Gefaseerde afsluiting N737 Enschede-Deurningen van 11 juni tot eind oktober 2019

Gefaseerde afsluiting N737 Enschede-Deurningen van 11 juni tot eind oktober 2019

ENSCHEDE – De provincie Overijssel organiseert op maandag 27 mei 2019 een inloopavond over de werkzaamheden aan de N737 Innovatieroute, de provinciale weg tussen Enschede en Deurningen.

Belangstellenden kunnen tussen 19.00-21.00 uur de inloopbijeenkomst bezoeken bij Frans op den Bult aan de Hengelosestraat 6 in Deurningen. Medewerkers van de provincie Overijssel en aannemer Strukton Civiel Noord en Oost bv zijn aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden, planning en omleidingen en om vragen te beantwoorden.

Afsluiting en fasering
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanaf dinsdag 11 juni tot en met eind oktober 2019. Tijdens de werkzaamheden is de hoofdrijbaan afgesloten voor het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt via borden omgeleid. Aanwonenden en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. De aannemer maakt hierover afspraken met de betreffende bewoners.

Innovatieroute
De provincie werkt op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voert onderhoudswerkzaamheden uit. Eén van deze wegen is de N737 Innovatieroute. De innovatieve werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Verbetering doorstroming op het kruispunt Frans op den Bult via een dynamische rijstrook indeling. Hierdoor kan met dezelfde hoeveelheid asfalt meer verkeer worden verwerkt, doordat de rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer in de avonduren ook wordt ingezet voor de grote verkeersstromen die linksaf slaan.
  • Voertuigdetectie op basis van geluidssensoren. Hierdoor wordt het verkeer beter en eerder geregistreerd en geclassificeerd, zodat de gemiddelde wachttijden voor verkeerslichten verminderen.
  • De provinciale weg wordt daar waar mogelijk duurzaam verbreed met cementloos beton, waardoor met minder Co2 gebruik de weg wordt verbreed.
  • Landbouw passeerlocatie met geluidsdetectie dat het verkeer meet, waardoor het landbouwverkeer veiliger kan invoegen en er minder gevaarlijke inhaalmanoeuvres plaatsvinden.
  • Intelligente verkeerslichten met vroegtijdige melding voor vrachtverkeer zonder gebruik van traditionele lussen in het wegdek. Deze verkeerslichten werken ook met apps die een bijdrage leveren aan zowel beter verkeersgedrag, fietsprioriteit en incar-communicatie en routekeuze.
  • Het asfalt dat wordt aangebracht op de N737 is 100% hergebruik door toepassing van Greenfalt. Het is ook een asfaltmengel met lager Co2 verbruik en hogere reflectiewaarde, waardoor er minder verlichting nodig is..

De provincie Overijssel stimuleert ondernemers om met vernieuwende en duurzame ideeën te komen. Door innovaties op de provinciale weg tussen Enschede en Deurningen toe te passen, kunnen nieuwe concepten in de praktijk worden getoetst op technische en economische haalbaarheid. Het uiteindelijke doel is om deze ook elders toe te passen. Meer informatie over het werk aan de N737 is te vinden op www.overijssel.nl/n737

Deel dit bericht!

Gerelateerde berichten