ChristenUnie wil herdefiniëring om veranderende detailhandel

Overijssel - De ChristenUnie wil dat er rekening wordt gehouden met veranderende vormen van detailhandel. Volgens het Overijssels statenlid Arjan Hof gaan handel en detailhandel tegenwoordig hand in hand. Hof: “De provinciale omgevingsverordening voldoet daardoor niet meer aan de actualiteit van de dag. Het kan niet zo zijn dat...

Annemieke Wissink voorgedragen als lijsttrekker PvdA Overijssel

Overijssel - Annemieke Wissink uit Bentelo is de beoogd lijsttrekker van de PvdA bij de Statenverkiezingen van 2019. Dat maakte het regiobestuur van de sociaaldemocraten in Overijssel vandaag bekend. Wissink is 36 jaar oud en nu al Statenlid. In de provincie hield ze zich de afgelopen jaren onder meer bezig...

Taken wethouder Op den Dries tijdelijk waargenomen

Hellendoorn - Wethouder Dennis op den Dries heeft onlangs het welkome bericht ontvangen dat er een stamceldonor voor hem is gevonden. Dit betekent dat hij al op korte termijn de stamceltransplantatie kan ondergaan. Tijdens zijn periode van herstel nemen de andere collegeleden de taken van wethouder Op den Dries...

SP Hengelo wil sanering asbestdaken door de overheid

Hengelo - Deze week is in de Tweede Kamer het besluit genomen om vanaf 2025 het hebben van asbestdaken voor de eigenaren strafbaar te stellen. De SP fractie in Hengelo doet het college van B en W het voorstel om te onderzoeken of in samenwerking met provincie en andere...

ChristenUnie Overijssel presenteert brede kandidatenlijst Provinciale Staten

Overijssel - De ChristenUnie in Overijssel presenteert een brede lijst met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Al eerder is bekend gemaakt dat Renate van der Velde uit Kampen lijsttrekker is voor de komende verkiezingen. Zij is inmiddels bijna twee jaar betrokken bij de provinciale fractie en is daarvoor Gemeenteraadslid...

PvdA vernieuwt pleidooi voor stations in Zwolle-Zuid en Deventer-Noord

Deventer/Zwolle - De PvdA-fracties Zwolle, Deventer en Overijssel pleiten opnieuw voor de bouw van treinstations in Deventer Noord en Zwolle Zuid. Nu de Tweede Kamer heeft besloten om het traject Zwolle-Arnhem aan te pakken is de tijd rijp om ook de twee lang gewenste stations te realiseren, denken de...

Bert Sluijer volgt Sandra Drost op als raadslid SP

Zwolle - Sandra Drost neemt afscheid als gemeenteraadslid. De reden voor haar vertrek is een werkgerelateerde studie. Sandra is raadslid sinds 2014 en hield zich in de raad onder andere bezig met de WMO, (jeugd)zorg en de aanpak van overlast van hangjongeren in Westenholte. Ze blijft actief voor de...

ChristenUnie Overijssel wil meer weten over de Chinezen van Van Hijum

Overijssel - Gedeputeerde Van Hijum kwam enigszins aangedaan terug van een handelsmissie uit China. Overijssel wil China als handelspartner en heeft belang bij handel met China, maar de chinezen blijken uit te zijn op onze kennis en technologie, waardoor we onze concurrentiepositie verliezen. De gedeputeerde vindt dat we minder...

Oene Akkerman stopt als wethouder

Steenwijk - Oene Akkerman heeft aan het college van B&W laten weten zijn wethouderschap per 9 oktober 2018 neer te leggen. Persoonlijke overwegingen liggen aan zijn besluit ten grondslag. Oene Akkerman zit namens BGL in het college. Burgemeester Rob Bats: 'Oene Akkerman heeft zijn ontslag als wethouder bij mij als...

Partij voor de Dieren en PvdA Overijssel tevreden over ingestelde geitenstop

Overijssel - Er komen voorlopig geen nieuwe geitenhouderijen bij in Overijssel. Ook mogen bestaande geitenbedrijven niet uitbreiden. De ‘geitenstop’ geldt voor een half jaar en gaat vandaag meteen in. Annemieke Wissink van PvdA Overijssel is er tevreden mee: “dit is een verstandig besluit waar we al een paar keer...

