer of langer te produceren. Zo ook in Overijssel, zo blijkt uit de recente discussie rondom de gaswinning van Hardenberg. Die ...

Read More »

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje in Ommerkanaal

Ommen – Om op de hoogte te blijven van de mening van de inwoners van Ommen houdt de LPO regelmatig een inloopuurtje. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden in Ommerkanaal en wel op maandagavond 22 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben aangaande de ...

Read More »

ChristenUnie Zwolle presenteert verkiezingsprogramma in gewone taal

Zwolle – De ChristenUnie in Zwolle presenteert haar verkiezingsprogramma op een hele gewone manier, namelijk in gewone taal. Geen bestuurlijke en ingewikkelde zinnen, maar kort en met begrijpelijke woorden. Daarnaast is er ook een samenvatting, een ingesproken versie voor blinden en slechtzienden en natuurlijk het uitgebreide programma. De ChristenUnie brengt daarmee al één van haar standpunten in de praktijk: het ...

Read More »

Burgemeester John Joosten: “Een warm welkom in Dinkelland”

Denekamp – “Een eerste werkdag zoals deze heb ik nog niet eerder meegemaakt, heel bijzonder. Het voelt goed en als een eer om hier te staan als burgemeester”, vertelt burgemeester John Joosten na afloop van zijn installatie. Vandaag is hij officieel geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Dinkelland. “Een warm welkom is het zeker”, geeft hij aan. “Deze avond vanavond ...

Read More »

Waarnemend burgemeester Ineke Bakker: “Ik neem vandaag afscheid”

Denekamp – Het leek zo mooi. Na een lange periode in de Provinciale Staten, waarvan de laatste vier jaar als gedeputeerde, zou ze een half jaar optreden als waarnemend burgemeester. Een voor haar nieuwe tak van sport, die ze zou beoefenen in een vriendelijke Twentse gemeente. Wat ervaring opdoen op het gebied van het burgemeesterschap en dan, na een half ...

Read More »

Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op 11 januari 2018

Kampen – De gemeenteraad houdt op donderdag 11 januari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt. De ...

Read More »

D66 ziet volop Blockchain kansen voor Zwolle

Zwolle – 2017 was het jaar waarin de Bitcoin en de achterliggende transactietechnologie Blockchain meer dan ooit in de belangstelling stonden. Ook voor gemeenten zijn er volop kansen rond deze nieuwe technologie. Dit blijkt ook uit de (succesvolle) pilots die bij verschillende gemeenten zijn gedaan. Reden voor D66 Zwolle om het college te vragen wat dit voor Zwolle betekent. Blockchaintechnologie ...

Read More »

Garanties bij Gaswinning Hardenberg

Overijssel – Nu er opnieuw advies over het winningsplan is gegeven door de provincie Overijssel over het winningsgebied Hardenberg Oost heeft de ChristenUnie daar een aantal vragen over gesteld. Sybren Stelpstra statenlid van die partij wil graag een aantal garanties hebben voordat tot winning wordt overgegaan. Zo is het nog onduidelijk tot welk volume de winning van gas zal plaatsvinden. ...

Read More »

De PvdA-Zwolle op bezoek in Zwolle-Zuid

Zwolle – Op zaterdag 6 januari trekken leden en fractieleden van de PvdA de wijk Zwolle-Zuid in. De PvdA-Zwolle wil graag horen wat er goed gaat en wat er beter kan in de wijk. Wat is goed voor de toekomst van de wijk en voor Zwolle? De afdeling Zwolle van de PvdA bezoekt regelmatig wijken in Zwolle. Eerder waren Stadshagen, ...

Read More »

GroenLinks helpt met opruimen vuurwerkafval

Zwolle – Vrijwilligers en raadsleden van GroenLinks hebben vandaag in Zwolle geholpen met het opruimen van achtergebleven vuurwerk. Op veel plekken in Zwolle liggen er nog vuurwerkresten op straat. Op het meldpunt vuurwerkoverlast komen daarover klachten. Achtergebleven vuurwerkafval is net als vuurwerkoverlast en vuurwerkschade een grote ergernis bij velen. Vuurwerkafval is gevaarlijk voor kinderen. Daarnaast is het ook schadelijk voor het ...

Read More »

Lokale Partij Ommen houdt ook in 2018 weer inloopuurtje

Ommen – Het nieuwe jaar is bijna begonnen. Een jaar waarin er ook weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden. Op woensdag 21 maart kunt u uw mening weer geven. “Bij de LPO kunt u uw mening veel vaker geven, namelijk tijdens elk inloopuurtje”. Het eerstvolgende inloopuurtje zal plaatsvinden op dinsdagavond 9 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dit inloopuurtje is ...

