Raalte zoekt visiemakers

Raalte zoekt visiemakers

RAALTE – De gemeente Raalte is op zoek naar mensen die een frisse blik hebben op de toekomst van het buitengebied, en het aantrekkelijk en leefbaar houden van bestaande wijken en dorpen. Deze ‘visiemakers’ kunnen aan de slag met de inhoudelijke kernopgaven van de omgevingsvisie.

Raalte maakt gebruik van een omgevingsvisie. Luistervinken spraken met 1079 inwoners over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun leefomgeving. Dit leverde heel veel belangrijke informatie op. Na onder andere een wetenschappelijke beschouwing en de blik van vakexperts heeft de gemeenteraad van Raalte drie kernopgaven vastgesteld.

Kernopgaven
De eerste kernopgave gaat over het buitengebied. Daar wil Raalte van alles: ruimte voor boeren, ruimte om duurzame energie op te wekken, maar ook ruimte voor toerisme, ondernemen én wonen. En dat brengt een andere dynamiek: hoe hiermee om te gaan? Hoe moet vorm en invulling aan de ontwikkelingen in het buitengebied, zodat het een prettige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren?

Leefbaar
“Ik wil hier gewoon prettig kunnen blijven wonen!” hoorde de gemeente het vaakst. Maar veel wijken zijn al zeker veertig jaar oud. En Raalte staat ook voor grote klimaat en energie-uitdagingen. De tweede opgave is daarom: de wijken en dorpen leefbaar, sociaal sterk en levensloopbestendig houden, hoe gaat de gemeente dat doen?

Voorzieningen
En de laatste opgave zijn de voorzieningen in de gemeente Raalte en haar positie in de regio. Welke welke kansen wil Raalte benutten als het gaat om leven, werken, ondernemen en recreëren?

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een instrument in de nieuwe omgevingswet. Deze visie gaat over hoe onze toekomstige leefomgeving er uit gaat zien. Hoe wordt de leefomgeving ingericht? De visie is straks de leidraad bij afwegingen in de gemeenteraad, maar helpt ook inwoners bij het ontwikkelen van een initiatief.
Meer informatie op raalte.nl/onzeleefomgeving.

Deel dit bericht!

Gerelateerde berichten