ChristenUnie Twenterand wil investeren in de gezondheid en toekomst van jongeren

Vriezenveen - De ChristenUnie Twenterand wil in navolging van de landelijke collega’s zich hard maken voor investeringen in de gezondheid en toekomst van jongeren en jongvolwassen. De ChristenUnie is er alles aangelegen om de NIX18-campagne te laten slagen in het belang van de volksgezondheid van jongeren. Onlangs stelde Joël Voordewind,...

Motie PvdA bij mobiliteitsvisie in gemeenteraad Hellendoorn, verkeersveiligheid mindervaliden onder de loep genomen

Nijverdal - De PvdA gaat in de gemeenteraad van 25 september een motie indienen waarin zij het college van B en W oproept meer aandacht te hebben voor verkeersonveilige situaties voor met name mindervaliden. Bij de motie zit een adviesrapport met verbetervoorstellen. De raad buigt zich dinsdag over de...

Gemeentebestuur Hellendoorn nodigt samenleving uit mee te denken over collegeprogramma 2018 – 2022

Nijverdal - Op 11 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het collegeprogramma 2018 - 2022 vastgesteld. Onder het motto ‘Duurzaam, Durven, Doen’ worden de ambities op de verschillende beleidsterreinen geschetst. Het collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord dat CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 na de...

ChristenUnie Overijssel wil bredere aanpak en oplossing verkeer bij Ommer Vechtbrug

Ommen - De ChristenUnie Overijssel vindt dat een toekomstbestendige verkeersoplossing bij Ommen niet alleen als een lokaal vraagstuk moet worden benaderd. De doorstroming van het verkeer bij de Vechtbrug in het centrum van Ommen zorgt voor een voortdurende overlast in Ommen. De doorstroming van het verkeer bij Ommen wordt...

SP dringt aan op onderzoek naar uitvoering bewindvoering door gemeente Hengelo

Hengelo - De Hengelose SP-fractie wil de stijgende kosten van bewindvoering, voor mensen die niet meer zelf de regie kunnen voeren over hun zaken en financiën, een halt toeroepen. De door de rechter aangewezen bewindvoerder brengt in de regel hun zaken en financiën weer op orde en voert voor...

PvdA Hellendoorn: geen verhoging WOZ-waarde door zonnepanelen

Hellendoorn - De PvdA-gemeenteraadsfractie heeft aan B&W van Hellendoorn een brief gestuurd met vragen n.a.v. de gerechtelijke uitspraak dat de gemeente Emmen terecht de OZB-waarde van een woning had verhoogd waarop zonnepanelen waren geplaatst. De motivering van de rechter dat het bij zonnepanelen om (aanvullend) onroerend goed gaat, kan de...

CDA Dinkelland: Gemeente moet sportclubs actief helpen om subsidie binnen te halen

Denekamp - CDA Dinkelland wil dat de gemeente sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. ‘’De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor sportclubs, maar vrijwilligers zijn vaak druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met het aanvragen van subsidies’’ legt CDA-raadslid Marc Smellink uit. Reden voor deze...

Grote belangstelling voor SP-voorzitter Ron Meyer in Zwolle

Zwolle - SP-voorzitter Ron Meyer sprak dinsdagavond voor een volle zaal over zijn nieuwe boek 'Grip'. De opkomst was met ruim tachtig mensen hoger dan verwacht en er moesten stoelen worden bijgezet in de voormalige leeszaal van het Dominicanenklooster in Zwolle. In zijn boek 'Grip' schrijft Meyer over honderd gesprekken...

Wim Dankelman verlaat gemeenteraad Dalfsen

Dalfsen - Raadslid Wim Dankelman (Gemeentebelangen) heeft zijn ontslag ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. De nieuwe functie bij zijn huidige werkgever maakt het voor hem lastig om het raadswerk met zijn dagelijks werk te combineren. Hij neemt afscheid bij de raadsvergadering van 24 september 2018 en wordt...

Ook Ommen staat positief tegenover fusie woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste

Ommen - Ook het college van B&W staat positief tegenover de voorgenomen fusie van de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste. Dit heeft het college kenbaar gemaakt in een brief. De woningstichtingen voegen deze brief bij hun verzoek om goedkeuring voor de fusie aan de Minister van Volkshuisvesting Woningstichtingen...

