Aljona Wertheim benoemd als voorzitter Participatieraad Zwolle

Zwolle – De Participatieraad Zwolle heeft een nieuwe voorzitter. Het college van
burgemeester en wethouders heeft mevrouw Aljona Wertheim benoemd.
De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar.

Aljona Wertheim woont met haar man en twee kinderen in Zwolle. Ze werkt bij de provincie Overijssel als adviseur beleidsinformatie (onderzoek en evaluaties) op het gebied van regionale economie. Daarnaast is ze lid van een aantal rekenkamers bij gemeenten. Tijdens de schooltijd van haar kinderen is ze actief geweest in verschillende medezeggenschapsorganen, in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.

Participatieraad
De Participatieraad adviseert de gemeente Zwolle over het beleid voor zorg, werk,
inkomen, jeugd en leefbaarheid en meedoen. De Participatieraad denkt mee over zaken
die anders kunnen en gaat in gesprek met de inwoners van Zwolle over de gevolgen
van het gemeentelijk beleid in hun dagelijks leven.