Aanleg ontbrekende deel fietspad langs de Stakenbeek in Oldenzaal

0
20

Oldenzaal – De gemeente Oldenzaal legt in delen een fietspad langs de Stakenbeek aan, vanaf de Hazewinkelweg tot het buitengebied voorbij de Boerskottenlaan. Vanaf het bedrijfsterrein tot de Enschedesestraat is het fietspad gereed. Bij de inrichting van het plangebied Stakenbeek is ook daar een deel van het fietspad gerealiseerd. Wat ontbreekt is het tussenliggende gedeelte vanaf de Enschedesestraat tot de Burgemeester Wallerstraat. Na realisatie van dit ontbrekende deel is het mogelijk om vanaf de Helmichstraat tot aan de Kleibultweg langs de Stakenbeek te fietsen.

In het plan ‘Stedelijk Water – Rondje Oldenzaal’ vormt de Stakenbeek de rode draad. Het doel van dit plan is om de aantrekkelijkheid van het stedelijk water te vergroten. Door de aanpassing van de inrichting van de openbare ruimte wil de gemeente Oldenzaal het water ‘beleefbaar’ maken. Een fietspad langs het hele beektraject maakt daar onderdeel van uit. Het nog te realiseren gedeelte fietspad tussen Enschedesestraat en de Burgemeester Wallerstraat vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen het nieuwe woongebied de Stakenbeek en het bedrijfsterrein.

Momenteel wordt een deel van de Stakenbeek gebaggerd. De aanleg van de constructies die de oevers beschermen wordt hierbij direct meegenomen. Deze oeverconstructies worden uitgevoerd in de vorm van schanskorven, zoals deze ook elders in het plangebied Stakenbeek zijn toegepast. De noordzijde van de Stakenbeek zal zo veel mogelijk natuurlijke oevers krijgen met waar nodig schanskorven. Het college stelt voor aan de gemeenteraad om een ontbrekende deel van het fietspad aan te leggen en de benodigde oeverconstructies aan te leggen aan de noordzijde van de Stakenbeek. Afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad, is de verwachting dat in de eerste helft van 2018 de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad kunnen starten.

Reageer op dit artikel

  Subscribe  
Abonneren op