Read More »

Gemeenteraad Tubbergen zegt ‘ja’ tegen plan Onderwijshuisvesting Tubbergen

Tubbergen – Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en kennis is macht. Zomaar twee spreekwoorden die aangeven hoe belangrijk een goede opleiding is voor onze jeugd. Maar hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs klaar is voor de toekomst? Die vraag wordt beantwoord in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), waarmee de gemeenteraad van Tubbergen maandagavond volmondig heeft ingestemd. In het ...

Read More »

SP Overijssel fel tegen doordrukken mestverwerker Zenderen door provincie

Overijssel – De SP in zowel Borne als Overijssel is fel tegenstander van het voornemen van Gedeputeerde Staten om de gemeente Borne te dwingen een mestverwerker toe te staan in Zenderen. Nadat afvalverwerker Twence, initiatiefnemer van de mestverwerker, bot heeft gevangen bij de Raad van State grijpen Gedeputeerde Staten nu naar een paardenmiddel om alle terechte bezwaren aan de kant ...

Read More »

ChristenUnie Zwolle telt de dagen af tot de verkiezingen op 21 maart

Zwolle – Je kunt ‘m de komende tijd op menig wc aantreffen: de ChristenUnie scheurkalender. De kalender, die op 1 januari begint en eindigt op 21 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, is een cadeautje voor alle Zwollenaren. Met de kalender telt de ChristenUnie, samen met zoveel mogelijk inwoners van Zwolle, af tot de verkiezingen. Lijsttrekker Gerdien Rots overhandigde woensdag ...

Read More »

Gemeenteraad van Zwolle ziet burgemeester Meijer graag langer aanblijven

Zwolle – Maandagavond 18 december heeft de gemeenteraad een positieve aanbeveling voor de herbenoeming van burgemeester Meijer vastgesteld. De derde ambtstermijn van burgemeester Meijer loopt in de zomer van 2018 af. De burgemeester wil graag herbenoemd worden om de nieuwe raad en het nieuwe college te begeleiden en de raad stelt dit op prijs. De commissie die de aanbeveling heeft ...

Read More »

GroenLinks: “Laat Zwollenaren meedelen in de winst van duurzame energie”

Zwolle – GroenLinks Zwolle wil dat omwonenden van windmolens in de gemeente invloed krijgen op waar en de manier waarop een windturbine ingepast wordt in het landschap én op de financiële opbrengsten. Dat stelt de partij voor in de raadsvergadering maandagavond, waarin de gemeenteraad een besluit neemt over de zogeheten Energiegids. GroenLinks Zwolle ziet het liefst dat inwoners samen met ...

Read More »

D66 Zwolle wil Zwolle aantrekkelijker maken voor historische schepen

Zwolle – Maandag 18 december dient Henk Schippers namens D66 een motie in om Zwolle aantrekkelijker te maken als ligplaats voor historische schepen. “De aanwezigheid van historische schepen maakt het beeld van Zwolle aan het water echt mooier, en ik zie kansen om het voor deze schippers aantrekkelijker te maken om naar Zwolle te komen en gebruik te maken van ...

Read More »

LPO zet nieuwe koers uit voor ambtelijk Ommen

Ommen – Doordat de gemeente Hardenberg heeft besloten uit de BOH (Bestuursdienst Ommen Hardenberg) te stappen zal de gemeente Ommen de eigen ambtelijke organisatie weer moeten vormgeven. Al eerder heeft de LPO (Lokale Partij Ommen) aangegeven dat de service en dienstverlening aan de inwoners centraal moet komen te staan. Dienstverlening die weer voor 100% moet plaatsvinden op het gemeentehuis van ...

Read More »

Leo Bongers opnieuw lijsttrekker LPO

Ommen – Op een drukbezochte ledenvergadering van de LPO is Leo Bongers opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de LPO bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op voordracht van het bestuur hebben de leden unaniem ingestemd met zijn lijsttrekkerschap. Het bestuur heeft de voordracht gedaan op basis van wat Leo Bongers de afgelopen jaren heeft laten zien. Hij is in staat gebleken om ...

Read More »

Gemeenteraad draagt nieuwe burgemeester gemeente Losser voor

Losser – De gemeenteraad van Losser heeft in zijn vergadering van 13 december 2017 besloten mevrouw C.A.M. Kroon voor te dragen bij de Commissaris van de Koning als burgemeester van de gemeente Losser. De Commissaris van de Koning biedt de voordracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, teneinde de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief, ...