Hardenberg staat positief tegenover fusie woningstichtingen

Hardenberg - Het college van B&W staat positief tegenover de voorgenomen fusie van de woningstichtingen Beter Wonen Vechtdal en De Veste. Dit heeft het college kenbaar gemaakt in een brief. De woningstichtingen voegen deze brief bij hun verzoek om goedkeuring voor de fusie aan de Minister van Volkshuisvesting. Woningstichtingen...

B&W Hardenberg: adviezen op winningsplan Hardenberg onvoldoende verwerkt

Hardenberg - Gaswinning in de gemeente Hardenberg kan alleen plaatsvinden als de minister het vertrouwen kan geven dat de gaswinning veilig en betrouwbaar is. Dat schrijft het college van B&W in de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning in Hardenberg....

Burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle beëdigd voor vierde ambtstermijn

Zwolle - Maandag 9 juli is drs. Henk Jan Meijer door de commissaris van de Koning de heer mr. B. (Boele) Staal voor een nieuwe ambtstermijn geïnstalleerd als burgemeester van Zwolle. Henk Jan Meijer legde aan het begin van de raadsvergadering de belofte af. Sinds 2000 is hij burgemeester in...

Coalitie presenteert akkoord aan gemeenteraad Staphorst

Staphorst - Informateur Arie van de Pol heeft namens SGP, ChristenUnie en CDA op dinsdag 3 juli het coalitieakkoord aan de gemeenteraad gepresenteerd. Ook zijn vervolgens Lucas Mulder (SGP), Alwin Mussche (ChristenUnie) en Bert Krale (CDA) benoemd tot wethouder. Het coalitieakkoord, met de titel ‘Samen, voor elkaar!’, geeft op...

Nieuwe coalitie in de gemeente Deventer

Deventer - De onderhandelende partijen zijn gereed en presenteren vrijdag 6 juli het coalitieakkoord. De coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA treedt op 11 juli aan met de installatie van de wethouders. Formateur Henk Nijhof laat weten dat de partijen er op inhoud uit zijn en alleen nog...

ChristenUnie wil serieus werk maken van ingraven hoogspanningskabel en stelt vragen

Overijssel - De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Gezondheidsrisico’s spelen daarin een belangrijke rol. Door de elektromagnetische straling kan er een verband zijn met de ziekte van Alzheimer en kinderleukemie. Bij bepaalde windval is er ook sprake...

Drieëntwintig sollicitanten burgemeesterschap Oldenzaal

Oldenzaal - Drieëntwintig personen hebben bij Commissaris van de Koning Boele Staal hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Oldenzaal. Tussen de sollicitanten bevinden zich 6 vrouwen en 17 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 42 en 61 jaar. Zeventien kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in...

ChristenUnie Zwolle kritisch op mogelijke coffeeshop Vechtstraat

Zwolle - De ChristenUnie is kritisch op de mogelijke komst van een coffeeshop aan de Vechtstraat. Deze week werd duidelijk wordt dat de aanvraag voor een vergunning door de gemeente in behandeling is genomen. De ChristenUnie wil via schriftelijke vragen van het college weten welke impact de zienswijzen van omwonenden...

Zwolse gemeenteraad buigt zich over jaarrekening

Zwolle - De gemeenteraad controleert de komende weken het gevoerde financiële beleid van de gemeente Zwolle. Inspreken kan op maandag 2 juli. De jaarrekening van de gemeente Zwolle laat over 2017 een positief saldo zien. De accountant heeft inmiddels zijn goedkeuring verleend aan de jaarcijfers.  De gemeenteraad heeft nu de taak om het gevoerde...

Zwolse raad neemt besluit over aanpassen winkeltijden

Zwolle - Op woensdag 4 juli gaat de gemeenteraad in debat over het voorstel om de verordening voor de winkeltijden aan te passen. In het nieuwe coalitieakkoord is een heroriëntatie van de openstelling van winkels aangekondigd om de kwaliteit van beleving van de binnenstad te bevorderen. Branchevereniging CityCentrum heeft hiervoor...

Volg ons!

5,907FansLike
177VolgersVolg