Zwolle – Andries Heidema (56) is vandaag officieel geïnstalleerd als commissaris van de Koning in Overijssel. Tijdens een buitengewone vergadering van Provinciale Staten droeg waarnemend commissaris van de Koning Boele Staal de voorzittershamer over aan Andries Heidema.

Verschillende bestuurders heetten de oud-burgemeester van Deventer Andries Heidema welkom als commissaris in Overijssel, onder wie de nestor van Provinciale Staten Van Dijk, commissaris van de Koning in Gelderland Cornielje en burgemeester Meijer van Zwolle. Ook werd stilgestaan bij het afscheid van waarnemend commissaris van de Koning Boele Staal. Uit handen van gedeputeerde Eddy van Hijum kreeg hij een glazen schaal overhandigd. In deze schaal van glaskunstenares Marije Gies is onder meer zand uit de oevers van de IJssel verwerkt.

Naar de mensen toe
Tijdens zijn installatie gaf Heidema nadrukkelijk aan er te willen zijn voor alle Overijsselaars: “De grootste uitdaging is om mensen zich thuis te laten voelen. Niet alleen fysiek, zoals een dak boven je hoofd, eten en drinken, thuis is ook gezien en gewaardeerd worden. Ontmoeting van mens tot mens is daarvoor van groot belang.” Speciaal hiervoor is tijdens de installatievergadering een website gelanceerd waarop inwoners suggesties kunnen geven aan Andries Heidema welke plek hij echt moet bezoeken en met welke mensen hij kennis moet gaan maken. Zanger en banjospeler Jeroen Jongsma bracht hiervoor het lied ‘Overijssel’ ten gehore, een ode aan de provincie. Zie ook www.commissarisenoverijssel.nl.