Read More »

SP Overijssel wil geen ‘beerput’ in Overijssel

Overijssel – De documentaire ‘Beerput Nederland’ heeft duidelijk gemaakt dat een groot deel van de chemische industrie zich niet houd aan milieuregels of zich zelfs schuldig maakt aan milieudelicten. Gewone inwoners worden blootgesteld aan grote gevaren voor het milieu en de volksgezondheid. De SP wil weten hoe het in Overijssel gesteld is met het toezicht en het naleven van de ...

Read More »

Lijsttrekker Nieke Jansen trots op omvangrijke kieslijst GroenLinks Kampen

Kampen – GroenLinks Kampen heeft op haar Algemene Ledenvergadering van 12 december de kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Huidige fractievoorzitter Nieke Jansen is door de leden van de partij gekozen tot lijsttrekker. GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen waardering en kansen krijgt. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven, pakt GroenLinks daarom hard aan. Het kan wel: ...

Read More »

Kieslijst D66 Borne vastgesteld

Borne – De leden van D66 Borne hebben afgelopen maand de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Deze is recentelijk door het hoofdbestuur goedgekeurd. De kieslijst telt 8 personen. Naast ervaren raadsleden staan er ook nieuwe kandidaten op de lijst. Een goede mix waar het bestuur van D66 Borne vol trots en met een geweldige dosis vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen ingaat. ...

Read More »

Provincie Overijssel krijgt ervaren waarnemend Commissaris van de Koning

Overijssel – De heer mr. B. (Boele) Staal wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De Provincie Overijssel is blij met de beoogde waarnemer. “Met Boele Staal krijgen we een zeer ervaren bestuurder die meteen aan de ...

Read More »

Kandidatenlijst D66 Almelo bekend

Almelo – Nadat in juli jl. Jeroen Wiertz als lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen was gekozen, hebben de leden van D66 Almelo onlangs de overige kandidaten voor de lijst gekozen. Na de interne stemming ziet de definitieve lijst er als volgt uit: 1. Jeroen Wiertz 2. Jeffrey Khan 3. Gerrit Stam 4. Martin Mulder 5. Henk Huisman 6. Nejat Sucu ...

Read More »

LPO Ommen ziet kansen

Ommen – De LPO heeft kennis genomen van de beslissing door de gemeente Hardenberg om een einde te maken aan de BOH (Bestuursdienst Ommen Hardenberg). Vooral het moment en de manier waarop roept grote vraagtekens op. Wat de LPO betreft klinkt in het besluit vooral frustratie door over het feit dat Ommen niet wil meewerken aan een fusie met Hardenberg. ...

Read More »

PvdA Overijssel stelt vragen over spoorblunders ProRail

Overijssel – De PvdA wil direct inzicht in de blunders die ProRail heeft gemaakt bij het vernieuwen van Overijsselse spoorlijnen. “Het is ongekend dat zo kort voor de overdracht van de gerenoveerde lijnen zulke fundamentele gebreken tevoorschijn komen,” stelt PvdA-Statenlid Hans Nooter. “Ik verwacht op korte termijn een oplossing.” Aanstaande zondag 10 december gaat de nieuwe dienstregeling in. Maar gisteren ...

Read More »

Nieuwe burgemeester in Dinkelland

Dinkelland – De heer J.G.J. (John) Joosten is benoemd tot burgemeester van Dinkelland. De benoeming gaat in op 9 januari 2018. De heer Joosten (58 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel kwartiermaker ‘De staat van het MKB’ namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en fractievoorzitter van de VVD bij de Provinciale Staten van Overijssel. Op ...

Read More »

Mark Paters lijsttrekker GemeenteBelangen Twenterand

Vroomshoop – Vanavond heeft GBT haar actiepunten gepresenteerd voor de periode na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Met een programma die verder kijkt dan de gebruikelijke vier jaar, omdat GBT langdurig wil inzetten op tegengaan van krimp. Elke inwoner krijgt hierbij de aandacht die het verdient, maar jongeren en vooral ouderen krijgen hierbij speciale aandacht. Daarnaast stelde de enige ...

Read More »

SP Overijssel wil opheldering provincie over vergunning megastal

Overijssel – De SP in Overijssel heeft met verbazing kennis genomen van berichtgeving in Tubantia dat de provincie Overijssel van plan is een vergunning te verlenen voor een megastal nabij het gebied Noordflank tussen Almelo en Vriezenveen. Een lokale varkensboer wil hier een megastal met ruim 19.000 varkens bouwen. SP-Statenlid Henriette Klein Bleumink:”Megastallen zijn schadelijk voor de volksgezondheid, het milieu ...

Read More »