Haaksbergen – 29 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Haaksbergen. Tussen de sollicitanten bevinden zich 6 vrouwen en 23 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 39 en 62 jaar.

13 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 16 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. 6 kandidaten zijn lid van het CDA, 1 van de CU, 5 van D66, 1 van een lokale partij, 2 van de PvdA, 1 van 50Plus en 9 van de VVD. Van 4 kandidaten is de politieke kleur niet bekend.

Vacature
De sollicitatietermijn liep van 5 november tot 27 november. Het burgemeestersambt in Haaksbergen is sinds 8 juni 2015 vacant door het aan burgemeester Hans Gerritsen verleend eervol ontslag. Waarnemer Gerrit Jan Kok voor is de komende maanden nog in functie, totdat zijn opvolger aantreedt.

Hoe verder
De gemeenteraad heeft op 31 oktober het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Haaksbergen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester in april/mei 2019 kan beginnen.